Навигација

проф. др Бојан Међо

Ванредни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 69ц

локал794
011/3303-794
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 12. септембар 2022.

Предмети

14ИИМ3714ИИМ37 - Увод у методу коначних елемената
14МПМКЕ14МПМКЕ - Примена методе коначних елемената у металургији и инжењерству материјала
22Д3922Д39 - Метода коначних елемената у инжењерству материјала
22ЗП10422ЗП104 - Инжењерско цртање
22ЗП11422ЗП114 - Елементи опреме у процесној индустрији
22МПМКЕ22МПМКЕ - Примена методе коначних елемената у металургији и инжењерству материјала
22МСОПИ22МСОПИ - Сигурност опреме у процесној индустрији
ЗП104ЗП104 - Инжењерско цртање
ЗП114ЗП114 - Елементи опреме у процесној индустрији

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević и Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 2. Mersida Manjgo, Бојан Међо, Љубица Миловић, Марко Ракин, Zijah Burzić и Aleksandar Sedmak, Analysis of welded tensile plates with a surface notch in the weld metal and heat affected zone, Engineering Fracture Mechanics, 77, 15, 2010, pp. 2958-2970

Књиге

 1. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић и Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
 2. Марко Ракин и Бојан Међо, Примена методе коначних елемената у инжењерству материјала, уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2014, 187; ISBN 978-86-7401-313-7

Менторство

Мастер академске студије

 • Прорачун чврстоће цилиндрично-коничног омотача дупликаторске посуде - ферментора за јогурт, Тамара Кисић, 30.09.2022.
 • Прорачун чврстоће цеви и цевних лукова и одређивање утицаја запреминских оштећења на носивост цевовода, Ђорђе Марић, 29.09.2021.
 • Анализа утицаја стабилног раста прслине на интегритет посуде под притиском од аустенитног нерђајућег челика, Неда Крајновић, 30.09.2019.

Основне академске студије

 • Прорачун чврстоће резервоара за водоник према стандарду SRPS EN 13445, Драгана Стојков, 30.09.2022.
 • Прорачун челичног цевовода за компримовани ваздух применом стандарда SRPS EN 13480, Тамара Поповић, 30.09.2021.
 • Прорачун чврстоће резервоара за компримовани ваздух, Владимир Танасковић, 30.09.2021.
 • Утицај врсте челика отпорног према дејству корозије на потребну дебљину зида омотача посуде под притиском, Николина Котур, 30.09.2021.
 • Утицај радне температуре на прорачун чврстоће посуде под притиском према стандарду SRPS EN 13445, Тијана Пантић, 30.09.2020.
 • Прорачун ојачања отвора цевним прикључком и плочом на вертикалном прихватном спремнику за бистро пиво, Александра Соколовић, 30.09.2020.
 • Димензионисање и прорачун чврстоће вентила сигурности израђеног од нерђајућег челика, Тамара Кисић, 26.12.2019.
 • Прорачун спољашње посуде цистерне за транспорт течних атмосферских гасова, Нина Николић, 30.09.2019.
 • Одређивање утицаја оштећења облика прслине на интегритет посуде под притиском израђене од нерђајућег челика, Неда Крајновић, 28.09.2018.

Основне студије

 • Прорачун чврстоће елемената бојлера за припрему санитарне топле воде, Марко Јевтић, 03.05.2018.