Навигација

др Ивана Пајић-Лијаковић

Научни саветник
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 34

011/3303874
локал874
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 25. фебруар 2015.

Област интересовања

Моделовање и оптимизација процеса у биотехнологији, биомедицинском инжењерству, производњи хране. Испитивање и оптимизација реолошких својтава различитих био-композита сачињених од полимерних матрица и диспергованих колоидних честица, имобилисаних ћелија. Испитивање ефеката на граници фаза.

Библиографија

Радови у часописима

 1. Mina Volić, Ivana Pajić-Lijaković, Verica Đorđević, Zorica Knežević-Jugović, Ilinka Pećinar, Zora Stevanović-Dajić, Đorđe Veljović, Miroslav Hadnadjev и Branko Bugarski, Alginate/soy protein system for essential oil encapsulation with intestinal delivery, CARBOHYDRATE POLYMERS, 200, 2018, pp. 15-24; 10.1016/j.carbpol.2018.07.033
 2. Ивана Пајић-Лијаковић и Милан Миливојевић, Actin Cortex Rearrangement Caused by Coupling with the Lipid Bilayer-Modeling Considerations, JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY, 248, 2, 2015, pp. 337-347
 3. Ивана Пајић-Лијаковић, Erythrocyte under osmotic stress-modeling considerations, PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY, 117, 1, 2015, pp. 113-124; doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2014.11.003
 4. Ивана Пајић-Лијаковић, Role of Band 3 in Erythrocyte Membrane Structural Changes under Thermal Fluctuations-Modeling Considerations, JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES, 47, 6, 2015, pp. 507-518
 5. Ивана Пајић-Лијаковић, Micro-environmentally restricted cell growth dynamics – modeling considerations., CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY, 35, 3, 2015, pp. 402-409; DOI: 10.3109/07388551.2014.889078
 6. Ивана Пајић-Лијаковић и Милан Миливојевић, Modeling analysis of the lipid bilayer-cytoskeleton coupling in erythrocyte membrane, BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY, 13, 5, 2015, pp. 1097-1104
 7. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Мирослав Хаднађев, Зора Стевановић-Дајић, Раденко Радошевић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Structural changes of Ca-alginate beads caused by immobilized yeast cell growth, BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 103, 2015, pp. 32-38
 8. Ивана Пајић-Лијаковић, Стева Левић, Виктор Недовић и Бранко Бугарски, Biointerface dynamics - multi scale modeling considerations, COLLOIDS AND SURFACES B: BIOINTERFACES, 132, 2015, pp. 236-245

Радови са скупова

 1. Бранко Бугарски, Ивана Пајић-Лијаковић, Верица Ђорђевић, Diana Bugarski, Радослава Правиловић, Viktor Nedović и Milenko Plavšić, Viral stress – A key control parameter for immobilized hybridoma cells, XVIIth International Conference on Bioencapsulation, 2009

Учешће у научним пројектима

 • Учесник на међународном пројекту Хемирон Еурека E4486 (2008-2010).
 • Од почетка свог рада на ТМФ-у учествује као сарадник на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и заштите животне средине, раније Министарство науке и заштите животне средине, раније Министарство за науку и технологију републике Србије. У периоду од 1989-2000. била је сарадник на пројекту “Биореактори и процеси нове биотехнологије”. Од 2000. до 2005. године је ангажована на пројекту “Интеракција биолошки активних молекула и имобилисаних култура ћелија и ткива“ (пројекат 1776 финансиран од МНТРС). Од 2005. године је ангажована као самостални истраживач на пројекту “Интеракција имобилисаних ћелија, ткива и биолошки активних молекула у биореакторским системима“ (пројекат 142075Б, МНЗЖС). Од 2008. до 2010 године ангажована је на међународном пројекту Хемирон, Еурека (пројекат 4486). Од 2010. године је ангажована на пројектима ИИИ 6001 (Створимо богатство из богатства Србије) и пројекта ИИИ 6010 (Развој нових инкапсулираних и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности).

Награде и признања

 • U okviru BioMedLib statističke analize kvaliteta objavljenih radova rad: Pajic-Lijakovic I, Ilic V, Bugarski B and Plavsic MB. The rearrangement of erythrocyte band 3 molecules and reversible osmotic holes formation under hypotonic conditions. European Biophysics Journal with Biophysics Letters 2010, 39(5):789-800. ISSN 0175-7571; IF=2.387., je uvršten među 20 najboljih radova iz odgovarajuće oblasti za 2010 godinu.

Остали значајни подаци

члан Српског хемијског друштва и друштва Физико-хемичара Србије

Чланство у професионалним и струковним организацијама

 • члан Српског хемијског друштва и друштва Физико-хемичара Србије
 • Subject editor за нови часпоис FACET (Canadian Science Publishing)