Навигација

МХЕИ5 - Алтернативни извори енергије

Спецификација предмета
НазивАлтернативни извори енергије
АкронимМХЕИ5
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомН/АОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна се теоријским и практичним знањима из области алтернативних извора енергије и њиховом значају у очувању човекове околине. Кроз предмет студент изучава конверзију и складиштење енергије алтернативних извора. Активно учешће студената у наставном програму кроз предавања, и семинарски рад има за циљ да студентима омогући даље изучавање, испитивање и примену енергије алтернативних извора.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају проблеме, осмисле и конципцирају испитивање, (ii) овладали знањима о конверзији и складиштењу енергије алтернативних извора (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму, (iii) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и презентације резултата рада. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеI. Увод у конверзију и скаладиштење енергије алтернативних извора. Подела и значај алтернативних извора енергије у очувању човекове околине. ; II. Енергија сунца и ветра са посебним освртом на потенцијале у Републици Србији. ; III. Биообновљиви извори енергије: Ресурси биообновљивих извора енергије са посебним освртом на потенцијале у Републици Србији, Енергија биомасе; Добијање и примена течних биогорива (биоалкохоли, биодизел); Добијање и примена гасовитих биогорива (биогас, депонијски гас, биоводоник). ; IV. Остале врсте алтернативних извора енергије (геотермална, хидропотенцијали малих токова и сл., ; V. Kонверзијa и складиштења енергије алтернативних извора;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Б. Н. Гргур, АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ТМФ, 2012, интерна скрипта
   2. И. Мемишевић, М. Беоковић, ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, ПУЊАЧИ АКУМУЛАТОРА, Адмирал Боокс, Београд, 2006.
   3. J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman, M.G. Klett, FUEL CELL HANDBOOK, Parsons Corporation Reading, DOI, PA, 1998
   4. B.Viswanathan, An Introduction to Energy Sources, National centre for catalysis research, Madras, 2006
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   400
   Методе извођења наставеПредавања која укључују демонстрационе експерименте, уз активно учешће студената у наставном програму кроз дискусије и консултације, као и изради теста
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50