Навигација

14МИМА5 - Системи паковања

Спецификација предмета
НазивСистеми паковања
Акроним14МИМА5
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са индустријским поступцима и системима паковања разних производа у различите типове амбалаже. Оспособљавање студента да може да се укључи у рад одељења за паковање у разним индустријским гранама.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је оспособљен да изабере одговарајући систем паковања за одређени производ, као и да организује и води поступак паковања у разним индустријским гранама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација система паковања. ; Системи паковања течних производа. ; Системи паковања прашкастих и зрнастих производа. ; Системи паковања производа произвољног облика. ; Системи паковања у прехрамбеној индустрији. Паковање у заштитној амосфери. ; Системи паковања у фармацеутској индустрији. Паковање у стерилним условима. ; Системи паковања у козметичкој индустрији. Паковање под повишеним притиском. ; Палетизација и контејнери.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе. ; Демонстрација технолошког поступка израде књиге брошираног и тврдог повеза. ; Обилазак штампарије у циљу упознавања савремених технолошких поступака дораде штампаних издања. ; Обилазак фабрике за производњу папирне и картонске амбалаже.
  Литература
  1. Предраг Живковић, Системи паковања, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, 2013.
  2. Црнчевић В.:Амбалажа за животне намирнице, Привредни преглед, Београд, 1980.
  3. Стричевић Н.: Сувремена амбалажа I и II, Школска књига, Загреб, 1982.
  4. .
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, демонстрације, обавезна израда семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20