Навигација

ЗП114 - Елементи опреме у процесној индустрији

Спецификација предмета
НазивЕлементи опреме у процесној индустрији
АкронимЗП114
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним појмовима у вези техничке механике и машинства, пре свега са применом у процесној индустрији. Студентима се кроз наставу дефинишу елементи конструктивних склопова опреме у процесној индустрији, указује на природу, расподелу и величину сила које се супростављају деловању спољњег оптерећења и деформисању елемента, што представља предуслов за формирање стабилне и технички исправне конструкције.
  Исходи учења (стечена знања)Стичу се основна знања из техничке механике и знања о основним елементима опреме у процесној индустрији, њиховој функцији и примени, конструкцијским решењима, прорачунима. Савладавањем принципа њиховог рада и примене у конструктивним решењима опреме студенти су припремљени за слушање сродних хемијско-инжењерских предмета на вишим годинама, али и за каснију примену стечених знања у инжењерској пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ ОТПОРНОСТИ МАТЕРИЈАЛА: Оптерећења, напони, деформације; механичке карактеристике конструкцијских материјала; избор материјала и сигурност конструкција. 2. ПОСТРОЈЕЊА ПРОЦЕСНЕ ИНДУСТРИЈЕ: Избор материјала за опрему процесне индустрије; конструкцијски облици посуда; одређивање категорија посуда; прорачун омотача, данца, поклопаца, отвора и прикључака посуда; заптивање, прорачун заптивног споја; ослонци посуда. 3. ВЕЗЕ ЕЛЕМЕНАТА: Везе навојним паровима; заварене везе; опруге. 4. ЦЕВОВОДИ: Прорачун елемената за транспорт цевима; сигурносни елементи. 5. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОС ОБРТНОГ КРЕТАЊА: Фрикциони, зупчасти, каишни и ланчани преносници; елементи обртног кретања; осовине, вратила, спојнице, лежајеви; конструкцијски облици мешалица.
  Садржај практичне наставеНумерички примери за оптерећења: затезање, притисак, смицање, савијање, увијање. ; Прорачун свих елемената посуде под притиском. ; Прорачун раздвојивих и нераздвојивих веза на посуди под притиском. ; Прорачун механичких преносника обртног кретања. ; Прорачун зупчаника и вратила.
  Литература
  1. С. Седмак, Елементи машина и апарата, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 1998.
  2. М. Ракин, Љ. Миловић, С. Путић, М. Зрилић, Елементи опреме у процесној индустрији - прорачун вертикалне посуде под притиском са механичким преносником за мешалицу, приручник за вежбе, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2013.
  3. С. Седмак, С. Путић, Љ. Миловић, М. Зрилић, М. Ракин, Практикум за конструисање опреме у процесној индустрији - Збирка табела, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, 2006.
  4. Irwing Granet, Strength of Materials for Engineering Technology, Reston Publishing Company, Inc., A Prentice-Hall Company, Virginia, USA, 1980.
  5. Maan H. Jawad, James R. Farr, Structural Analysis and Design of Process Equipment, A Willey-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Inc., USA, 1989.
  6. Joseph Edward Shigley, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Company, Internationally edition, 1986.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања у амфитеатру уз коришћење табле и видео пројектора; ; Вежбе у учионицама уз коришћење табле, видео пројектора, графоскопа и фолија.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит40
  Практична настава30Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари