Навигација

Д140 - Корозија

Спецификација предмета
НазивКорозија
АкронимД140
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предмета1. Упознавање са фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала ; 2. стицање основних знања неопходних за разумевање кинетике и механизма хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. ; 3. да упозна студенте са различитим облицима корозије метала и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса. ; 4. стицање основних знања неопходних за примену одговарајућих конструкционих материјала у практичним условима, отпорних на корозију ;
   Исходи учења (стечена знања)Студент је овладао фундаменталним знањима из термодинамике корозије метала као и стекао знања неопходна за разумевање кинетике и механизма основних хемијских и електрохемијских реакција које се одигравају при корозији метала. Познавањем различитих облика корозије метала као и утицајем спољашњих и унутршњих фактора на кинетику и механизам корозионих процеса, стекао је основу за разумевање различитих облика корозије метала и легура која се јављају у пракси и примену одговарајућих конструкционих материјала отпорних на корозију.. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКонцепт курса је базиран на: ; 1) проучавању термодинамичких аспеката хемијске и електрохемијске корозије метала, ; 2) пручавању кинетике хемијских и електрохемијских реакција које чине корозионе процесе са посебним освртом на утицај спољашњих и унутрашњих фактора на брзину корозије метала, ; 3) проучавању локалних облика корозије метала и легура и услова под којима се локални облици корозионих оштећења јављају, ; 4) проучавању електрохемијске и хемијске пасивације метала и легура ; ;
   Садржај практичне наставеСимулација изабраног корозионог система на рачунару
   Литература
   1. L.L.Shreir, Corrosion, Newnws-Butterworths, London, 1977
   2. R.Uhlig, Uhlig’s Corrosion Handbook, John Wiley and Sons, Inc, New York, 2000
   3. W.H.Smyrl, Electrochemistry and Corrosion on Homogenous and Heterogenous Metal Surface in Comprehensive Treatise of Electrochemistry , J.O’M Bockris, B.E.Conway, E.Yeager and R.E, White (Eds), Plenum Press New York, 1981.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, консултације и симулација изабране сложене хемијске реакције на рачунару
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50