Navigation

проф. др Милица Гвозденовић

Редовни професор
Катедра за физичку хемију и електрохемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 450

011/3303695
011/3303769
локал695
Научна областЕлектрохемијa
Датум избора у звањеJune 20, 2018

Предмети

14МЕБ14MEB - Electrochemical Biosensors
14МИМФ1814MIMF18 - Electroconducting polymers
14МХПИ714MHPI7 - Electroconducting polymers
14ХЕИ4714HEI47 - Fundamentals of electrochemical engineering
ББИ392BBI392 - Physical Chemistry II
Д195D195 - Advanced Course in Electrochemical Engineering
ЗП29ZP29 - Physical Chemistry
ЗП392ZP392 - Physical Chemistry II
ХЕИ412HEI412 - Electrochemical Technologies

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Наташа Шекуљица, Milica Gvozdenović, Зорица Кнежевић-Југовић, Branimir Jugovic, and Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Branimir Grgur, Predrag Živković, and Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Књиге

 1. Милица Гвозденовић and Зорица Кнежевић-Југовић, Електрохемијски биосензори, уџбеник, Академска мисао, 2018, 248; ISBN 978-86-7466-712-5

Менторство

Докторске академске студије

 • Maгнeтнa и eлeктричнa свojствa кeрaмичких кoмпoзитних мaтeриjaлa нa бaзи никл-цинк-фeритa и бaриjум-титaнaтa дoбиjeних пoступкoм aутo-сaгoрeвaњa, Адис Џунузовић, 26.12.2017.
 • Примeнa eлeктрoдних мaтeриjaлa нa бaзи пoлипирoлa у кoнвeрзиjи и aкумулaциjи eлeктричнe eнeргиje, Марија Јаначковић, 14.11.2017.

Мастер академске студије

 • Инхибитори корозије бакра и његових легура, Маријана Јовановић, 28.09.2020.
 • Електрохемијско одређивање N-(4-хидроксифенил)ацетамида применом различитих волтаметријских техника, Божидар Вујовић, 30.09.2019.
 • Алкидне превлаке модификоване полианилином као инхибитором корозије, Јелена Голубовић, 30.09.2017.
 • Заштита челика од корозије превлаком на бази електрохемијски формираног полианилина допованог п-толуенсулфонском киселином, Милош Узелац, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине, Наташа Поповић, 27.02.2013.
 • Утицај температуре на електрохемијску полимеризацију анилина у условима константне густине струје, Адис Џунузовић, 26.09.2012.

Основне академске студије

 • Електропроводни полимери као електродни материјали литијумских батерија, Ђорђе Стојановић, 30.09.2020.
 • Електрохемијски ензимски и неензимски биосензори, Марија Исламовић, 28.09.2020.
 • Инхибиција корозије бакра у присуству екстракта артичоке, Маријана Јовановић, 30.09.2019.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација поли(ο-толуидина), Никола Новаковић, 28.09.2018.
 • Галваностатска кополимеризација анилина и m-аминобензоеве киселине, Марија Нешовић, 30.09.2016.
 • Полипирол као електродни материјал секундарних електрохемијских извора електричне енергије, Јелена Голубовић, 30.09.2016.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на бакру, Милош Узелац, 30.09.2013.
 • Електрохемијска синтеза превлаке полианилина на алуминијуму, Синиша Бјелогрлић, 26.09.2011.
 • Електрохемијска полимеризација анилина у присуству различитих алкохола, Адис Џунузовић, 24.03.2011.

Основне студије

 • Електрохемијска карактеризација кополимера анилина и мета-аминобензоеве киселине у електролитима различите pH вредности, Марија Кожић, 30.09.2015.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопованог полианилина, Марија Стојић, 16.07.2012.
 • Пасивација меког челика у раствору ρ-толуенсулфонске киселине, Тијана Илић, 12.06.2012.
 • Утицај густине струје на капацитет пуњења/пражњења електроде на бази полианилина, Милена Томић, 28.12.2011.
 • Електрохемијска синтеза заштитне превлаке полианилина на челику допованог p-толуенсулфонском киселином, Марија Матовић, 26.12.2011.
 • Електрохемијска карактеризација полианилина у раствору пара-толуенсулфонске киселине, Ивана Лазаревић, 09.06.2011.
 • Амперометријско одређивање аскорбинске киселине применом електроде на бази полианилина, Наташа Поповић, 20.04.2011.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација самодопираног полианилина као потенцијалног материјала за ензимске електроде, Јован Мићовић, 28.12.2010.
 • Електрохемијска синтеза и корозионо понашање превлаке полианилина на челику, Уна-Јована Вајић, 20.12.2010.
 • Ензимска електрода на бази електрохемијски формираног полипирола са имобилисаном глукоза-оксидазом, Тања Бабић, 09.07.2010.
 • Електрохемијска синтеза и карактеризација полианилина допованог пара-толуенсулфонском киселином, Петар Дешић, 11.02.2010.
 • Ензимска електрода на бази полианилина са имобилисаном глукоза-оксидазом, Никола Тасић, 13.10.2009.