Навигација

проф. др Зорица Кнежевић-Југовић

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 69

011/3303776
локал776
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 22. јануар 2014.

Предмети

14ББИ3314ББИ33 - Ензимологија
14ББИ47214ББИ472 - Ензимско инжењерство
14МБИП1114МБИП11 - Примена ензима у прехрамбеној индустрији
14МБИП214МБИП2 - Технологија угљених хидрата
14МЕБ14МЕБ - Електрохемијски биосензори
14ХФИ4714ХФИ47 - Ензимско инжењерство
ББИ410ББИ410 - Биотехнолошки практикум 2
Д103Д103 - Биохемијска кинетика
Д126Д126 - Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МБИБ02МБИБ02 - Одабрана поглавља биохемијског инжењерства
МБИБ6МБИБ6 - Ензимско инжењерство

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Mina Volić, Ivana Pajić-Lijaković, Verica Đorđević, Zorica Knežević-Jugović, Ilinka Pećinar, Zora Stevanović-Dajić, Đorđe Veljović, Miroslav Hadnadjev и Branko Bugarski, Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery, CARBOHYDRATE POLYMERS, 200, 2018, pp. 15-24; 10.1016/j.carbpol.2018.07.033
 2. Сања Ђуровић, Богдан Николић, Невена Луковић, Јелена Јовановић, Андреа Стефановић, Наташа Шекуљица, Dušan Mijin и Зорица Кнежевић-Југовић, The impact of high-power ultrasound and microwave on the phenolic acid profile and antioxidant activity of the extract from yellow soybean seeds, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 122, 2018, pp. 223-231; 10.1016/j.indcrop.2018.05.078
 3. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski и Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 4. Abdalla Salim, Сања Грбавчић, Наташа Шекуљица, Андреа Стефановић, Соња Јаковетић Танасковић, Невена Луковић и Зорица Кнежевић-Југовић, Production of enzymes by a newly isolated Bacillus sp. TMF-1 in solid state fermentation on agricultural by-products: The evaluation of substrate pretreatment methods, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 228, 2017, pp. 193-300; 10.1016/j.biortech.2016.12.081
 5. Наташа Шекуљица, Milica Gvozdenović, Зорица Кнежевић-Југовић, Branimir Jugovic и Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 6. Bojana Vidovic, Nikola Milasinovic, Jelena Kotur-Stevuljevic, Sandra Dilber, Мелина Калагасидис Крушић, Brizita Djordjevic и Зорица Кнежевић-Југовић, Encapsulation of alpha-lipoic acid into chitosan and alginate/gelatin hydrogel microparticles and its in vitro antioxidant activity, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2016, pp. 49-58
 7. Bojana Vidovic, Nikola Milasinovic, Jana Vidovic, Brizita Djordjevic, Bojan Calija, Milkica Crevar-Sakac, Zorica Vujic, Jela Milic, Мелина Калагасидис Крушић и Зорица Кнежевић-Југовић, Preparation of alpha-lipoic acid/chitosan microparticle conjugate and its in vitro antioxidative activity (Meeting Abstract), ANNALS OF NUTRITION & METABOLISM, 67, 1, 2015, pp. 484-485
 8. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Верица Ђорђевић, Gordana Zdunic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Katarina Savikin, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 9. Nikola Milasinovic, Sonja Jakovetic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Marija Lucic Skoric, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Catalyzed Ester Synthesis Using Candida rugosa Lipase Entrapped by Poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic Acid) Hydrogel, The Scientific World Journal, 2014, pp. ---; dx.doi.org/10.1155/2014/142123
 10. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Marija Lucic Skoric, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Stimuli-Sensitive Hydrogel Based on N-Isopropylacrylamide and Itaconic Acid for Entrapment and Controlled Release of Candida rugosa Lipase under Mild Conditions, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 2014, pp. ---; http://dx.doi.org/10.1155/2014/364930
 11. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 12. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Zivana Jakovljevic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis of n-amyl isobutyrate catalyzed by Candida rugosa lipase immobilized into poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 181, 2012, pp. 614-623
 13. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Efficient immobilization of lipase from Candida rugosa by entrapment into poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels under mild conditions, POLYMER BULLETIN, 69, 3, 2012, pp. 347-361
 14. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Controlled release of lipase from Candida rugosa loaded into hydrogels of N-isopropylacrylamide and itaconic acid, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 436, 1-2, 2012, pp. 332-340
 15. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Immobilization of Lipase From Candida Rugosa Into Copolymer Hydrogels of Poly(N-Isopropylacrylamide-Co-Itaconic Acid) Synthesized in the Presence of Surfactants, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 65, 6, 2011, pp. 667-673
 16. Nikola Milasinovic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић и Jovanka Filipovic, Hydrogels of N-isopropylacrylamide copolymers with controlled release of a model protein, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 383, 1-2, 2010, pp. 53-61
 17. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis, characterization and application of poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels as supports for lipase immobilization, REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 70, 10, 2010, pp. 807-814
 18. Nikola Milasinovic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић и Jovanka Filipovic, The Influence Of Composition Of Poly(N-Isopropylacrylamide-Co-Itaconic Acid) Hydrogel On Immobilized Candida Rugosa Lipase Activity, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 62, 6, 2008, pp. 339-344

Књиге

 1. Милица Гвозденовић и Зорица Кнежевић-Југовић, Електрохемијски биосензори, уџбеник, Академска мисао, 2018, 248; ISBN 978-86-7466-712-5
 2. Зорица Кнежевић-Југовић, Ензимско инжењерство, уџбеник, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, 2008, 492; ISBN 978-86-7401-253-6

Менторство

Докторске академске студије

 • Производња биолошки активних пептида протеина беланцета ензимским поступком, изоловање и карактеризација, Јелена Јовановић, 21.12.2018.
 • Имобилизација алфа-амилазе на полианилину и магнетним честицама модификованим полианилином, Мирјана Радовановић, 12.09.2018.
 • Функциoнaлнa и биoлoшкa свojствa пшeничнoг глутeнa мoдификoвaнoг eнзимским пoступцимa, Mohamed Elmalimadi, 25.06.2018.
 • Оптимизација ензимских поступака за добијање хидролизата протеина беланцета као компонената функционалне хране применом технологије ултразвука високог интензитета, Андреа Стефановић, 29.09.2017.
 • Ензимско обезбојавање антрахинонских боја из отпадних вода, Наташа Шекуљица, 30.09.2016.
 • Ензимска производња естара фенолних киселина, Соња Јаковетић Танасковић, 30.09.2016.
 • Производња микробних липаза и протеаза као адитива у формулацијама детергената, Сања Грбавчић, 29.09.2014.
 • Развој ензимског поступка за синтезу метил естара масних киселина, Невена Луковић, 26.02.2014.

Мастер академске студије

 • Допринос микроталасног предтретмана укупној модификацији глутена и смањењу алергености, Наталија Ћирковић, 30.09.2020.
 • Производња ксиланаза на лигноцелулозном пољопривредном отпаду помоћу плесни Aspergillus flavus и Penicillium crysogenum, Марта Никчевић, 30.09.2020.
 • Утицај скроба на ензимску хидролизу протеина пшеничног брашна, Александра Пирић, 30.09.2020.
 • Кинетика хидролизе сојиних протеина и албумина протеазом из Bacillus licheniformis имобилисаном на честицама биополимера, Светозар Гавриловић, 16.09.2020.
 • Ферментација сојине сачме помоћу пробиотског соја Bacillus subtilis у циљу производње амилаза и целулаза, Милица Ерцег, 30.09.2019.
 • Модификација глутена из пшеничног брашна и пшеничних мекиња ферментацијом помоћу пробиотског соја Bacillus subtilis, Милица Веселиновић, 30.09.2019.
 • Унапређење нутритивних својстава сојине сачме ферментацијом помоћу пробиотског соја Bacillus subtilis, Исидора Милошевић, 30.09.2019.
 • Модификација пшеничног глутена ензимским поступцима у циљу смањења алергених својстава, Тамара Тадић, 26.09.2019.
 • Производња протеаза и мананаза ферментацијом сојине сачме помоћу пробиотског соја Bacillus subtilis, Вишња Косић, 26.09.2019.
 • Модификација пшеничног глутена применом микроталаса у циљу смањења алергених својстава, Јелена Бакрач, 24.09.2019.
 • Једностепена и двостепена ензимска хидролиза сојиних протеинских концентрата, Кристина Јовановић, 28.09.2018.
 • Издвајање и пречишћавање биолошки активних пептида из хидролизата сојиних протеинских концентрата, Немања Лабовић, 28.09.2018.
 • Одређивање антимикробног потенцијала филмова на бази агар-агара и минералних компоненти, Мирко Павловић, 28.09.2018.
 • Производња биолошки активних пептида из сојиних протеинских концентрата, Вера Ћуковић, 30.09.2017.
 • Инкапсулација етарског уља тимијана у микрочестице на бази алгината и казеина, Ebtesam Aljadi, 30.09.2017.
 • Утицај врсте протеазе на технолошко-функционална својства хидролизата сојиних протеина, Ана Андрић, 30.09.2017.
 • Антиоксидативна активност киселог и базног екстракта обезмашћеног зрна соје, Милица Вучићевић, 30.09.2017.
 • Утицај ултразвука високог интензитета на функционална својства сојиних протеинских изолата у континуалним условима, Емилија Кнежевић, 25.09.2017.
 • Утицај процесних параметара на функционална својства хидролизата пшеничног глутена, Владимир Ардељан, 25.09.2017.
 • Утицај ултразвука на техничко-функционална својства сојиних протеина, Катарина Косорић, 04.07.2017.
 • Екстракција и антиоксидативна својства полифенолних једињења из жуте соје, Наталија Вулин, 10.02.2017.
 • Утицај процесних параметара на производњу мананазе из Bacillus cereus, Бојан Петровић, 29.09.2016.
 • Утицај ферментационих услова на производњу мананазе из Bacillus sp., Ивана Газикаловић, 28.09.2016.
 • Имобилизација протеазе из Bacillus licheniformis на микрочестицама хитозана, Срећко Митровић, 27.09.2016.
 • Утицај процесних параметара на ензимску хидролизу пшеничног глутена, Милица Бонин, 16.06.2016.
 • Утицај начина извођења ензимског поступка на профил пептида изолованих из хидролизата протеина беланцета, Неда Николић, 30.09.2015.
 • Утицај термичког и ултразвучног претретмана на ензимску хидролизу протеина беланцета: кинетика процеса и математичко моделовање, Salim Abdalla, 30.09.2014.
 • Примена ултразвука као претретмана за ензимску хидролизу протеина беланцета, Бојана Брадић, 30.09.2014.
 • Хидролиза протеина беланцета катализована папаином, Маријана Николић, 30.09.2014.
 • Антиоксидативна и антихипертензитивна активност хидролизата протеина беланцета добијених ензимском хидролизом, Дуња Лукић, 30.09.2014.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на каолину, Јелена Јовановић, 30.09.2014.
 • Уклањање антрахинонске боје из синтетске отпадне воде имобилисаном пероксидазом из рена, Виолета Видаковић, 30.09.2014.
 • Утицај различитих протеаза и претретмана на хидролизу протеина беланцета и биолошку активност добијених хидролизата, Ана Глувић, 30.09.2013.
 • Испитивање могућности примене ултразвука и високог притиска као предтретмана за ензимску хидролизу протеина беланцета, Милица Минаковић, 28.09.2012.
 • Имобилизација липазе из Candida antarctica за примену у синтези метил естара масних киселина, Ружица Миладиновић, 28.09.2012.
 • Ензимска синтеза етил-цинамата у реактору са пакованим слојем, Адријана Сарафимовски, 30.09.2011.
 • Ковалентна имобилизација пеницилин-ацилазе из Escherichia coli на макропорозном кополимеру глицидилметакрилата и етиленгликолдиметакрилата, Андреа Стефановић, 26.09.2011.
 • Карактеризација липаза из Rhizopus oryzae гајеним субмерзним поступком ферментације, Наташа Шекуљица, 19.07.2011.
 • Ензимска синтеза етил-цинамата у реактору са флуидизованим слојем, Јелена Јовановић, 15.07.2011.
 • Ензимска синтеза естара циметне киселине и њених деривата, Ана Николић, 10.02.2011.

Основне академске студије

 • Селекција микроорганизама за производњу ксиланаза, Марија Корићанац, 30.09.2020.
 • Имобилизација протеазе из Bacillus licheniformis на магнетне микрочестице обложене алгинатом, Кристиан Хусар, 30.09.2020.
 • Утицај почетне концентрације пшеничног глутена на степен ензимске хидролизе и алергеност добијених хидролизата, Кристина Глишић, 30.09.2020.
 • Фактори ризика за целијачну болест, Никола Манов, 30.09.2020.
 • Eнзимска хидролиза пшеничног глутена помоћу протеазе из Streptomyces griseus у циљу смањења његове алергености, Викторија Милосављевић, 30.09.2020.
 • Утицај биолошког претретмана багаса на ензимску хидролизу помоћу комерцијалног комплекса целулолитичких ензима, Анђела Манојловић, 16.09.2020.
 • Производња специфичних протеаза субмерзном ферментацијом помоћу различитих Bacillus сојева, Огњен Ђунисијевић, 30.09.2019.
 • Производња амилаза, пектиназа, целулаза и компонената сточне хране ферментацијом на јабучном тропу помоћу Bacillus subtilis, Светозар Гавриловић, 30.09.2019.
 • Унапређење антиоксидативне активности сојине сачме биотехнолошким поступком ферментације помоћу Bacillus subtilis, Марта Никчевић, 27.09.2019.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на алгинат/магнетним честицама и примена за уклањање антрахинонских боја из отпадних вода, Андријана Недељковић, 26.09.2019.
 • Модификација пшеничног глутена протеолитичким ензимима из Bacillus subtilis у циљу смањења алергених својстава, Јелена Плећаш, 31.05.2019.
 • Примена ултразвука високе фреквенце на изолацију и функционална својства протеина соје, Ана Теодоровић, 28.02.2019.
 • Производња амилаза и протеаза ферментацијом на сојиној сачми помоћу новоизолованог соја Bacillus sp., Милица Ерцег, 28.09.2018.
 • Утицај ултразвука високог интензитета на структуру и функционална својства сојиних протеинских концентрата, Исидора Милошевић, 28.09.2018.
 • Производња целулаза и пектиназа помоћу Bacillus sp. ферментацијом на сојиној сачми, Вишња Косић, 25.09.2018.
 • Унапређење функционалних својстава сојиних протеинских концентрата применом ултразвука високог интензитета и ензимске хидролизе, Исаак Трајковић, 24.09.2018.
 • Ензимска хидролиза протеина козјег млека, Јелена Бакрач, 19.09.2018.
 • Утицај ултразвучног третмана на антиоксидативну активност хидролизата протеина беланцета и његових фракција, Ксенија Личина, 27.12.2017.
 • Изоловање и пречишћавање пероксидазе из рена и њена примена у обезбојавању отпадних вода, Нина Миловановић, 30.09.2017.
 • Примена ултразвука високог интензитета за модификацију сојиних протеинских концентрата, Немања Лабовић, 26.09.2017.
 • Утицај pH, температуре и микроталасног претретмана на ензимску екстракцију протеина из жуте соје, Сабина Скендери, 30.05.2017.
 • Утицај примене претретмана ултарзвуком средњег интензитета на ензимску екстракцију протеина из жуте соје, Татјана Анђелковић, 28.04.2017.
 • Континуална хидролиза протеина беланцета у реакторском систему са мембранским модулом, Ана Андрић, 30.09.2016.
 • Утицај примене технологије ултразвука на изолацију протеина из жуте соје и њихова функционална својства, Вера Ћуковић, 30.09.2016.
 • Антиоксидативна својства хидролизата пшеничног глутена и добијених фракција, Невена Јовановић, 26.09.2016.
 • Антиоксидативна активност хидролизата протеина беланцета добијених у ензимском мембранском процесу, Маја Станојевић, 08.09.2016.
 • Изоловање и одређивање антиоксидативне активности пептида добијених ензимском хидролизом пшеничног глутена, Алекса Хаџи-Ристић, 08.07.2016.
 • Утицај ензимског поступка и спреј сушења на сензорна и физичко-хемијска својства прашкастих хидролизата протеина беланцета, Даница Топаловић, 03.12.2015.
 • Утицај постхидролитичких технолошких поступака на функционална својства хидролизата протеина беланцета, Катарина Косорић, 30.09.2015.
 • Утицај постхидролитичких технолошких поступака на боју и функционална својства прашкастих хидролизата протеина беланцета, Милица Вучићевић, 30.09.2015.
 • Утицај физичког претретмана ултразвучном сондом на структуру, антиоксидативну активност и профил пептида хидролизата протеина беланцета, Рада Чуровић, 30.09.2015.
 • Утицај различитих претретмана на функционална и сензорна својства хидролизата протеина беланцета, Ивана Газикаловић, 28.09.2015.
 • Имобилизација папаина и протеазе из Bacillus licheniformis у хитозанске честице, Срећко Митровић, 30.09.2014.
 • Утицај врсте протеазе на састав и својства хидролизата протеина беланцета, Владимир Ардељан, 30.09.2014.
 • Утицај начина претретмана на физичко-хемијска својства и ензимску хидролизу протеина беланаца, Јелена Ковљанић, 26.09.2014.
 • Оптимизација ензимске хидролизе протеина беланцета у проточном реактору са мешањем повезаним са мембранском сепарационом јединицом, Милица Бонин, 08.07.2014.
 • Производња протеаза и амилаза помоћу Bacillus spp., Неда Николић, 08.07.2014.
 • Рекомбинантна експресија и пречишћавање протеина бактериофага Т4, Огњен Константиновић, 13.06.2014.
 • Ензимска разградња синтетске антрахинонске боје, Јелена Вукосављевић, 30.09.2013.
 • Хидролиза протеина беланцета катализована протеазом из Bacillus licheniformis-кинетика процеса и математичко моделовање, Бојана Брадић, 03.09.2013.
 • Утицај врсте протеазе на функционална и биолошка својства хидролизата протеина беланцета, Маријана Николић, 09.07.2013.
 • Ензимска хидролиза протеина беланцета у проточном реактору са мешањем повезаним са мембранском сепарационом јединицом, Марија Маркићевић, 08.07.2013.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на синтетском кополимеру глицидилметакрилата и етиленгликолдиметакрилата, Јелена Јовановић, 26.02.2013.
 • Имобилизација пероксизидазе из рена на комерцијалном полимерном носачу, Виолета Видаковић, 26.02.2013.
 • Инкапсулација етарског уља тимијана у микрочестице хитозана, Сузана Путниковић, 28.09.2012.
 • Оптимизација састава ензимског детергента у облику микроемулзија, Владимир Пауновић, 06.09.2012.
 • Ензимска хидролиза протеина беланцета, Ана Глувић, 11.07.2012.
 • Оптимизација састава формулације детергента за уклањање липидних нечистоћа на бази липазе из Pseudomonas aeruginosa san-ai, Јелена Младеновић, 15.06.2012.
 • Ензимска синтеза естара циметне киселине у шаржном систему, Ружица Миладиновић, 22.07.2011.
 • Производња протеазе из Pseudomonas aeruginosa san-ai и њена примена у детергентима, Наташа Шекуљица, 24.09.2010.
 • Производња протеаза из Candida utilis применом технике гајења на чврстим подлогама, Јелена Јовановић, 24.09.2010.

Основне студије

 • Утицај дужине трајања и начина ултразвучног третмана на састав и антиоксидативна својства хидролизата протеина беланцета, Милица Радуловић, 09.09.2016.
 • Хидролиза протеина беланцета катализована протеазом из Bacillus amyloliquefaciens, Радмила Миљковић, 21.06.2013.
 • Утицај врсте протеазе и претретмана на функционална и антиоксидативна својства хидролизата протеина беланцета, Немања Новичић, 09.04.2013.
 • Утицај врсте протеазе на функционална и биолошка својства хидролизата протеина беланцета, Александар Вујиновић, 28.12.2012.
 • Хидролиза протеина беланцета катализована протеазама различитог порекла, Милош Вуковић, 28.12.2012.
 • Имобилизација пероксидазе из рена на синтетским полимерним носачима конвенционалном методом, Душица Савић, 09.07.2012.
 • Развој нових поступака за имобилизацију пероксидазе из рена на синтетским полимерним носачима, Јасмина Антић, 09.07.2012.
 • Својства липазе добијене из екстремофилне Pseudomonas putida врсте као адитива у формулацијама детергената, Јулијана Панић, 23.02.2012.
 • Ензимски катализована синтеза естара циметне киселине, Лана Гагић, 31.03.2011.
 • Изоловање и карактеризација липазе из Candida utilis, Марија Видић, 30.12.2010.
 • Производња липазе из Candida utilis ферментацијом на уљаној погачи и њена карактеризација, Светлана Обрадовић, 24.09.2010.
 • Ковалентна имобилизација пеницилин-ацилазе на EUPERGITU C, Тања Лучић, 07.07.2010.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa за примену у синтези 4,6-дисупституисаних-3-цијано-2-пиридона, Јована Спајић, 18.06.2010.
 • Оптимизација састава ензимских формулација за чишћење радних површина и опреме у прехрамбеној индустрији, Маја Плавша, 21.04.2010.
 • Имобилизација глукоза-оксидазе из Aspergillus niger на електропроводни полимер на бази полианилина, Драгица Николић, 21.10.2009.
 • Испитивање утицаја различитих дезинфицијенаса и оксидационих средстава на активност липаза и протеаза из Pseudomonas sp., Маријана Ромчев, 30.09.2009.
 • Испитивање утицаја различитих површински активних материја на активност липаза и протеаза из Pseudomonas aeruginosa san-ai, Ана Николић, 30.09.2009.
 • Ковалентна имобилизација липазе из Candida rugosa на електропроводном полимеру на бази полианилина, Милош Петровић, 29.09.2009.
 • Производња липазе из Pseudomonas aeruginosa san-ai и њена примена у синтези естара, Владимир Лесендрић, 29.09.2009.
 • Хидролиза пеницилина G помоћу пеницилин-ацилазе имобилисане на хитозанским честицама у различитим реакторским системима, Јагода Матић, 09.09.2009.
 • Ензимска синтеза моноацилглицерола у неводеним системима, Милена Каљевић, 27.03.2009.
 • Имобилизација пеницилин G ацилазе на хитозанским честицама, Марија Николић, 23.03.2009.
 • Оптимизација поступка производње рамнолипида из Pseudomonas aeruginosa, Соња Јаковетић, 30.12.2008.
 • Ковалентна имобилизација липазе из Candida rugosa на хитозан, Ана Ковачевић, 29.09.2008.
 • Имобилизација липазе на комерцијални полиметакрилатни носач помоћу микроталасног зрачења, Младен Михаиловић, 29.09.2008.
 • Имобилизација пеницилин G ацилазе из Escherichia coli на комерцијални полиметакрилатни носач, Сања Симеуновић, 18.07.2008.
 • Имобилизација хемијски модификоване пеницилин Г ацилазе из Escherichia coli на комерцијални полиметакрилатни носач, Милица Рајилић, 09.07.2008.
 • Производња 6-аминопеницилинске киселине имобилисаном пеницилин-амидазом, Тамара Стошић, 27.03.2007.
 • Ковалентна имобилизација липазе на полиметакрилату модификованим 1,2-диаминометаном, Јелена Росић, 08.03.2007.
 • Синтеза естара липазом имобилисаном на полиметакрилату, Невена Вучијак, 07.03.2007.
 • Оптимизација ензимског поступка производње биодизела имобилисаном липазом из квасца, Весна Видаковић, 07.12.2006.
 • Синтеза амилизобутирата липазом имобилисаном на умреженом полистирену, Јелена Решин, 15.11.2006.
 • Ковалентна имобилизација липазе из Candida rugosa на макропорозном умреженом полистирену, Магдалена Кураица, 15.11.2006.
 • Оптимизација поступка продукције липазе помоћу квасца Торулопсис, Владимир Ристић, 13.10.2006.
 • Оптимизација поступка продукције липаза помоћу квасаца, Сања Грбавчић, 19.04.2006.
 • Испитивање кинетике ензимске реакције естерификације изобутерне киселине и амилалкохола у систему без органског расварача, Светлана Шапоњић, 05.10.2005.
 • Ковалентна имобилизација липазе из цандида ругоса на комерцијалним полимерним носачима, Јелена Бранковић, 05.10.2005.
 • Имобилизација липазе у мембранском реактору у циљу синтезе естара, Весна Илић, 04.10.2005.
 • Ковалентно везивање липазе из цандида ругоса на полимерним носачима, Јасмина Ћоровић, 31.08.2005.
 • Ензимска синтеза естара у систему без органског растварача, Милена Брадић, 15.07.2005.
 • Испитивање утицаја воде на ензимску синтезу амилизобутирата у органским растварачима, Сања Стојаковић, 19.05.2005.
 • Имобилизација липазе из цандида ругоса у пва алгинатне честице, Милена Жужа, 08.10.2004.
 • Ензимска синтеза естара карпоксилних киселина и амилалкохола у органским растварачима, Ивана Каралазић, 06.10.2004.
 • Ензимска синтеза естара бутерне киселине у органским растварачима, Невена Огњановић, 05.10.2004.
 • Испитивање кинетике реакције естерификације изобутерне киселине анилолкохолом катализоване липазом, Јелица Арсић, 30.09.2004.
 • Производња липаза и протеаза из Candida utilis ферментацијом на уљаној погачи, Милица Дмитрић, 04.02.2001.