Навигација

проф. др Милица Гвозденовић

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 450

011/3303695
011/3303769
локал695
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звање 20. јун 2018.

Предмети

14МЕБ14МЕБ - Електрохемијски биосензори
14МИМФ1814МИМФ18 - Електропроводни полимери
14МХПИ714МХПИ7 - Електропроводни полимери
22Д10022Д100 - Виши курс електрохемијског инжењерства
22МЕБ22МЕБ - Електрохемијски биосензори
22МЕП22МЕП - Електропроводни полимери
ББИ392ББИ392 - Физичка хемија 2
Д195Д195 - Виши курс електрохемијског инжењерства
ЗП29ЗП29 - Физичка хемија
ЗП392ЗП392 - Физичка хемија 2
ТЕТ29ТЕТ29 - Физичка хемија
ХЕИ412ХЕИ412 - Електрохемијске технологије

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Наташа Шекуљица, Milica Gvozdenović, Зорица Кнежевић-Југовић, Branimir Jugovic и Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Branimir Grgur, Predrag Živković и Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Књиге

 1. Милица Гвозденовић и Зорица Кнежевић-Југовић, Електрохемијски биосензори, уџбеник, Академска мисао, 2018, 248; ISBN 978-86-7466-712-5

Менторство

Докторске академске студије

 • Maгнeтнa и eлeктричнa свojствa кeрaмичких кoмпoзитних мaтeриjaлa нa бaзи никл-цинк-фeритa и бaриjум-титaнaтa дoбиjeних пoступкoм aутo-сaгoрeвaњa, Адис Џунузовић, 26.12.2017.
 • Примeнa eлeктрoдних мaтeриjaлa нa бaзи пoлипирoлa у кoнвeрзиjи и aкумулaциjи eлeктричнe eнeргиje, Марија Јаначковић, 14.11.2017.

Мастер академске студије

 • Инхибитори корозије бакра и његових легура, Маријана Јовановић, 28.09.2020.
 • Електрохемијско одређивање N-(4-хидроксифенил)ацетамида применом различитих волтаметријских техника, Божидар Вујовић, 30.09.2019.
 • Алкидне превлаке модификоване полианилином као инхибитором корозије, Јелена Голубовић, 30.09.2017.
 • Заштита челика од корозије превлаком на бази електрохемијски формираног полианилина допованог п-толуенсулфонском киселином, Милош Узелац, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине, Наташа Поповић, 27.02.2013.
 • Утицај температуре на електрохемијску полимеризацију анилина у условима константне густине струје, Адис Џунузовић, 26.09.2012.

Основне академске студије

 • Ензимске електроде на бази наноструктуираних електродних материјала, Лидија Миодраговић, 24.03.2022.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на магнетне микрочестице обложене алгинатом и примена у разградњи антрахинонске боје Acid Blue 225, Теодора Здравковић, 24.02.2022.
 • Електропроводни полимери као електродни материјали литијумских батерија, Ђорђе Стојановић, 30.09.2020.
 • Електрохемијски ензимски и неензимски биосензори, Марија Исламовић, 28.09.2020.
 • Инхибиција корозије бакра у присуству екстракта артичоке, Маријана Јовановић, 30.09.2019.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација поли(ο-толуидина), Никола Новаковић, 28.09.2018.
 • Галваностатска кополимеризација анилина и m-аминобензоеве киселине, Марија Нешовић, 30.09.2016.
 • Полипирол као електродни материјал секундарних електрохемијских извора електричне енергије, Јелена Голубовић, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на бакру, Милош Узелац, 30.09.2013.
 • Електрохемијска синтеза превлаке полианилина на алуминијуму, Синиша Бјелогрлић, 26.09.2011.
 • Електрохемијска полимеризација анилина у присуству различитих алкохола, Адис Џунузовић, 24.03.2011.

Основне студије

 • Електрохемијска карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине у електролитима различите pH вредности, Марија Кожић, 30.09.2015.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопованог полианилина, Марија Стојић, 16.07.2012.
 • Пасивација меког челика у раствору ρ-толуенсулфонске киселине, Тијана Илић, 12.06.2012.
 • Утицај густине струје на капацитет пуњења/пражњења електроде на бази полианилина, Милена Томић, 28.12.2011.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на челику допованог p-толуенсулфонском киселином, Марија Матовић, 26.12.2011.
 • Електрохемијска карактеризација полианилина у раствору пара-толуенсулфонске киселине, Ивана Лазаревић, 09.06.2011.
 • Амперометријско одређивање аскорбинске киселине применом електроде на бази полианилина, Наташа Поповић, 20.04.2011.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопираног полианилина као потенцијалног материјала за ензимске електроде, Јован Мићовић, 28.12.2010.
 • Електрохемијска синтеза и корозионо понашање превлаке полианилина на челику, Уна-Јована Вајић, 20.12.2010.
 • Ензимска електрода на бази електрохемијски формираног полипирола са имобилисаном глукоза-оксидазом, Тања Бабић, 09.07.2010.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација полианилина допованог пара-толуенсулфонском киселином, Петар Дешић, 11.02.2010.
 • Ензимска електрода на бази полианилина са имобилисаном глукоза-оксидазом, Никола Тасић, 13.10.2009.