Навигација

ХХП312 - Прорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији

Спецификација предмета
НазивПрорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији
АкронимХХП312
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомЕлементи опреме у процесној индустријиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основама прорачуна, израде и експлоатације опреме у процесној индустрији, уз анализу бројних конструкционих решења и критеријума избора опреме у зависности од пројектованих технолошких процеса и операција.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз планирани наставни програм, рачунске примере и израду самосталног пројекта, студенти стичу знање о конструкционим решењима опреме у процесној индустрији. Преко разматрања фаза прорачуна, израде и експлоатације опреме, предвиђено је да се студентима приближе примери из инжењерске праксе.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПодела опреме у процесној индустрији: машине и апарати. Основна начела конструисања апарата процесне индустрије: утицај хемијско-технолошких захтева; конструисање и могућност израде и монтаже; прилагођеност конструкције утицају хемијски агресивне средине; радни притисак и температура, променљиво оптерећење. ; Избор конструкционог материјала за израду опреме у процесној индустрији. Примена различитих челика, легура обојених метала, неметала и композита. Примери. ; Основе прорачуна опреме под притиском. Регулативе и стандарди. Преглед стандарда СРПС ЕН 13445. Прорачун у односу на радни и испитни притисак. Контролни прорачун. Рачунски примери. Процеси израде апарата у процесној индустрији: топлотно резање, обликовање, заваривање, термичка обрада. Одређивање категорије посуде под притиском према Европској ПЕД директиви. Одређивање коефицијента завареног споја. Напони и деформације у опреми под притиском. Танкозиде и дебелозиде посуде и цевоводи. Равно стање напона и деформације, осносиметрични проблеми. Утицај облика апарата: сфера, цилиндар, торус, конус. Експлоатација опреме - пројектовани век апарата и машине.
  Садржај практичне наставеОсновна конструкциона решења и избор опреме. Рачунски примери. Реактори – конструкциона решења за шаржне и континуалне процесе. Мешање у реакторима, конструкцијски облици и погон мешалица. Решења грејања и хлађења. Прихватне посуде под притиском. Конструкције колона и кула. Апарати за сепарацију. Хомогенизатори. Конструкције опреме за механичке операције. Измењивачи топлоте – конструкцина решења. ; Прорачун дупликаторске посуде под притиском (ојачање отвора на спољном омотачу и горњем данцу). Прорачун дебелозиде посуде под притиском. Одређивање димензија цевовода.
  Литература
  1. С. Путић, М. Ракин, Прорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији, скрипта, интерни материјал Катедре за ОТН, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2008.
  2. S. Putić, M. Rakin, Strength of materials, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade, 2008.
  3. J.L. Couper, W. Roy Penney, J.R. Fair, S. Walas, Chemical Process Equipment Selection and Design, Elsevier - Gulf Professional Publishing, 2005.
  4. C. Matthews, Engineers' guide to pressure equipment, Professional Engineering Publishing, London, 2001.
  5. D. Moss, Pressure Vessel Design Manual, Elsevier, 2004.
  6. S. Chattopadhyay, Pressure Vessel Design and Practice, CRC Press, 2004.
  7. Стандард СРПС ЕН 13445, Институт за стандардизацију Србије, Београд, 2010.
  8. С. Седмак, М. Николић, В. Војновић, Приручник за конструисање процесне опреме, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1994.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рачунски примери у учионици (коришћење видео пројектора, графоскопа и табле). Анализа изведених решења опреме коришћењем рачунара. Рад пројектних задатака у мањим групама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти30
  Колоквијуми20
  Семинари