Навигација

проф. др Предраг Живковић

Ванредни професор
Катедра за графичко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 247

011/3303659
локал659
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 22. април 2019.

Област интересовања

 • Графичко инжењерство
 • Амбалажа

Предмети

14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ИГИ3114ИГИ31 - Основи графичког инжењерства
14ИГИ3214ИГИ32 - Припрема за штампање
14ИГИ3414ИГИ34 - Технике штампања
14ИГИ3514ИГИ35 - Штампарске форме
14ИГИ4114ИГИ41 - Стандардизација и квалитет у графичкој индустрији
14ИИМ3614ИИМ36 - Графички програмски пакети
14ИИМ4514ИИМ45 - Амбалажни материјали
14МИМА514МИМА5 - Системи паковања
14МИМА614МИМА6 - Управљање бојом у индустрији амбалаже
Д115Д115 - Светлосно осетљиви слојеви
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Гостујућа професура

 • Технички факултет, Битољ, Универзитет Свети Климент Охридски, предавања на одсеку за Графичко инжењерство, 2002-2007
 • Факултет техничких студија, Универзитет у Травнику, предавања на одсеку за Графичко инжењерство, 2010-
 • БЛЦ Бања Лука, предавања на Одсеку за графички дизајн, 2010-

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nebojša Nikolić, Konstantin Popov, Evica Stojanović, Goran Branković, Sanja Stevanović и Predrag Živković, The potentiostatic current transients and the role of local diffusion fields in formation of the 2D lead dendrites from the concentrated electrolyte, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 739, 2015, pp. 137-148; DOI: 10.1016/j.jelechem.2014.12.020
 2. Nebojša Nikolić, Djendji Vaštag, Predrag Živković, Bojan Jokić и Goran Branković, Influence of the complex formation on the morphology of lead powder particles produced by the electrodeposition processes, ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, 24, 3, 2013, pp. 674-682
 3. Nebojša Nikolić, Konstantin Popov, Predrag Živković и Goran Branković, A new insight into the mechanism of lead electrodeposition: Ohmic-diffusion control of the electrodeposition process, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 691, 15, 2012, pp. 366-376
 4. Konstantin Popov, Predrag Živković и Nebojša Nikolić, Formation of Disperse Silver Deposits by the Electrodeposition Processes at High Overpotentials, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 7, 2012, pp. 686-696
 5. Konstantin Popov, Nebojša Nikolić, Predrag Živković и G. Branković, The effect of the electrode surface roughness at low level of coarseness on the polarization characteristics of electrochemical processes, ELECTROCHIMICA ACTA, 55, 6, 2010, pp. 1919-1925
 6. Konstantin Popov, Predrag Živković, Snežana Krstić и Nebojša Nikolić, Polarization curves in the ohmic controlled electrodeposition of metals, ELECTROCHIMICA ACTA, 54, 10, 2009, pp. 2924-2931
 7. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, F Vonmoos, Dušan Mijin, Predrag Živković и Katica Drljević, The qualitative electrochemical determination of clarithromycin and spectroscopic detection of its structural changes at gold electrode, ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 9, 7, 2007, pp. 1643-1647
 8. Konstantin Popov, Predrag Živković и Branimir Grgur, Physical and mathematical models of an inert macroelectrode modified wiтh active hemispherical microelectrodes, ELECTROCHIMICA ACTA, 52, 14, 2007, pp. 4696-4707
 9. Branimir Grgur, Predrag Živković и Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247
 10. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Dušan Mijin, Predrag Živković, I Kosović, Katica Drljević и M Jovanović, Studies on electrochemical oxidation of azithromycin and Hemomycin at gold electrode in neutral electrolyte, ELECTROCHIMICA ACTA, 51, 12, 2006, pp. 2407-2416
 11. Milka Avramov Ivić, Slobodan Petrović, Predrag Živković, Nebojša Nikolić и Konstantin Popov, An electrochemical illustration of the matehematical modelling of chlorine impact and acidification in electrochemical tumour treatment and its application on agar-agar gel system, JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY, 549, 2003, pp. 129-135
 12. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in the production of paper for saving energy, CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 32, 1998, pp. 145-153

Радови са скупова

 1. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in production of paper in order to save energy, The Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries, 1996, Proceedings of the Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries
 2. Milorad Krgović, M Martinov, S Herak, P Terzić и Предраг Живковић, Konoplja kao sirovina za visokovredne papire (baknote, cigaret) i papire sa kratkim vlakanima (novinski, tissue), Renesansa konplje, 1996, Zbornik radova

Остали радови

 1. Konstantin Popov, Предраг Живковић и Miodrag Pavlović, Current density distribution in electrochemical cells, Ernest B. Yeager Center for Electrochemical Sciences (YCES) and the Chemical Engineering Department, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, 2011

Књиге

 1. Konstantin Popov, Предраг Живковић и Nebojša Nikolić, Modern Aspects of Electrochemistry, Vol. 48, Electrodeposition, Theory and Practice, монографија, Springer, New York Dordrecht Heidelberg London, 2010; ISBN 0076-9924
 2. Риста Трајковић и Предраг Живковић, Штампање, I део Технологија штампања, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет, 1998, 193; ISBN 86-7401-115-2
 3. Rista Trajković и Predrag Živković, Tehnologija štampanja, уџбеник, Viša politehnička škola, Beograd, 1997; ISBN 5760-6924
 4. Siniša Kukolj, Предраг Живковић и Dragan Mitraković, CorelBUKVAR, помоћни уџбеник, Vinča, Beograd, 1994; ISBN 1234-1234

Шири списак радова

Учешће у научним пројектима

 • Пројекат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије: ''Електрохемијска анализа и карактеризација композитних легура и микроструктурираних материјала (H1821)'', 2001-2005, ТМФ, Београд (Руководилац др Раде Стевановић)
 • Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије: ''Модификација металних и неметалних материјала електропроводним полимерима за примену у новим технологијама (144024)'', 2006-2010, ТМФ, Београд (Руководилац др Бранимир Гргур)
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ''Електрохемијска синтеза и карактеризација наноструктурираних функцио­ал­их материјала за примену у новим технологијама (No. 172046)'', 2010-2014, ТМФ, Београд (Руководилац др Бра­ни­мир Гргур)

Учешће у стручним пројектима

 • Н. Радојчић, В. Срећковић, Ј. Куртовић, М. Вукчевић, Д. Станковић, П. Живковић: ''Истраживање тржишта тракастих ножева'', прединвестициона студија; Савропак, Земун, 1990.
 • М. Крговић, Н. Борна, П. Ускоковић, П. Живковић, В. Александрић: ''Прединвестициона студија за производњу tissue папира'', 99 стр. Уговор ТМФ - Папирпак, Чачак бр. 1521/1, 1995
 • М. Крговић, Н. Борна, П. Ускоковић, П. Живковић, В. Александрић: ''Инвестициони програм реконструкције производње амбалажних папира'' - стручна експертиза, Уговор ТМФ - Лепенка, Нови Кнежевац, 1996.
 • П. Живковић, С. Кукољ; Елаборат: ''Могућност увођења ПСО стандарда у штампарији Графомарк, Лакташи'', ДЦ Графички центар, Београд, 2009
 • Ђ. Јанаћковић, В. Валент, П. Живковић, М. Кршикапа, М. Крговић; Експертиза: ''Доказивање капацитета ПМ4 Фабрике хартије Београд '', ТМФ, Београд, 2013

Менторство

Мастер академске студије

 • Утицај својстава картона на квалитет отиска у амбалажној офсет штампи, Лазар Станојковић, 28.06.2018.
 • Испитивање утицаја катјонских и анјонских полимера на ретенцију у поступку израде и на механичка својства папира израђеног од секундарних влакана, Ђорђе Јевтовић, 30.09.2016.
 • Методе анализе отиска у циљу идентификације поступка штампања и утврђивања веродостојности докумената или вредносних папира, Немања Алексић, 05.07.2016.
 • Утврђивање корелације између једначина за израчунавање одступања у боји и опажања одступања у боји просечног посматрача, Љубица Живковић, 25.09.2012.
 • Усклађивање изгледа отисака са две штампарске машине, Љубинка Јегдић, 05.09.2008.

Основне академске студије

 • Примена спектрофотометра у контроли квалитета пресликача одштампаних сито штампом, Душан Симовић, 06.06.2018.
 • Утицај облика растерске тачке на повећање тонске вредности растера, Љубица Живковић, 27.09.2011.

Основне студије

 • Оцена погодности монитора за реалан приказ изгледа боја на отиску, Данијела Петрић, 11.01.2016.
 • Оптимизација репродукције нaјсветлијих тонова у флексо штампи, Андреа Стојановић, 25.09.2015.
 • Испитивање отпорности офсет плоча на механичке утицаје, Бојан Јелисавац, 17.06.2013.
 • Одређивање техничко-технолошких карактеристика квалитета термалне офсет плоче KODAK TRILIAN SP, Милош Илић, 14.03.2013.
 • Утицај додатка сепиолита на механичка својства папира, Јелена Костић, 05.10.2012.
 • Техно-економска анализа и поређење импулсног и континуалног поступка варијабилне млазне штампе, Никола Савић, 20.03.2012.
 • Одређивање техничко-технолошких карактеристика квалитета термалне офсет плоче FitXtra, Ирис Богуновић, 14.03.2012.
 • Граничне вредности растера на формама за флексо штампу, Иван Гачановић, 13.05.2011.
 • Могућности репродуковања непроцесних боја на дигиталним пробним отисцима, Маја Божић, 04.02.2011.
 • Одређивање техничко - технолошких карактеристика офсет плоче Fuji HP-F обрађене развијачем Fuji DT-2, Јелена Ковачевић, 26.12.2009.
 • Испитивање утицаја оптичких карактеристика папира на изглед отиска, Данијела Исаковић, 16.03.2009.
 • Калибрација инк-џет штампача и контрола квалитета отиска, Марија Ранитовић, 23.01.2009.
 • Израда пресликача за декорисање емајлираних производа применом четворобојне сито штампе, Марија Поповић, 13.09.2007.
 • Одређивање прага осетљивости просечног посматрача на одступања у боји папира, Слађана Вуковић, 29.06.2007.
 • Испитивање могућности примене PDF датотека у поступку припреме за штампање који се заснива на RIP-овима треће генерације, Борис Јурлека, 02.11.2006.
 • Компаративна техно-економска анализа цтп система за израду офсет штампарских форми до формата б2, Јелена Вучковић, 15.05.2006.
 • Утицај врсте растера и услова штампања на растерске тачке на отиску, Александра Кордић, 29.09.2005.
 • Утицај светлости на промену оптичких карактеристика папира, Тихомир Дабић, 28.01.2005.

Менторство на другим факултетима

Дипломски рад: Књига графичких стандарда Факултета за техничке студије Универзитета у Травнику, Факултет за техничке студије Универзитета у Травнику, 2015, Мирсада Фушко

Остали значајни подаци

 • Овлашћени консултант института УГРА (UGRA), Сент Гален, Швајцарска за ПСО сертификацију графичких предузећа
 • Сервисни инжењер за термалне ЦТП системе фирме Скрин (SCREEN)
 • Севисни инжењер за виолет ЦТП системе фирме Фуџи – ФФЕИ (FUJI – FFEI)