Навигација

ББИ313 - Опрема у биотехнологији

Спецификација предмета
НазивОпрема у биотехнологији
АкронимББИ313
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомЕлементи опреме у процесној индустријиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним конструктивним решењима, принципом рада, методама избора и експлоатацијом опреме у биотехнологији.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, рачунске примере и израду самосталног семинарског рада, студенти ће стећи адекватно знање о опреми у биотехнологији и њеној погонској експлоатацији. Стечено знање ће моћи да примене у инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПодела опреме у биотехнологији. Основни принципи избора опреме. Важећа техничка регулатива. Опрема под притиском. ; Избор конструкционог материјала за израду опреме у биотехнологији. Врсте материјала отпорних на корозију; примери примене нерђајућих челика, легура обојених метала, неметала, композита и њихових спојева. Опасност од загађења производа конструкционим материјалом. ; Класификација и основна конструктивна решења биореактора. Избор одговарајуће конструкције у зависности од дефинисаног процеса. Различита решења механичког мешања у биореакторима. Врсте мешалица, избор мешалице и потребни подаци за прорачун. ; Опрема за стерилизацију. Решавање стерилизације радног простора, процесног ваздуха и хранљиве подлоге. Преглед изведених решења опреме за термичку, механичку и хемијску стерилизацију. Преглед опреме за уситњавање. Конструкциона решења и принцип рада опреме за сепарацију. Опрема за хомогенизацију. Преглед конструктивних решења опреме за сушење у биотехнологији. Принципи избора. ; Опрема за биотехнолошке процесе у енергетици. Конструкциона решења и принцип рада дигестора и помоћне опреме за складиштење и дистрибуцију. ; Конструкције, принципи рада и начини избора мерних, регулационих и сигурносних елемената. Повезивање засебних целина и монтажа технолошких линија у биотехнолошкој производњи. Примери изведених постројења. Експлоатација и одржавање опреме. Пројектовани век и сигурност. Фактори који утичу на појаву оштећења опреме. Проблем корозије под напоном.
  Садржај практичне наставеАнализа изведених решења опреме у биотехнологији. Димензионисање и основе прорачуна дупликаторске биореакторске посуде под притиском. Прорачун прихватног резервоара у биотехнолошком погону. Изведена решења и рачунски примери димензионисања пратећих уређаја. Прорачун аутоклава и избор мерних и сигурносних уређаја.
  Литература
  1. Писани изводи са предавања (handouts) и материјал са вежби
  2. С. Седмак, С. Путић, Љ. Миловић, М. Зрилић, М. Ракин, Практикум за конструисање опреме у процесној индустрији, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2006.
  3. Technology Transfer in Biotechnology From Lab to Industry Production - with contributions by numerous experts, Series: Advances in bioshemical Engineering / Biotechnology, vol.92, Kragl Udo (Ed.), 2005.
  4. G. Saravakos and A. Kostaropoulos, Handbook of Food Processing Equipment, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  5. С. Седмак, М. Николић, В. Војновић, Приручник за конструисање процесне опреме, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 1994.
  6. М. Кубуровић, М. Станојевић, Биотехнологија, СMЕИТС, Београд, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  210
  Методе извођења наставеПредавања у учионици (коришћење видео пројектора и рачунара, графоскопа и табле). Рачунски примери наведени у практичној настави применом PC рачунара и лиценцираних MS Office и CAD програма. Припрема студената у мањим групама за самосталну израду семинарског рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари30