Навигација

ЗП104 - Инжењерско цртање

Спецификација предмета
НазивИнжењерско цртање
АкронимЗП104
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметом/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет обухвата две међусобно повезане области: нацртну геометрију и техничко цртање. ; У нацртној геометрији су дати основни графички поступци који се користе у техничком цртању, начини приказивања просторних проблема и њихово графичко решење, као и равни пресеци геометријских површи укључујући мреже омотача. ; Техничко цртање уводи студенте у израду техничких цртежа разних просторних проблема са свим потребним графичким информацијама.
  Исходи учења (стечена знања)Предмет је конципиран тако да студенту пружи увод у разумевање графичке техничке документације. Курс је прилагођен инжењерима Технолошко-металуршког факултета тако да се основе нацртне геометрије обрађују у мери неопходној за наставак курса који обухвата техничко цртање и увод у израду техничке докуметације. Заједно, основе нацртне геометрије и разумевање израде склопних и радионичких цртежа, чине предмет инжењерско цртање. ; Овим курсом студенту је пружена могућност да та правила успешно савлада и да примени на курсевима виших година и у инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод, основе графичког коминицирања у техници. ; Паралелне-ортогоналне и аксонометријске пројекције. ; Трансформисане ортогоналане пројекције. ; Положајни и метрички задаци. ; Равни пресеци, мреже. ; Мере са толеранцијама. ; Склопни и радионички цртежи. ; Цртање елемената са навојима. ; Цртање заварених конструкција. ; Цртање технолошких шема. ; Цртање цевоводних система. ; Израда техничке докуменатције. ; Програмски пакети за инжењерско цртање.
  Садржај практичне наставеУводна вежба. ; Типични задаци техничке геометрије. ; Графички радови из нацртне геометрије. ; Вежбе ортогоналног пројектовања. ; Преглед графичких радова из нацртне геометрије. ; Израда радионичких и склопних цртежа модела. ; Цртање шеме развода флуида. ; Пример цртежа урађеног у програмском пакету за инжењерско цртање. ; Преглед графичких радова из техничког цртања и разумевања графичке документације.
  Литература
  1. Р. Љубојевић, М. Стевановић, Инжењерско цртање, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2005.
  2. Р. Љубојевић, М. Стевановић, Инжењерско цртање – приручник за вежбе, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 1989.
  3. Р. Љубојевић, М. Стевановић, Инжењерско цртање – збирка решених задатака, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 1988.
  4. M. Стевановић, M. Дојчиновић, Приручник за вежбе из Инжењерског цртања – радна свеска, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2003.
  5. A.W. Boundy, Engineering Drawing, McGraw-Hill, 8th edition, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања коришћењем видео пројектора и табле, израда графичких радова на вежбама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари