Навигација

14МБИП2 - Технологија угљених хидрата

Спецификација предмета
НазивТехнологија угљених хидрата
Акроним14МБИП2
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студент стекне теоретска и практична знања о главним фазама технолошког поступка добијања шећера из шећерне репе и карактеристикама већине савремених начина прераде у појединим фазама као и одговарајућим уређајима и опреми за њихово извођење. Поред тога, циљ је да се студенти овладају знањима о технолошком поступку производње кукурузног скроба као и могућностима трансформације нативног скроба у скробне деривате.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће стећи знања, теоријска и практична, из oснoвних и виших пojмoва из oблaсти технологије шећера, скроба и скробних деривата, потребна за рад у производњи и развоју из ових области индустрије. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТехнологија шећера ; • Основни принципи производње шећера из шећерне репе; • Биолошко-технолошке особине шећерне репе. ; • Припрема шећерне репе за екстракцију: пријем, складиштење, и транспорт репе у фабрику. Производња репиних резанаца (прање и резање репе). ; • Екстракција шећера из репиних резанаца (уређаји и поступци за континуалну екстракцију). ; • Чишћење дифузионог сока (принципи чишћења; предефекација; прогресивна предефекација и стабилизациони ефекат; дефекација; I и II сатурација; поступци дефекосатурације; филтрација шећерних сокова). ; • Упраравање ретког сока. ; • Кристализација шећера и издвајање кристала центрифуговањем. ; • Завршне операције са шећером (сушење, обрада и сортирање кристала; производња обликованог шећера; складиштење и паковање шећера). ; Технологија скроба ; • Сировине за производњу скроба; физичке и хемијске особине скроба. ; • Производња скроба из кукуруза (квашење кукурузног зрна, млевење и сепарација скробне фракције од осталих делова зрна, сепарација глутена) ; • Производња хемијски и термички модификованих скробова. ; • Производња скробних сирупа и заслађивача. ;
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ; 1) Одређивање квоцијента чистоће дифузионог, ретког и густог сока; Одређивање садржаја скроба у кукурузу; Одређивање еквивалента декстрозе скробних хидролизата; Одређивање садржаја сахарозе, инвертног шећера, пепела и боје у конзумном шећеру. ; ;
  Литература
  1. С. Шушић и сарадници: Основи технологије шећера I и II, 2. иновирано и допуњено изд., Пословно удружење индустрије шећера Југославије: ”Југошећер”, Београд, 1995.
  2. З. Кнежевић-Југовић, интерни материјал са предавања и вежби.
  3. Љ. Мојовић, интерни материјал са предавања и вежби.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  201
  Методе извођења наставеПредавања уз коришћење видео презентација, консултације, лабораторијске вежбе, израда и одбрана семинарског рада која обухвата преглед релевантне литературе и дискусију задате проблематике.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична настава20Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20