Навигација

Д133 - Електрокатализа

Спецификација предмета
НазивЕлектрокатализа
АкронимД133
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомН/АОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са савременим теоријским и практичним знањима из области Електрокатализе . Предмет укључује самосталну израду семинарског рада..
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају сложене проблеме, осмисле и конципцирају испитивање електрокаталитичких реакција, (ii) овладали применом електрохемијских метода и техника у испитивању електрокатализе, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са Електрокатализом, кроз изучавање површине, адсорпцијом и интеракцијама адсорбованих врста на површини, као и методама и техникама за испитивање електрокаталитичких реакција. Одабрани практични примери су детаљно анализирани у циљу повезивања теоријских знања са практичним проблемима. У оквиру предмета студенти самостално израђују семинарски рад.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. S. Trasatti, Principles of Electrocatalysis, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006
  2. K. Kinoshita, Electrochemical Oxygen Technology, The Electrochemical Society Series, Pennington, N. J., 1992.
  3. G.A. Somorjai, Chemistry in Two Dimensions: Surfaces, Cornel University Press, London, 1981.
  4. B. Grgur, Anode Catalysts for the Low Temperature fuel Cells, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006.
  5. B. Grgur, Elektrokataliza i elektrodni materijali, Intena Skripta, TMF, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, израду и одбрану семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50