Навигација

проф. др Бранимир Гргур

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 404

011/3303681
локал681
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звање 19. мај 2010.

Предмети

14ИЖС43114ИЖС431 - Обновљиви извори енергије
14ИИМ4114ИИМ41 - Корозија и заштита материјала
14ХЕИ41314ХЕИ413 - Пројектовање система заштите од корозије
22ББИ21522ББИ215 - Биообновљиви и електрохемијски извори енергије
22Д10422Д104 - Електрохемијска корозија метала
22Д116Д22Д116Д - Електрокатализа и електродни материјали
22Д116П22Д116П - Електрокатализа и електродни материјали
22Д12Д22Д12Д - Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије
22Д12П22Д12П - Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије
22ЕИ4322ЕИ43 - Корозија
22МАИЕ22МАИЕ - Алтернативни извори енергије
22МИН47422МИН474 - Корозија
ББИ215ББИ215 - Електрохемијски и биообновљиви извори енергије
Д132Д132 - Електродни материјали
Д133Д133 - Електрокатализа
Д134Д134 - Електрохемијска заштита метала од корозије
Д135Д135 - Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије
Д140Д140 - Корозија
ЗП310ЗП310 - Електрохемија
МИН474МИН474 - Корозија и заштита материјала
МИН491МИН491 - Основи електрометалургије
МХЕИ5МХЕИ5 - Алтернативни извори енергије
ХЕИ310ХЕИ310 - Корозија
ХЕИ49ХЕИ49 - Електрохемијски извори енергије

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Наташа Шекуљица, Milica Gvozdenović, Зорица Кнежевић-Југовић, Branimir Jugovic и Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Konstantin Popov, Predrag Živković и Branimir Grgur, Physical and mathematical models of an inert macroelectrode modified wiтh active hemispherical microelectrodes, ELECTROCHIMICA ACTA, 52, 14, 2007, pp. 4696-4707
 3. Branimir Grgur, Predrag Živković и Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Књиге

 1. Бранимир Гргур, ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE: PRINCIPI KONVERZIJE I SKLADIŠTENJA, монографија, Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2016, 177; ISBN 978-86-91303-6-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Уклањање антрахинонских боја из водених раствора адсорпцијом, електрохемијском оксидацијом и вишим оксидационим процесима, Стеван Ступар, 07.06.2021.
 • Редукција кисеоника на поликристалним електродама злата, паладијума и злата модификованог „острвима“ паладијума, Ирина Срејић, 22.10.2019.
 • Корозија челика са композитним превлакама на бази полианилина, Ayad Salem, 04.10.2018.
 • Фотоелектрохемијска ћелија на бази наноцеви титан-диоксида модификованих гвожђе оксидом, Waleed Omymen, 10.05.2018.
 • Хибридни суперкондензатори акумулаторског типа на бази проводних полимера, Alsadek Alguail, 20.03.2018.
 • Могућност примене система полипирол-цинк као акумулатора у морској води, Ali Al-Eggiely, 20.02.2018.
 • Електрохемијска катализа реакције издвајања водоника на модификованим површинама злата, платине и паладијума, Милутин Смиљанић, 11.12.2015.
 • Утицај превлака полианилина на корозију меког челика у различитим срединама, Ali Elkais, 26.11.2013.

Мастер академске студије

 • Катодни материјали у Li-јон батеријама, са акцентом на литијум-гвожђе-фосфат, Ђорђе Стојановић, 30.09.2021.
 • Електрокатализатори нове генерације за реакцију издвајања водоника, Стефан Панић, 01.07.2021.
 • Хибридни електрохемијски суперкондензатори на бази полипирола и олово-сулфата, Сандра Лазин, 25.09.2015.
 • Електрохемијска редукција кисеоника на графиту модификованом оксидом гвожђа, Мирјана Танасијевић, 25.09.2015.
 • Фотоелектрохемијско понашање титан-диоксида модификованог гвожђе-оксидом, Милица Живковић, 17.06.2015.
 • Фотоелектрохемијско понашање композита на бази полипирола и сулфида метала, Јована Крстић, 30.09.2014.
 • Оптимизација фотонапонских система за конверзију и складиштење енергије зрачења Сунца у Републици Србији, Синиша Бјелогрлић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Когенерација електричне и топлотне енергије гасификацијом биомасе и применом горивних галванских спрегова, Мила Симић, 24.08.2023.
 • Могућност примене биогорива у горивним галванским спреговима, Ивана Павловић, 08.06.2022.
 • Кинетика издвајања водоника на електрохемијски исталоженим RuCo легурама, Петар Јовановић, 27.09.2021.
 • Метал - ваздух акумулатори, Марко Ћирковић, 16.07.2021.
 • Принципи производње биогаса, Марија Вранић, 29.09.2020.
 • Примена електрокоагулације у третману отпадних вода, Александра Поповић, 09.07.2020.
 • Утицај pH на корозиону стабилност легуре алуминијума AlSi2MgTi, Милица Гојковић, 30.09.2019.
 • Примена спектроскопије електрохемијске импедансе у циљу одређивања проводљивости раствора калијум-хлорида, Стефан Панић, 10.09.2019.
 • Утицај хлорида на корозионо понашање легуре алуминијума EN 46100, Лазар Марункић, 28.09.2017.
 • Карактеристике самопуњивих акумулатора на бази полипирола и цинка, Младен Бугарчић, 26.09.2014.
 • Потенцијали енергије ветра у Републици Србији, Ана Драгичевић, 09.05.2014.
 • Електрохемијске карактеристике система полипирол|олово-диоксид као секундарног извора електричне енергије, Зденка Станчић, 23.09.2013.
 • Анодни материјали нискотемпературних горивних галванских спрегова, Мила Крстајић, 22.06.2012.

Основне студије

 • Могућност примене биоводоника у конверзији и когенерацији енергије, Даница Туфегџић, 29.12.2014.
 • Потенцијали сунчевог зрачења у граду Београд и могућност примене фотонапонских и топлотних претварача у конверзији и акумулацији сунчеве енергије, Милош Петровић, 05.10.2010.
 • Електрохемијске карактеристике акумулатора система полианилин/олово-диоксид, Александар Жерађанин, 17.07.2008.
 • Електрохемијске карактеристике система полианилин/олово-диоксид као секундарног извора електричне енергије, Владимир Ристић, 05.11.2007.
 • Модификација и карактеризација електроде од поликристалног никла са кластерима сребра, Никола Матић, 29.03.2007.
 • Електрохемијско понашање цинка, алуминијума и магнезијума као анодних материјала за примену у примарним и секундарним електрохемијским изворима електричне енергије, Бојан Миленковић, 21.02.2007.
 • Електрохемијске карактеристике полипирола као катодног материјала примарних и секундарних извора електричне енергије, Лидија Ђорђевић, 06.11.2006.
 • Електрохемијске карактеристике система цинк полианилин као секундарног извора електричне енергије, Урош Лачњевац, 06.10.2005.
 • Кинетика оксидације д глукозебромом у воденим растворима, Драгана Жугић, 20.05.2005.
 • Хемијске и електрохемијске равнотеже система бром бромид јон у воденим растворима, Ивана Јовановић, 25.03.2005.
 • Хемијске и електрохемијске равнотеже система јод јодид јон у воденим растворима, Јелена Ђорђевић, 11.03.2005.
 • Електрохемијско добијање јодоформа, Марко Димић, 09.12.2004.
 • Електрохемијска оксидација јодидних јона, Игор Ћурчић, 04.11.2004.