Навигација

14ИГИ32 - Припрема за штампање

Спецификација предмета
НазивПрипрема за штампање
Акроним14ИГИ32
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомТехничка физика I, Техничка физика IIОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаСавладавање принципа дигиталне фотографије, скенирања, обраде бит-мапираних илустрација, израде пробних отисака, електронске монтаже табака и приказивања ралног изгледа отиска на монитору. Упознавање са специфичним захтевима у погледу припреме за штампање за поједине поступке штампања. Оспособљавање студента да може да води и унапређује одељење припреме за штампу у саставу штампарије, самостални студио за припрему или агенцију за графички дизајн.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са принципима основних операција и поступака у припреми за штампање. Студенти су оспособљени да у пракси реализују компјутерску припрему за штампање у складу са специфичностима појединих поступака штампања, да прате најновија достигнућа и унапређују поступак графичке репродукције у системима у којима буду радили.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПриниципи графичке репродукције; Фотометријске, дензитометријске и спектрофотометријске величине и мерења; Теорија боје. Сепарација боја; Дигитализација слике. Уређаји за дигитализацију слике; Елементарна техника фотографисања; Елементарна техника скенирања; Софтверска обрада дигиталне слике; Елементи штампарског табака; Основи електронске монтаже страница на штампарски табак; Излазни фајлови за израду штампарске форме или директно штампање; Сепарација боја и растрирање; РИП и радни ток (Workflow); Основи управљања бојом; Стандардизација графичке репродукције;
   Садржај практичне наставеСкенирање; Фотографисање; Дигитална обрада слике; Електронска монтажа табака; Израда излазних фајлова; Риповање излазних фајлова; Примена система за управљање бојом.
   Литература
   1. П. Живковић, Интерна скрипта – Припрема за штампање I, Катедра за ГИ, ТМФ, 2013.
   2. Abhay Sharma, Understanding color management, Delmar Learning, 2004 ISBN 9781401814472
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеПредавања, практичан рад, семинар.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит50
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари5