Навигација

Д126 - Имобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена

Спецификација предмета
НазивИмобилисани биокатализатори: технике имобилизације, биореактори и примена
АкронимД126
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студентима омогући стицање специјалистичких и нових сазнања о савременим биореакторским системима са имобилисаним ћелијама и ензимима и њиховој примени у биотехнолошким процесима, фармацији, биомедицини, органској синтези, заштити животне средине и другим областима. Циљ је такође да студенти оспособе и за експериментално истраживачки рад у овој области кроз лабораторијска испитивања различитих носача биокатализатора, метода имобилизације и одабраног биореакторског система са имобилисаним ћелијама или ензимом са становишта режима рада и ефикасности процеса.
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли нова и проширили постојећа знања о савременим имобилисаним системима који имају све већу примену у биотехнолошким процесима, фармацији, медицини и дијагностици. ; 2. Студенти су стекли способност да критички анализирају и вреднују различите поступке имобилизације и самостално развијају нове имобилисане системе са одговарајућим карактеристикама за специфичну намену. ; 3. Студенти су стекли компетенције за самостално осмишљавање и извођење експерименталног плана и анализу и приказ добијених резултата. ; 4. Студенти су стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са савременим биореакторским системима са имобилисаним ћелијама или ензимима који имају широку примену у различитим областима биотехнологије, фармације, биомедицине и третмана отпадних вода. Наставни програм обухвата преглед типова и карактеристика комерцијалних носача за имобилизацију, теоријске принципе и практичне примене класичних и нових техника за имобилизацију биокатализатора, и анализу основних типова биореактора са становишта хидродинамике, карактеристика преноса масе, пројектних параметара и примене. Предмет такође упознаје студенте са савременим трендовима развоја имобилисаних система, као и са различитим областима и могућностима примене.
  Садржај практичне наставеПредмет обухвата и експериментално-истраживачки рад студената на испитивању различитих типова носача, технике имобилизације, а затим и на успостављању и тестирању одабраног биореакторског система са имобилисаним ћелијама или ензимом са становишта режима рада и ефикасности процеса.
  Литература
  1. З. Кнежевић-Југовић, “Ензимско инжењерство”, Технолошко-металуршки факултет, Београд 2008.
  2. L. Cao, Carrier-bound immobilized enzymes: Principles, Applications and Design, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, Germany, 2005.
  3. R.F. Taylor, Protein immobilization: Fundamentals and application, Marcel Dekker Inc., New York, 2001.
  4. Fundamentals of Cell Immobilisation Biotechnology, Focus on Biotechnology, Vol. 8a, V. Nedovic and R.G. Willaert (eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004.
  5. Bioreactor immobilized enzymes and cells. Fundamentals and applications, M. Moo-Young (ed.), Elsevier Applied Science, London and New York, 1988.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставепредавања, истраживачки рад у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит35
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари