Навигација

14Д144 - Механика ламинатних композитних плоча и љуски

Спецификација предмета
НазивМеханика ламинатних композитних плоча и љуски
Акроним14Д144
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомКомпозитни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са механиком понашања ламинарних композитних плоча и љуски кроз теоријска разматрања и рачунске примере. Постојање оваквог програма је потпуно оправдано имајући у виду да примена елемената наведних геометрија у инжењерским конструкцијама данас има све већи значај. У оквиру предмета се анализира микро и макро-механичко понашање композитних материјала. Након уводних разматрања о основним параметрима еластичности и чврстоће ових материјала, посебан значај се придаје анализи напона и деформација у слојевима, плочама и љускама композитних елемената. Такође, проучавају се чврстоће и критеријуми настанка оштећења и лома.
  Исходи учења (стечена знања)Савлађивањем овог курса студенти ће допунити своје знање о композитним материјалима и бити способни за практичну примену, прорачун и пројектовање конструкција од композитних материјала облика ламината или љуски.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI УВОДНА РАЗМАТРАЊА О КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА: Класификација; Основна терминологија у механици композитних материјала; II МИКРОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЛАМИНА: Запремински и масени удео, густина; Основни појмови еластичности и чврстоће; Модул еластичности у уздужном и попречном правцу, Поиссон-ов коефицијент, модул смицања, чврстоћа унидирекционих ламина; III МАКРОМЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЛАМИНАТА: Појам и опис ламината-плоче; типови; Хуков закон за унидирекционе и мултидирекционе ламинате; Критеријуми оштећења и лома; IV ТАНКЕ ПЛОЧЕ: Теорија чврстоће; Израчунавање напона и деформација у плочама; V ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА ЛАМИНАТНИХ ЉУСКИ: Мембранска теорија чврстоће; Израчунавање напона и деформација у љускама
  Садржај практичне наставеНумерички примери; припрема за тест; семинарски рад
  Литература
  1. С. Путић, "Механика композитних материјала", скрипта, ТМФ, Београд, 2008.
  2. K. Kaw, "Mechanics of composite materials", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2006.
  3. J. N. Reddy, "Mechanics of composite materials and shells-theory and analysis", second edition, Taylor&Francis CRC PRESS, 2003.
  4. Z. Gurdal, R. Haftka, P. Hajela, “Design and Optimization of Laminated Composite Materials“, John Wiley&Sons, INC, 1999.
  5. V. Vasiliev, E. Morozov, “Mechanics and Analysis of Composite materials“, Elsevier Science Ltd, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања уз коришћење табле и видео пројектора; ; Вежбе у уз коришћење табле, видео пројектора, графоскопа и фолија.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит30
  Практична настава15Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари