Navigation

проф. др Бранимир Гргур

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 404

011/3303681
локал681
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звањеMay 19, 2010

Предмети

14ИЖС43114IZS431 - Obnovljivi izvori energije
14ИИМ4114IIM41 - Corrosion and Protection of Materials
14ХЕИ41314HEI413 - Designing of corrosion protection systems
22Д10422D104 - Electrochemical corrosion of metals
22Д116Д22D116D - Electrocatalysis and electrode materials
22Д116П22D116P - Electrocatalysis and electrode materials
22Д12Д22D12D - Electrochemical and renewable power sources
22Д12П22D12P - Electrochemical and renewable power sources
22МАИЕ22MAIE - Protective coatings
ББИ215BBI215 - Electrochemical and biorenewable energy sources
Д132D132 - Electrode Materials
Д133D133 - Electrocatalysis
Д134D134 - Electrochemical protection of metals against corrosion
Д135D135 - Electrochemical And Renewable Power Sources
Д140D140 - Corrosion
ЗП310ZP310 - Electrochemistry
МИН474MIN474 - Corrosion and Protection of Materials
МИН491MIN491 - Fundamentals of Electrometallurgy
МХЕИ5MHEI5 - Alternative Energy Sources
ХЕИ310HEI310 - Corrosion
ХЕИ49HEI49 - Electrochemical power sources

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Наташа Шекуљица, Milica Gvozdenović, Зорица Кнежевић-Југовић, Branimir Jugovic, and Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Konstantin Popov, Predrag Živković, and Branimir Grgur, Physical and mathematical models of an inert macroelectrode modified wiтh active hemispherical microelectrodes, ELECTROCHIMICA ACTA, 52, 14, 2007, pp. 4696-4707
 3. Branimir Grgur, Predrag Živković, and Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Књиге

 1. Бранимир Гргур, ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE: PRINCIPI KONVERZIJE I SKLADIŠTENJA, монографија, Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2016, 177; ISBN 978-86-91303-6-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Уклањање антрахинонских боја из водених раствора адсорпцијом, електрохемијском оксидацијом и вишим оксидационим процесима, Стеван Ступар, 07.06.2021.
 • Редукција кисеоника на поликристалним електродама злата, паладијума и злата модификованог „острвима“ паладијума, Ирина Срејић, 22.10.2019.
 • Корозија челика са композитним превлакама на бази полианилина, Ayad Salem, 04.10.2018.
 • Фотоелектрохемијска ћелија на бази наноцеви титан-диоксида модификованих гвожђе оксидом, Waleed Omymen, 10.05.2018.
 • Хибридни суперкондензатори акумулаторског типа на бази проводних полимера, Alsadek Alguail, 20.03.2018.
 • Могућност примене система полипирол-цинк као акумулатора у морској води, Ali Al-Eggiely, 20.02.2018.
 • Електрохемијска катализа реакције издвајања водоника на модификованим површинама злата, платине и паладијума, Милутин Смиљанић, 11.12.2015.
 • Утицај превлака полианилина на корозију меког челика у различитим срединама, Ali Elkais, 26.11.2013.

Мастер академске студије

 • Катодни материјали у Li-јон батеријама, са акцентом на литијум-гвожђе-фосфат, Ђорђе Стојановић, 30.09.2021.
 • Електрокатализатори нове генерације за реакцију издвајања водоника, Стефан Панић, 01.07.2021.
 • Електрохемијска редукција кисеоника на графиту модификованом оксидом гвожђа, Мирјана Танасијевић, 25.09.2015.
 • Хибридни електрохемијски суперкондензатори на бази полипирола и олово-сулфата, Сандра Лазин, 25.09.2015.
 • Фотоелектрохемијско понашање титан-диоксида модификованог гвожђе-оксидом, Милица Живковић, 17.06.2015.
 • Фотоелектрохемијско понашање композита на бази полипирола и сулфида метала, Јована Крстић, 30.09.2014.
 • Оптимизација фотонапонских система за конверзију и складиштење енергије зрачења Сунца у Републици Србији, Синиша Бјелогрлић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Могућност примене биогорива у горивним галванским спреговима, Ивана Павловић, 08.06.2022.
 • Кинетика издвајања водоника на електрохемијски исталоженим RuCo легурама, Петар Јовановић, 27.09.2021.
 • Метал - ваздух акумулатори, Марко Ћирковић, 16.07.2021.
 • Принципи производње биогаса, Марија Вранић, 29.09.2020.
 • Примена електрокоагулације у третману отпадних вода, Александра Поповић, 09.07.2020.
 • Утицај pH на корозиону стабилност легуре алуминијума AlSi2MgTi, Милица Гојковић, 30.09.2019.
 • Примена спектроскопије електрохемијске импедансе у циљу одређивања проводљивости раствора калијум-хлорида, Стефан Панић, 10.09.2019.
 • Утицај хлорида на корозионо понашање легуре алуминијума EN 46100, Лазар Марункић, 28.09.2017.
 • Карактеристике самопуњивих акумулатора на бази полипирола и цинка, Младен Бугарчић, 26.09.2014.
 • Потенцијали енергије ветра у Републици Србији, Ана Драгичевић, 09.05.2014.
 • Електрохемијске карактеристике система полипирол|олово-диоксид као секундарног извора електричне енергије, Зденка Станчић, 23.09.2013.
 • Анодни материјали нискотемпературних горивних галванских спрегова, Мила Крстајић, 22.06.2012.

Основне студије

 • Могућност примене биоводоника у конверзији и когенерацији енергије, Даница Туфегџић, 29.12.2014.
 • Потенцијали сунчевог зрачења у граду Београд и могућност примене фотонапонских и топлотних претварача у конверзији и акумулацији сунчеве енергије, Милош Петровић, 05.10.2010.
 • Електрохемијске карактеристике акумулатора система полианилин/олово-диоксид, Александар Жерађанин, 17.07.2008.
 • Електрохемијске карактеристике система полианилин/олово-диоксид као секундарног извора електричне енергије, Владимир Ристић, 05.11.2007.
 • Модификација и карактеризација електроде од поликристалног никла са кластерима сребра, Никола Матић, 29.03.2007.
 • Електрохемијско понашање цинка, алуминијума и магнезијума као анодних материјала за примену у примарним и секундарним електрохемијским изворима електричне енергије, Бојан Миленковић, 21.02.2007.
 • Електрохемијске карактеристике полипирола као катодног материјала примарних и секундарних извора електричне енергије, Лидија Ђорђевић, 06.11.2006.
 • Електрохемијске карактеристике система цинк полианилин као секундарног извора електричне енергије, Урош Лачњевац, 06.10.2005.
 • Кинетика оксидације д глукозебромом у воденим растворима, Драгана Жугић, 20.05.2005.
 • Хемијске и електрохемијске равнотеже система бром бромид јон у воденим растворима, Ивана Јовановић, 25.03.2005.
 • Хемијске и електрохемијске равнотеже система јод јодид јон у воденим растворима, Јелена Ђорђевић, 11.03.2005.
 • Електрохемијско добијање јодоформа, Марко Димић, 09.12.2004.
 • Електрохемијска оксидација јодидних јона, Игор Ћурчић, 04.11.2004.