Навигација

14МХОХ9 - Основи хемије и технологије полимера

Спецификација предмета
НазивОснови хемије и технологије полимера
Акроним14МХОХ9
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним својствима, начином синтезе и карактеризације полимера. Уз приказ производње најважнијих индустријских полимера, студенти уче како могу на основу избора сировина, одговарајућег начина синтезе и контроле параметара процеса, утицати на својства крајњег производа.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су оспособљени да изаберу најповољнији начин синтезе полимера како би се постигла жељена својства материјала, да контролишу процес и крајњи производ. На основу раније стечених знања и знања стеченог у оквиру овог предмета студенти су способни да самостално решавају једноставије проблеме из области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Дефиниција и номенклатура полимера. 2. Структура полимера. 3. Основна својства: моларна маса и расподела моларних маса; раствори и растопи полимера; термичка и механичка својства. 4. Полимеризација у маси, раствору, суспензији и емулзији. 5. Поликондензација. 6. Кополимеризација. 7. Синтеза поли(винил хлорида), полиетилена и полистирена у индустрији. 8. Синтеза полиестарских смола у индустрији. 9. Одређивање својстава полимера.
  Садржај практичне наставе1. Синтеза одабраних полимера и кополимера. 2. Одређивање моларне масе добијеног полимера мерењем вискозности разблажених раствора. 3. Одређивање температуре остакљивања аморфних полимера. 4. Одређивање степена кристалиничности семи-кристалиничних полимера. 5. Израда семинарског рада.
  Литература
  1. М. Калагасидис Крушић, Е. Џунузовић, Интерна скрипта, Београд 2013.
  2. С.М. Јовановић, Ј. Ђонлагић, 'Хемија макромолекула', ТМФ, Београд 2004.
  3. С. Јовановић, К. Јеремић, 'Карактерисање полимера', ТМФ, Београд 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, израда семинарског рада, консулатције.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10