Навигација

проф. др Марина Дојчиновић

Редовни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 70а

011/3303781
локал781
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 16. децембар 2020.

Предмети

22ЗП10422ЗП104 - Инжењерско цртање
ЗП104ЗП104 - Инжењерско цртање

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Андреа Стефановић, Јелена Јовановић, Marina Dojčinović, Стева Левић, Виктор Недовић, Branko Bugarski и Зорица Кнежевић-Југовић, Effect of the Controlled High-Intensity Ultrasound on Improving Functionality and Structural Changes of Egg White Proteins, FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY, 10, 7, 2017, pp. 1224-1239; 10.1007/s11947-017-1884-5
 2. Vujadin Aleksić, Марина Дојчиновић, Љубица Миловић и Ivan Samardžić, Cavitation damages morphology of HSLA steel, METALURGIJA, 55, 3, 2016, pp. 423-425

Књиге

 1. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић и Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3

Менторство

Докторске академске студије

 • Нaстajaњe и рaзвoj oштeћeњa вaтрoстaлних мaтeриjaлa нa бaзи бaзaлтa пoд дejствoм кaвитaциje, Марко Павловић, 03.03.2020.

Мастер академске студије

 • Квалитативна анализа опасне материје класе 3 (моторни бензин) у Војсци Србије, Милутин Нићифоровић, 01.07.2021.
 • Могућност примене пирофилита у условима дејства кавитације, Слађана Јездимировић, 30.09.2020.
 • Морфологија кавитационог оштећења мартензитног нерђајућег челика, Бранка Пурић, 23.09.2020.
 • Кавитационо оштећење челика за израду сферних резервоара, Марија Белић, 03.06.2020.
 • Контрола квалитета бетона са превлаком у условима дејства кавитације, Дејан Митковић, 16.12.2016.

Основне академске студије

 • Утицај ултразвука генерисаног ултразвучном сондом као физичког третмана на профил и антиоксидативну активност пептида соје, Тијана Јеремић, 30.09.2021.
 • Утицај дужине трајања третмана ултразвучним таласима на функционалне и физичко-хемијске карактеристике хидролизата протеина соје, Тамара Крстић, 30.09.2021.
 • Утицај везива на отпорност бетона на дејство кавитације, Марија Вуковић, 22.09.2021.
 • Утицај ултразвука на технолошко функционисање протеина, Драгана Симоновић, 30.09.2020.
 • Утицај садржаја везива на бази епокси смоле на квалитет заштитних премаза, Душанка Ковачев, 30.09.2020.
 • Димензионисање цилиндричног омотача дупликатора, Јана Ивановић, 30.09.2019.
 • Отпорност заштитних премаза на дејство кавитације, Маријана Петковић, 18.07.2019.
 • Утицај хрома и молибдена на кавитациону отпорност челика за побољшање, Јована Столица, 06.09.2013.

Основне студије

 • Утицај врсте полимерне основе композита на отпорност на дејство кавитације, Милена Грковић, 03.03.2021.
 • Морфологија оштећења нерђајућег челика под дејством кавитације, Сања Симић, 12.02.2020.
 • Отпорност полимерних композита ојачаних базалтом на дејство кавитације, Жељко Ненадовић, 23.09.2019.
 • Утицај дебљине превлаке на заштиту бетона у условима дејства кавитације, Петар Аврамовић, 12.10.2016.
 • Одређивање отпорности на дејство кавитације узорка на бази мулита, Никола Манић, 30.09.2016.
 • Одређивање отпорности на дејство кавитације узорка на бази циркона, Драгана Марчетић, 13.07.2016.