Навигација

14МХПИ7 - Електропроводни полимери

Спецификација предмета
НазивЕлектропроводни полимери
Акроним14МХПИ7
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним физичко хемијским својствима електропроводних полимера, поступцима хемијске и електрохемијске синтезе, експерименталним приступом у изучавању електропроводних полимера најзначајнијим техникама хемијске и електрохемијске карактеризације електропроводних полимера, упознавање са практичном применом и перспективама и правцима развоја електропроводних полимера
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли основна знања о својствима електропроводних полимера у првом реду о специфичностима електричне проводљивости и процесу хемијског и електрохемијског доповања електропроводних полимера као и редокс особинама ових материјала. Савладали су основне поступке хемијске и електрохемијске синтезе. Стекли су увид у експерименталне поступке карактеризације електропроводних полимера. Упознати су са савременим трендовима и могућностима практичне примене.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОткриће проводљивости полиацетилена. Концепт и специфичности доповања електропроводних полимера. Хемијско и електрохемијско доповање. Природа преносиоца наелектрисања у електропроводним полимерима. Својства електропроводних полимера (проводљивост, оптичка активност, електрохемијска активност...) утицај мономера, врсте допанта и поступка синтезе. Самодоповани електропроводни полимери. Хемијска и електрохемијска синтеза и развој савремених поступака синтезе. Карактеризација електропроводних полимера, неелектрохемисјке технике (спектроскопске технике: УВ, Раманска, ИР, микроскопске технике) и електрохемисјке технике (циклична волтаметрија, галваностатска техника, спектроскопија електрохемисјке импеданције). Практична примена електропроводних полимера (електрохемисјки извори електричне енергије, електрохемисјки кондензатори и суперкондензатори, фотонапонске ћелије, заштиа од корозије, примена у аналитци)
   Садржај практичне наставехемијска синтеза полипирола, хемијска синтеза полианилина ; електрохемијска синтеза полипирола, електрохемијска синтеза полианилина ; хемијска карактеризација полипирола и полианилина ; електрохемијска карактеризација полипирола и полианилина ;
   Литература
   1. “Conducting Polymers – Theory, Synthesis, Properties and Characterization“, Ed. T. A. Skotheim and J. . R. Reynolds, CRC-Press Teylor & Frencys Group, New York, 2007.
   2. G. G. Wallace, G. M. Sprinks, L. A. P. Kane-Maguire, P. R. Teasdale, “Conductive 2.Electroactive Polymers – Intelligent Polymer Systems”, CRC-Press Teylor & Frencis Group, New York, 2009
   3. G. Inzelt “ Conducting Polymers – A New Era in Electrochemistry”, Springer-Verlag GmbH, Berlin Heilderberg, 2008.
   4. Милица Гвозденовић, “ Електропроводни полимери” , Академска мисао, Београд, 2013.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања. Консултације. Израда и дискусија експерименталних вежби. Израда и одбрана семинарског рада која обухвата преглед релевантне литературе и дискусију задате проблематике.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава20Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30