Navigacija

14MBIP2 - Tehnologija ugljenih hidrata

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija ugljenih hidrata
Akronim 14MBIP2
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne teoretska i praktična znanja o glavnim fazama tehnološkog postupka dobijanja šećera iz šećerne repe i karakteristikama većine savremenih načina prerade u pojedinim fazama kao i odgovarajućim uređajima i opremi za njihovo izvođenje. Pored toga, cilj je da se studenti ovladaju znanjima o tehnološkom postupku proizvodnje kukuruznog skroba kao i mogućnostima transformacije nativnog skroba u skrobne derivate.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja, teorijska i praktična, iz osnovnih i viših pojmova iz oblasti tehnologije šećera, skroba i skrobnih derivata, potrebna za rad u proizvodnji i razvoju iz ovih oblasti industrije. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tehnologija šećera ; • Osnovni principi proizvodnje šećera iz šećerne repe; • Biološko-tehnološke osobine šećerne repe. ; • Priprema šećerne repe za ekstrakciju: prijem, skladištenje, i transport repe u fabriku. Proizvodnja repinih rezanaca (pranje i rezanje repe). ; • Ekstrakcija šećera iz repinih rezanaca (uređaji i postupci za kontinualnu ekstrakciju). ; • Čišćenje difuzionog soka (principi čišćenja; predefekacija; progresivna predefekacija i stabilizacioni efekat; defekacija; I i II saturacija; postupci defekosaturacije; filtracija šećernih sokova). ; • Upraravanje retkog soka. ; • Kristalizacija šećera i izdvajanje kristala centrifugovanjem. ; • Završne operacije sa šećerom (sušenje, obrada i sortiranje kristala; proizvodnja oblikovanog šećera; skladištenje i pakovanje šećera). ; Tehnologija skroba ; • Sirovine za proizvodnju skroba; fizičke i hemijske osobine skroba. ; • Proizvodnja skroba iz kukuruza (kvašenje kukuruznog zrna, mlevenje i separacija skrobne frakcije od ostalih delova zrna, separacija glutena) ; • Proizvodnja hemijski i termički modifikovanih skrobova. ; • Proizvodnja skrobnih sirupa i zaslađivača. ;
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: ; 1) Određivanje kvocijenta čistoće difuzionog, retkog i gustog soka; Određivanje sadržaja skroba u kukuruzu; Određivanje ekvivalenta dekstroze skrobnih hidrolizata; Određivanje sadržaja saharoze, invertnog šećera, pepela i boje u konzumnom šećeru. ; ;
  Literatura
  1. S. Šušić i saradnici: Osnovi tehnologije šećera I i II, 2. inovirano i dopunjeno izd., Poslovno udruženje industrije šećera Jugoslavije: ”Jugošećer”, Beograd, 1995.
  2. Z. Knežević-Jugović, interni materijal sa predavanja i vežbi.
  3. Lj. Mojović, interni materijal sa predavanja i vežbi.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja uz korišćenje video prezentacija, konsultacije, laboratorijske vežbe, izrada i odbrana seminarskog rada koja obuhvata pregled relevantne literature i diskusiju zadate problematike.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20