Навигација

проф. др Славиша Путић

Редовни професор
Катедра за опште техничке науке

ТМФ - мала зграда, канцеларија 69

011/3370391
011/3303701
локал701
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 17. октобар 2012.

Предмети

14Д14414Д144 - Механика ламинатних композитних плоча и љуски
14ДМИ1414ДМИ14 - Отпорност материјала
14МИМКМ414МИМКМ4 - Механика композитних материјала
14МХФИ814МХФИ8 - Избор, конструкција и валидација опреме у фармацеутском инжењерству
22Д3022Д30 - Отпорност материјала
22Д7722Д77 - Механика ламинантних композитних плоча и љуски
22ЗП10422ЗП104 - Инжењерско цртање
22ЗП11422ЗП114 - Елементи опреме у процесној индустрији
22МИКВО22МИКВО - Избор, конструкција и валидација опреме у фармацеутској индустрији
22ММКМ22ММКМ - Механика композитних материјала
ЗП104ЗП104 - Инжењерско цртање
ЗП114ЗП114 - Елементи опреме у процесној индустрији
ХХП312ХХП312 - Прорачун, израда и експлоатација опреме у процесној индустрији

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marina Stamenović, Славиша Путић, Milorad Zrilić, Љубица Миловић и J Pavlović-Krstić, Specific energy absorption capacity of glass-polyester composite tubes under static compressive loading, Metalurgija, 50, 3, 2011, pp. 197-200
 2. Đorđe Veljović, Radmila Jančić-Heinemann, Igor Balać, Bojan Jokić, Slaviša Putić, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAP-based bioceramics, CERAMICS INTERNATIONAL, 37, 2011, pp. 471-479; 10.1016/j.ceramint.2010.09.014
 3. Đorđe Veljović, Eriks Palcevskis, Antonia Dindune, Slaviša Putić, Igor Balać, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Microwave sintering improves the mechanical properties of biphasic calcium phosphates from hydroxyapatite microspheres produced from hydrothermal processing, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 45, 2010, pp. 3175-3183; 10.1007/s10853-010-4324-8
 4. Љубица Миловић, Tomaž Vuherer, Milorad Zrilić, Aleksandar Sedmak и Славиша Путић, Study of the simulated heat affected zone of creep resistant 9-12% advanced chromium steel, Materials and Manufacturing Processes, 23, 6, 2008, pp. 597-602
 5. Љубица Миловић, Aleksandar Sedmak, Stojan Sedmak, Славиша Путић и Milorad Zrilić, Numerical and Analytical Modelling of Elastic-plastic Fracture Mechanics Parameters, Materials Science Forum, 555, 2007, pp. 565-570

Књиге

 1. Љубица Миловић, Владимир Павићевић, Марија Кицошевић и Славиша Путић, Процесна опрема у инжењерству заштите животне средине − опрема, поузданост и процена ризика, уџбеник, ТМФ, 2019, 160; ISBN 978-86-7401-360-1
 2. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић и Милорад Зрилић, Збирка табела за прорачун и конструисање опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 223; ISBN 978-7401-344-1
 3. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић и Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, Приручник за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 2017, 79; ISBN 978-7401-319-9
 4. Марина Дојчиновић, Бојан Међо, Славиша Путић, Милош Стевановић и Марко Ракин, INŽENJERSKO CRTANJE: Radna sveska sa izvodima iz teorije, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, 2016, 66; ISBN 978-86-7401-340-3
 5. Љубица Миловић, Марко Ракин, Славиша Путић и Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са цевоводом и редуктором мешалице, уџбеник, ТМФ, 2015, 75; ISBN 978-86-7401-319-9
 6. Марко Ракин, Љубица Миловић, Славиша Путић и Милорад Зрилић, Прорачун вертикалне посуде под притиском са механичким преносником за мешалицу, помоћни уџбеник, ТМФ, 2013, 67; ISBN 978-86-7401-290-1
 7. Славиша Путић, Љубица Миловић, Марко Ракин и Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском са мешалицом, помоћни уџбеник, ТМФ, 2006, 73; ISBN 978-86-7401-222-1
 8. Стојан Седмак, Slaviša Putić, Љубица Миловић, Милорад Зрилић и Marko Rakin, Практикум за конструисање опреме у процесној индустрији, Збирка табела, помоћни уџбеник, ТМФ, 2005, 149; ISBN 978-86-7401-226-4
 9. Slaviša Putić, Љубица Миловић, Marko Rakin и Милорад Зрилић, Прорачун посуде под притиском, Практикум за вежбе из Елемената опреме у процесној индустрији, помоћни уџбеник, ТМФ, 1999, 53; ISBN 978-86-7401-124-1

Менторство

Докторске академске студије

 • Механичка и термичка својства синтетисаних нанокомпозитних материјала на бази халојзита и калцијум-силиката, Александра Јелић, 06.07.2022.
 • Oдрeђивaњe тeмпeрaтурe нa oснoву луминeсцeнциje прaхoвa дoпирaних joнимa рeтких зeмaљa и прeлaзних мeтaлa, Милица Секулић, 26.12.2019.
 • Eфeкти висoкoeнeргeтскoг зрaчeњa нa структурнa и oптичкa свojствa луминeсцeнтних мaтeриjaлa нa бaзи рeтких зeмaљa, Ивица Вујчић, 22.02.2019.

Мастер академске студије

 • Затезна механичка својства рециклираног угљеник-епокси композитног материјала, Никола Пешић, 30.09.2022.
 • Контролни прорачун вентила сигурности на покретној цистерни за течни атмосферски гас, Филип Петровић, 30.06.2020.
 • Примена нумеричког модела за одређивање века трајања угљеник-епокси композитног материјала услед дејства променљивог оптерећења, Марина Кнежевић, 25.02.2020.
 • Прорачун чврстоће омотача и данца резервоара за ваздух са провером ослабљења на месту прикључака, Милица Ћирић, 30.09.2019.
 • Нумеричко одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у угљеник-епокси композитном материјалу, Александар Зораја, 30.09.2019.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за ваздух са провером дебљине омотача ултразвучном методом, Славиша Митровић, 28.09.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће и стабилности покретне цистерне за течни атмосферски гас, Даница Стошић, 27.09.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће хипербаричне коморе, Анђелина Лазић, 27.09.2018.
 • Идентификација опасности и процена ризика од хемијских удеса у индустрији са посебним освртом на отказ процесне опреме, Марија Кицошевић, 27.09.2018.
 • Затезна механичка својства угљеник-епокси композитног материјала, Марко Рацковић, 16.01.2018.
 • Контролни прорачун чврстоће цевовода за транспорт амонијака, Јелена Стаменковић, 30.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће парног котла, Катарина Војшић, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће и стабилности покретне цистерне за течни атмосферски гас, Недељка Крешталица, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће резервоара за ваздух, Ивана Митровић, 29.09.2017.
 • Прорачун изреза на омотачу колоне на месту прикључака, Александра Јелић, 30.09.2016.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног омотача и торисферичних испупчених данца резервоара за пропан-бутан гас, Марија Богдановић, 14.09.2016.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача и торисферичног данца на посуди кондензата са парне сушаре, Милена Недељковић, 07.05.2016.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача конструкције колоне, Јелена Радивојевић, 30.09.2015.
 • Анализа ризика конструкције колоне у експлоатацији, Ђорђе Јовановић, 30.09.2015.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања на посуди кондензата са парне сушаре, Ружица Бијелић, 30.09.2014.
 • Расподела напона у стакло-полиестер цевима изложеним дејству унутрашњег притиска, Марија Смиљанић, 30.09.2014.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Вукашин Вучковић, 30.09.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће посуде кондензата са парне сушаре, Миљана Крстић, 30.09.2014.
 • Провера дебљине зидова вертиклне цилиндричне посуде за припрему инфузионог раствора ултразвучном методом, Александар Нинковић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца резервоара за ваздух, Бојана Стојановић, 26.02.2014.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача резервоара за ваздух, Јелена Пејовић, 26.09.2013.
 • Одређивање дебљине елемената скупљача течног амонијака ултразвучном методом, Марија Павловић, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће скупљача течног амонијака, Марија Павловић, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца таложника скупљача течног амонијака, Ивана Пантић, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Марија Божић, 19.11.2012.
 • Затезна својства стаклена влакна-епокси композитног материјала, Бранислава Стојановић, 28.09.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Драгана Бошковић, 20.09.2012.

Основне академске студије

 • Анализа савојних својстава угљеник-епокси композитног материјала, Тијана Брајковић, 18.02.2022.
 • Контролни прорачун омотача и данца на покретној цистерни за течни угљендиоксид, Сергеј Бојовић, 07.12.2021.
 • Прорачун изреза на омотачу колоне на месту прикључака, Бојана Пауновић, 30.09.2021.
 • Затезна механичка својства угљеник-епокси композитног материјала, Ђорђе Гјумишев, 29.09.2021.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача парног котла, Анастасија Лујић, 24.12.2019.
 • Прорачун вентила сигурности на резервоару на ваздух, Кристина Продановић, 30.09.2019.
 • Прорачун чврстоће омотача бојлера за припрему санитарне топле воде, Јована Јовић, 27.09.2019.
 • Контролни прорачун чврстоће омотача резервоара за ваздух, Тамара Гуран, 28.09.2018.
 • Затезна механичка својства угљеник-епокси композитног материјала, Јована Панић, 20.03.2018.
 • Одређивање затезних својстава угљеник-епокси композитног материјала, Ивона Бошњак, 28.02.2018.
 • Прорачун горњег испупченог данца вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Ивана Николић, 29.09.2017.
 • Прорачун горњег сегмента цилиндричног омотача вертикалне посуде под притиском, Матеа Микулић, 29.09.2017.
 • Прорачун доњег сегмента цилиндричног омотача вертикалне посуде под притиском, Сузана Јакшић, 29.09.2017.
 • Контролни прорачун чврстоће горњег данца резервоара за воду, Никола Бајић, 29.09.2017.
 • Прорачун и димензионисање омотача вертикалне посуде за припрему воде, Алекса Митровић, 15.06.2017.
 • Одређивање дозвољене величине изреза на омотачу посуде кондензата са парне сушаре, Александра Младеновић, 22.12.2016.
 • Контролни прорачун испупченог торисферичног данца конструкције колоне, Јелена Стаменковић, 30.09.2016.
 • Прорачун изреза на омотачу конструкције колоне, Катарина Војшић, 07.09.2016.
 • Димензионисање изреза на омотачу конструкције колоне, Недељка Крешталица, 16.12.2015.
 • Прорачун изреза на омотачу конструкције колоне, Александра Јелић, 30.09.2015.
 • Примена мерних трака у контроли исправности посуда под притиском, Филип Петровић, 17.09.2015.
 • Димензионисање и прорачун торисферичног данца на посуди кондензата са парне сушаре, Александра Клаћ, 07.09.2015.
 • Контролни прорачун и димензионисање торисферичног данца на посуди резервоара за пропан - бутан гас, Невена Јовановић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача посуде за пропан - бутан гас, Марина Живановић, 29.09.2014.
 • Контролни прорачун и димензионисање цилиндричног омотача на посуди кондензата са парне сушаре, Милена Недељковић, 11.07.2014.
 • Прорачун и димензионисање цилиндричног омотача надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас у циљу заштите животне средине, Марија Богдановић, 08.05.2014.
 • Прорачун и димензионисање торисферичног данца надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас у циљу заштите животне средине, Јована Бјелаковић, 08.05.2014.
 • Одређивање затезних својстава стакло-епокси композитног материјала, Новак Кукрић, 30.09.2013.
 • Микромеханичка анализа полимерних композитних материјала при затезним механичким испитивањима, Александар Нинковић, 27.09.2013.
 • Прорачун сигурносног елемента на скупљачу течног амонијака, Миљана Крстић, 18.07.2013.
 • Испитивање полимерних композитних цеви унутрашњим притиском, Марина Јусуфи, 12.07.2013.
 • Контролни прорачун испупченог данца хипербаричне коморе изложеног унутрашњем притиску, Марија Смиљанић, 10.06.2013.
 • Локални напони на месту ослањања подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Милена Ерић, 10.05.2013.
 • Провера дебљине зида на месту отвора омотача хипербаричне коморе, Вукашин Вучковић, 28.09.2012.
 • Прорачун дебљине зида прирубнице са грлом за заваривање измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Ана Брењо, 28.09.2012.
 • Прорачун чврстоће прирубница одвајача уља, Ивана Пантић, 12.07.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће торисферичног данца бојлера за припрему санитарне топле воде, Ненад Видановић, 10.07.2012.
 • Врсте уређаја за одређивање чврстоће таблета у фармацеутској индустрији, Ђорђе Јовановић, 10.07.2012.
 • Микромеханичка анализа оштећења на узорцима стаклена влакна - полиестер цеви насталих испитивањем на затезање у уздужном правцу, Кристина Пешић, 01.03.2012.
 • Примена магнетне методе за мерење заосталих напона на сакупљачу кондензата, Бранка Радивојевић, 29.09.2011.
 • Примена ултразвучне методе за одређивање дебљине зидова вертикалне цилиндричне посуде за припрему инфузионог раствора, Марија Божић, 19.09.2011.
 • Одређивање локалних напона у зони ослонаца типа седла на хоризонталном резервоару за пропан - бутан гас, Драгана Бошковић, 19.09.2011.
 • Избор уређаја у процесу израде таблета методом влажне гранулације у фармацеутској индустрији, Марија Павловић, 02.09.2011.

Основне студије

 • Оцена сигурности бојлера за припрему санитарне топле воде контролним прорачуном чврстоће саставних елемената, Достиња Ковач, 19.09.2019.
 • Прорачун омотача и данца подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Јован Стојановић, 27.12.2018.
 • Прорачун сигурносног елемента на подземном резервоару за пропан-бутан гас, Слађана Јездимировић, 06.03.2017.
 • Одређивање локалних напона на месту ослањања подземног резервоара за пропан-бутан гас, Јелена Бјелица, 30.09.2016.
 • Микромеханичка анализа преноса напона кроз интерфејс полимерних композитних материјала, Маја Никитовић, 27.09.2016.
 • Макромеханичка својства анализа ламине влакнима ојачаног ламинатног полимерног композитног материјала, Марија Петровић, 23.09.2016.
 • Анализа ризика код посуде кондензата са парне сушаре, Маријана Трпчевић, 02.02.2016.
 • Прорачун и димензионисање омотача вертикалне посуде за припрему воде, Јелена Марјановић, 12.03.2015.
 • Прорачун и димензионисање торисферичног данца вертикалне посуде за припрему воде, Јелена Прокић, 30.09.2014.
 • Микромеханичка анализа лома ламинатног стакло-епокси композитног материјала испитиваног савијањем, Марија Илић, 26.03.2014.
 • Одређивање савојних својстава стакло-епокси композитног материјала, Александра Трајковска, 18.03.2014.
 • Одређивање дебљине елемената резервоара за ваздух ултразвучном методом, Данијела Грујић, 30.09.2013.
 • Прорачун хоризонталног резервоара за пропан-бутан гас при дејству испитног притиска, Даниела Анастасов, 12.07.2013.
 • Прорачун сигурносних елемената на хоризонталном резервоару за пропан - бутан гас, Јелена Јаковљев, 16.05.2013.
 • Контролни прорачун чврстоће надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Драгана Лакићевић, 28.12.2012.
 • Значај микромеханике у анализи механичких својстава композитних материјала, Јелена Радовановић, 27.12.2012.
 • Контролни прорачун чврстоће хипербаричне коморе, Дарко Трајковић, 28.09.2012.
 • Одређивање енергије лома стакло-епокси композитних цеви, Јован Јелић, 11.04.2012.
 • Микромеханичка анализа стакло-епокси композитних цеви након затезних испитивања и испитивања унутрашњим притиском, Валентина Андић, 27.12.2011.
 • Одређивање затезних својстава у уздужном правцу стакло-епокси композитних цеви, Вања Костић, 27.10.2011.
 • Контролни прорачун чврстоће одвајача уља, Ивица Вујчић, 20.06.2011.
 • Откривање и праћење оштећења у композитним материјалима, Тамара Марјановић, 18.04.2011.
 • Утицај дејства база на промену деформација у стакло-полиестер композитним цевима при испитивању унутрашњим притиском, Драгана Ковачевић, 25.12.2010.
 • Прорачун чврстоће одашиљачке чистачке станице за унутрашње чишћење гасовода, Јелена Петровић, 25.09.2010.
 • Утицај дејства киселина на промену деформација у стакло-полиестер композитним цевима при испитивању унутрашњим притиском, Неда Булатовић, 01.06.2010.
 • Утицај киселина и база на раст прслине у стакло-полиестер композитним цевима, Никола Мирковић, 04.05.2010.
 • Прорачун напона надземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Александар Стајчић, 25.12.2009.
 • Контролни прорачун чврстоће измењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Ивана Вукоје, 28.09.2009.
 • Утицај киселина и база на енергију удара стакло-полиестер композитних цеви, Слађана Гавриловић, 18.06.2009.
 • Утицај киселина и база на чврстоћу и крутост стакло-полиестер композитних цеви, Марина Јелић, 12.06.2009.
 • Развој и експериментална потврда математичког модела за одређивање механичких својстава композитних материјала, Милан Танчић, 03.04.2009.
 • Утицај врсте и оријентације ојачавајућег ткања на чврстоћу материјала при затезању, Бојан Ранковић, 13.02.2009.
 • Прорачун напона подземног хоризонталног резервоара за пропан - бутан гас, Слађана Тодоровић, 29.12.2008.
 • Испитивање стакло-полиестер композитних цеви унутрашњим притиском, Иван Михајловић, 24.12.2008.
 • Одређивање енергије лома поли(винилхлорид) цеви, Александра Трипић Станковић, 30.09.2008.
 • Нумеричко и експериментално одређивање савојних својстава стакло-епокси ламинатних композитних материјала, Анђелка Дроњак, 11.07.2008.
 • Одређивање енергије удара у стакло-полиестер композитном материјалу, Нада Недељковић, 05.05.2008.
 • Развој нумеричког модела за одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у композиту, Мирјана Ковачевић, 10.04.2008.
 • Одређивање енергије лома стакло-полиестер композитних цеви, Душица Апостоловић, 29.02.2008.
 • Примена мерних трака у контроли исправности посуде под притиском, Драгана Недељковић, 25.12.2007.
 • Примена мерних трака у испитивању напона и деформација на посуди под притиском, Ненад Радивојевић, 13.12.2007.
 • Нумеричко одређивање напона и деформације у тренутку почетка лома првог слоја у графит-епокси композиту, Снежана Боричић, 30.11.2007.
 • Микромеханичка анализа лома савијањем код стакло-полиестер композитних цеви, Предраг Антић, 12.07.2007.
 • Утицај растварача на напонска стања у стакло-полиестер композитним цевима, Марина Манић, 28.12.2006.
 • Одређивање локалних напона на месту ослонаца вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Велимир Стаменић, 15.12.2006.
 • Критични услови за настанак хаварије постројења под притиском у рафинерији гаса, Снежана Раковић, 27.09.2006.
 • Експериментално одређивање затезних својстава у уздужном пресеку стакло-полиестер композитних цеви, Радомир Пејчиновић, 21.09.2006.
 • Утицај растварача на крутост стакло-полиестер композитних цеви, Јелена Стојковић, 19.07.2006.
 • Одређивање затезних својстава полимерног композитног материјала на повишеним и ниским температурама, Тања Мајсторовић, 11.05.2006.
 • Одређивање савојних својстава стакло-полиестер композитних цеви, Срђан Давидовић, 24.03.2006.
 • Микромеханичка анализа оштећења композитних цеви изложених увијању, Наташа Дабетић, 29.12.2005.
 • Откривање и праћење оштећења у композитним материјалима, Ненад Нишавић, 30.06.2005.
 • Одређивање затезних својстава стакло епокси композитног материјала, Тамара Максимовић, 15.04.2005.
 • Експериментална потврда нумерчкогмодела при испитивању композитних материјала променљивим оптерећењем, Ивана Никовић, 30.09.2004.
 • Оцена експлоатације сигурности посуда под притиском и цевовода са постојећом прслином, Александар Ружичић, 23.07.2004.
 • Прорачун композитних цилиндара различитих крутости у правцу дебљине зида, Немања Андрић, 16.07.2004.
 • Дефинисање и анализа експерименталних метода за одређивање механичких својстава композитних цеви, Драгана Полуга, 09.07.2004.
 • Одређивање локалних напона у материјалу на месту ослањања код вертикалне посуде под притиском, Биљана Станковић, 31.03.2004.
 • Експерименталне методе карактеризације влакнима ојачаних композитних материјала, Ивана Косовић, 13.10.2003.
 • Одређивање притисних својстава цеви израђених од стакло/епоксид композитног материјала, Јованка Вићентић, 27.12.2002.
 • Мерење заосталих напона на постројењима процесне опреме применом магнетне методе, Милица Фолић, 14.10.2002.
 • Утицај структуре на статичка и динамичка механичка својства полимерних композитних материјала, Давор Костић, 13.09.2002.
 • Микромеханичка анализа преломних површина полимерних композитних материјала при статичким механичким испитивањима, Дејан Ивановић, 30.05.2002.
 • Одређивање дебљине зидова вертикалне цилиндричне посуде под притиском за припрему инфузионог раствора ултразвучном методом, Кристина Кнежевић, 09.05.2002.
 • Избор материјала и оцена његовог квалитета код израде микрореактора, Јелена Трмчић, 26.12.2001.
 • Одређивање затезних својстава полимерног композитног материјала, Биљана Нинић, 26.12.2001.
 • Анализа појаве жилавог лома челика за посуде под притиском, Душан Крстић, 05.03.2001.