Навигација

проф. др Весна Радојевић

Редовни професор
Катедра за конструкционе и специјалне материјале

ТМФ - велика зграда, канцеларија 104

011/3303618
011/3370404
локал618
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 22. септембар 2015.

Предмети

14Д16514Д165 - Процесирање материјала за електронику
14Д16814Д168 - Структура и својства композитних материјала са полимерном матрицом
14Д17614Д176 - Физичко-механичка испитивања материјала-виши курс
14ИИМ3214ИИМ32 - Композитни материјали
14ИИМ32114ИИМ321 - Процесирање композитних материјала са полимерном матрицом
14ИИМ3314ИИМ33 - Методе карактеризације материјала
14ИИМ3414ИИМ34 - Испитивање физичко механичких својстава
14ИИМ41514ИИМ415 - Функционални композитни материјали
14ИИМ4314ИИМ43 - Индустријски дизајн
14МИМКМ514МИМКМ5 - Конструкциони композитни материјали
14МИМФ214МИМФ2 - Функционални композитни материјали - виши курс
14МТЕТ21814МТЕТ218 - Индустријски дизајн
22Д6622Д66 - Наука о материјалима и инжењерство материјала
22Д7222Д72 - Физичко-механичка испитивања метаријала-виши курс
22Д7522Д75 - Процесирање материјала за електронику
22Д7622Д76 - Функционални композитни материјали-виши курс
22Д9622Д96 - Структура и својства полимерних композитних материјала
22МККМ22МККМ - Карактерисање композитних материјала
22МММО22МММО - Материјали за микро и оптоелектронику
22МНМ22МНМ - Наука о материјалима
22МПМЕ22МПМЕ - Примена материјала у електроници
22МФКМ22МФКМ - Функционални композитни материјали
Д1ИМД1ИМ - Наука о материјалима и инжењерство материјала
ЗП32ЗП32 - Материјали
ИЖС313ИЖС313 - Материјали
МИМ3МИМ3 - Наука о материјалима
МИМФ1МИМФ1 - Материјали за микро и оптоелектронику
МТЕТ12МТЕТ12 - Материјали

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Nataša Tomić, Aleksandar Marinković, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Steva Lević, Vesna Radojević и Radmila Jančić-Heinemann, A new approach to compatibilization study of EVA/PMMA polymer blend used as an optical fibers adhesive: Mechanical, morphological and thermal properties, International Journal of Adhesion and Adhesives, 81, 2018, pp. 11-20; 10.1016/j.ijadhadh.2017.11.002
 2. Nataša Tomić, Đorđe Veljović, Kata Trifković, Bojan Međo, Marko Rakin, Vesna Radojević и Radmila Jančić-Heinemann, Numerical and experimental approach to testing the adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical fibers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, 73, 2017, pp. 80-91; 10.1016/j.ijadhadh.2016.11.010
 3. R.M. Dukali, Ivana Radović, Dušica Stojanović, D. Sević, Vesna Radojević, Драган Јоцић и R. Aleksić, Electrospinning of laser dye Rhodamine B-doped poly(methyl methacrylate) nanofibers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 79, 7, 2014, pp. 867-880; 10.2298/JSC131014011D

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза и карактеризација слојевитих композитних структура за примену у микро електро механичким системима, Ивана Младеновић, 11.06.2021.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних дeнтaлних пoлимeрних кoмпoзитa пoбoљшaних мeхaничких свojстaвa, Abdulsalam Elmadani, 04.03.2021.
 • Физичкo мeхaничкa свojствa пoлимeрних кoмпoзитa сa нaнoмoдификoвaним мoнoкристaлимa, Rouaida Abozaid, 31.10.2019.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja хибридних пoлимeрних кoмпoзитa нa бaзи дрвeтa, Срђан Перишић, 21.02.2019.
 • Хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли сa eфeктoм сaмoзaлeчeњa, Ивана Радовић, 14.07.2017.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja oптички aктивних кoмпoзитa сa пoлимeрнoм мaтрицoм нa бaзи мoнoкристaлa, Hana El Swie, 13.07.2017.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja функциoнaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa зa примeну у стoмaтoлoгиjи, Omer Yerro, 22.12.2016.
 • Синтеза и карактеризација електропроводних композитних материјала на бази биоразградивих полимера и металних прахова, Мирослав Павловић, 12.06.2015.

Мастер академске студије

 • Физичко-механичка својства композита поли(метилметакрилат)-цирконијум оксид, Драгана Пејић, 29.09.2022.
 • Структура и својства композитних материјала на бази максена, Даница Праштало, 13.07.2021.
 • Физичко механичка својства полимерних композита ојачаних цирконијум диоксидом за примену у стоматологији, Houda Gamoudi, 06.07.2021.
 • Хибридни композити ојачани полимерним влакнима за примену у протетици, Houda Ibrahim, 15.06.2021.
 • Композитни оптоелектронски материјали са полимерном матрицом, Василије Богдановић, 30.09.2020.
 • Физичко-механичка својства композитних материјала на бази PMMA и површински модификованог силицијум-диоксида добијеног из љуски пиринча, Наташа Миловановић, 30.09.2020.
 • Савремени хибридни композити са полимерном матрицом за примену у аутомобилској индустрији, Сања Младеновић, 29.09.2020.
 • Хибридни композитни материјали за примену у протетици/Hybrid denture composite materials, Akram Edkheil, 19.09.2019.
 • Дентални композитни материјали са ојачањем у облику кратких стаклених влакана (Dental composite materials with short glass fibers reinforcements), Abdulrraouf Taboun, 17.09.2019.
 • Композитне полимерне превлаке за примену у стоматологији(Composite polymer sealants in dentistry), Fatimah Sharadi, 17.09.2019.
 • Физичко-механичка својства полимерних композитних материјала за примену у протетици (Physic-mechanical properties of denture polymer composites), Asma Alazreg, 17.09.2019.
 • Физичко-механичка својства композита епоксид-угљенична влакна (Physic-mechanical properties of epoxy-carbon fibers composite), Yousif Kannosh, 27.09.2018.
 • Физичко-механичка својства наномодификованих денталних композита, Hanan Sadalla, 27.09.2018.
 • Структура и својства материјала са 2D структуром за примену у области складиштења енергије, Иван Пешић, 26.09.2018.
 • Физичко-механичка својства филма поли(метил метакрилат)-цинк-сулфид квантне тачке, Јована Бошњаковић, 30.09.2016.
 • Физичко-механичка својства ламинатног композитног материјала епоксид-карбонска влакна, Милица Јанић, 29.09.2016.
 • Дентални композитни материјали са ојачањем у облику кратких полимерних влакана, Аzdihar Kareem, 27.09.2016.
 • Физичко-механичка својства композита поли(метил метакрилат)-калцијум-флуорид, Haifa Ennemri, 21.09.2016.
 • Оптичка и механичка својства филма поли(метил метакрилат)-квантне тачке, Стефан Вучковић, 11.05.2015.
 • Физичко-механичка својства композита поли(метил метакрилат)-алуминијум оксид, Tamer Tashla, 11.05.2015.
 • Физичко-механичка својства денталних композитних материјала, Rdwan Ermis, 27.02.2015.
 • Утицај процеса старења на физичко-механичка својства хибридних термопластичних композита на бази дрвета, Јелена Ћировић, 26.09.2014.
 • Оптичка и механичка својства композитног материјала бизмут-силицијум-оксид-поли(метил метакрилат), Тамара Ђикановић, 13.07.2012.
 • Микромеханичка испитивања зубне глеђи током процеса реминерализације, Omer Yerro, 18.07.2011.

Основне академске студије

 • Композити са полимерном матрицом за примену у стоматологији, Никола Златановић, 30.09.2022.
 • Нанокомпозити побољшаних механичких својстава за примену у авио индустрији, Алекса Ђорђевић, 29.09.2022.
 • Композитни материјали с полимерном матрицом ојачаном угљеничним влакнима, Анђела Кристина Цветковић, 09.05.2022.
 • Оптичка и физичко-механичка својства полимерних композита са модификованим квантним тачкама, Драгана Пејић, 03.03.2021.
 • Полимерни композити добијени адитивним технологијама за примену у стоматологији, Хелена Поповић, 30.09.2020.
 • Хибридни ламинатни композити побољшане отпорности на удар, Вања Стојаковић, 04.09.2020.
 • Хибридни термопластични композити на бази дрвета и отпадног полиетилена, Сања Младеновић, 30.09.2019.
 • Структура и механичка својства полимерних композитних материјала добијених применом адитивне технологије, Ђорђе Међедовић, 11.07.2019.
 • Синтеза и карактеризација композита ојачаних кратким полимерним влакнима, Урош Мартиновић, 02.04.2019.
 • Синтеза и карактеризација композитних нановлакана полистирен-квантне тачке, Јован Праштало, 28.09.2018.
 • Дентални композитни материјали на бази акрилата и цирконијум-диоксида, Александра Вагић, 10.04.2018.
 • Оптичка и термичка својства нанокомпозитних филмова поли(метилметакрилат)-квантне тачке, Василије Богдановић, 29.09.2017.
 • Физичко-механичка својства хибридног ламинатног композитног материјала, Миљана Стојановић, 29.09.2017.
 • Физичко-механичка својства поли(метил метакрилат)а допираног честицама итријум-алуминијум-граната(YAG), Јована Бошњаковић, 30.09.2015.
 • Хибридни термопластични композити на бази дрвета, Јелена Ћировић, 30.09.2013.
 • Утицај растварача на стабилност процеса електропредења влакана од поли-(метилметакрилат)них влакана, Стефанија Ранковић, 30.09.2013.
 • Оптичка и механичка својства поли(метил метакрилат)а допираног родамином Б, Невена Јовић, 23.09.2013.
 • Композитни магнетни материјали са полимерном матрицом, Стефан Вучковић, 03.09.2013.
 • Добијање и карактеризација композитног филма Бизмут-силицијум-оксид-поли(метил метакрилат), Марина Цојкић, 25.09.2012.
 • Механичка својства и отпорност на хабање композита на бази полиамида, Тамара Ђикановић, 23.09.2011.
 • Утицај везујућих агенаса на механичка својства композита дрвене честице - полиетилен, Ања Стојков, 29.09.2010.

Основне студије

 • Утицај везујућег агенса на механичка својства композитног материјала поли (метил метакрилат)-кратка стаклена влакна, Ивана Јанковић, 24.12.2014.
 • Динамичко-механичка својства композита на бази отпадног поли(етилен терефталат)-а, Радован Бабовић, 10.07.2014.
 • Утицај апсорпције влаге на механичка својства композита са полимерном матрицом на бази дрвета, Угљеша Млађеновић, 25.06.2014.
 • Утицај процеса старења на механичка својства хибридних термопластичних композита на бази дрвета, Данка Средић, 11.12.2013.
 • Физичко-механичка својства хибридних термопластичних композита на бази дрвета, Немања Алексић, 30.09.2013.
 • Испитивање услова добијања влакана из растопа поли(метил метакрилат)-а допираног Rhodaminom B, Наталија Вељковић, 13.07.2012.
 • Оптичка и механичка својства композитног материјала Итријум-оксид - поли(метил метакрилат), Алиса Атанасијадис, 06.10.2011.
 • Утицај параметара процеса раста кристала из растопа на облик границе фаза течно-чврсто, Милица Кошевић, 30.09.2011.
 • Механичка својства и отпорност на хабање композита на бази отпадног полисулфона, Тијана Павловић, 30.09.2011.
 • Оптичка и механичка својства композитног материјала Бизмут-силицијум-оксид-поли(метил метакрилат), Јелена Димчић, 18.07.2011.
 • Утицај везујућег агенса на старење композитног материјала полиетилен-дрвене честице, Срђан Перишић, 18.07.2011.
 • Утицај процеса старења на механичка својства композитног материјала полиетилен-електрофилтерски пепео, Милена Секулић, 26.05.2011.
 • Физичко-механичка својства композитних материјала полиетилен-електрофилтерски пепео, Ивана Арсенијевић, 21.02.2011.
 • Утицај процеса старења на механичка својства композитног материјала полиетилен-дрвене честице, Иван Стефанов, 01.11.2010.
 • Динамичко-механичка и оптичка својства композитног материјала Поли(метил метакрилат)-Гадолинијум-оксид допиран Еуропијумом, Филип Душановић, 12.07.2010.
 • Динамичко механичка својства ламинатних полимерних композитних материјала, Марко Костић, 12.07.2010.
 • Динамичко механичка својства полимерних композитних материјала на бази кратких стаклених влакана, Ивона Томашевић, 28.06.2010.
 • Оптичка и механичка својства композитног материјала Поли(метил метакрилат) - Гадолинијум-оксид допиран Еуропијумом, Ана Михаиловић, 15.03.2010.
 • Утицај величине честица на механичка својства композитних материјала базалт-полиестер, Јасна Станић, 29.12.2009.
 • Физичко-механичка својства композитног материјала Бизмут-силицијум-оксид - поли(метил метакрилат), Ивана Радовић, 17.09.2009.
 • Механичка својства и отпорност на асорпцију влаге композита полиетилен-дрвене честице, Маријана Марјановић, 04.05.2009.
 • Механичка својства танкослојних ламинатних полимерних композитних материјала, Марина Веренчевић, 20.03.2009.
 • Екструзија термопластичних композитних материјала на бази отпадног полиетилена, Сандра Милкић, 23.12.2008.
 • Испитивање могућности коришћења отпадног полиетилена у производњи композитних материјала полиетилен-дрвене честице, Милан Митић, 17.07.2008.
 • Микромеханичка својства хибридних композитних материјала за примену у микро-електро-механичким системима, Љубомир Маслак, 02.07.2008.
 • Утицај температуре пресовања на термомеханичка својства композита на бази секундарног полиетилена, Бранко Божић, 02.07.2008.
 • Одређивање притисне и савојне чврстоће композитних материјала полиетилен-дрвене честице, Мирјана Анђелковић, 09.11.2007.
 • Утицај модификације површине полиетилен-дрвене честице на механичка својства добијених композитних материјала, Душица Анђелић, 24.09.2007.
 • Микромеханичка својства хибридног композита оптичко влакно-полимер-магнетни медијум, Драгутин Недељковић, 21.09.2007.
 • Испитивање могућности коришћења отпадног стакленог мата у композитним материјалима са полимерном матрицом, Весна Ремовић, 12.07.2007.
 • Развој методе прераде отпадног стакленог мата, Александра Стефановић, 09.05.2007.
 • Механичка својства композитних материјала полиетилен-дрвене честице, Радосава Лалић, 30.03.2007.
 • Нумеричка симулација еластичних својстава честичног композита, Весна Мартиновић, 22.09.2006.
 • Утицај граничне површине на притисну чврстоћу композитних материјала поливинил-хлорид-дрвено брашно, Димитрије Хаџи-Павловић, 14.07.2006.
 • Испитивање механичких својстава изолационих плоча на бази кратких стаклених влакана, Ивана Кецман, 06.07.2006.
 • Испитивање поступка за израду изолационих плоча на бази кратких стаклених влакана, Дејан Благојевић, 19.01.2006.
 • Испитивање микротврдоће монокристалног силицијума, Јелена Спасић, 14.10.2005.
 • Избор материјала и поступка за израду изолационих плоча на бази стаклених влакана, Андрија Баћић, 23.09.2005.
 • Испитивање савојне чврстоће композита стаклено влакно водено стакло, Ивана Лазић, 16.09.2005.
 • Утицај процесних параметара кристализације методом вертикални бридгман на микротврдоћу кристала, Вања Спасић, 27.05.2005.
 • -добијање композитних цеви методом намотавања непрекидних стаклених влакана, Петра Драгосављевић, 23.05.2005.
 • Развој методе топлог пресовања композита полимер стаклено влакно, Јелена Ћурчић, 22.04.2005.
 • Утицај процесних параметара на равномерност и структуру композитне превлаке поли/етилен ко винил ацетат/ неодијум жељезо бор на мултимодном оптичком влакну, Ана Илић, 01.12.2004.
 • Испитивање могућности коришћења оптичких влакана као сензора магнетног поља, Слађана Матић, 18.11.2004.
 • Нумеричка симулација процеса раста кристала по методи вертикални бридгман, Гордана Новаковић, 30.09.2004.
 • Механичка својства кмпозитних материјала полиетилен дрвене честице, Соња Јошић, 13.05.2004.
 • Добијање порозне керамике и анализа добијених керамичких структура, Душан Трипковић, 26.11.2003.
 • Композитни материјали са уграђеним сензорима магнетног поља, Милан Панајотовић, 18.11.2003.
 • Сензор магнетног поља на бази оптичког влакна, Радмила Мркобрада, 13.08.2003.
 • Топло пресовање композитних материјала на бази дрвета, Александар Орцевић, 17.06.2003.
 • Превлачење мултимодних оптичких влакана композитним слојем поли/етилен/ко/винил/ацетат/баријум ферит, Биљана Рајлић, 26.12.2002.
 • Електрична проводљивост композитних оптоелекронских материјала, Драгутин Недељковић, 18.11.2002.
 • Испитивање могућности добијања композитних материјала битумен/дрвене честице, Тамара Бижић, 11.07.2002.
 • Термијска постојаност мешавина полимерних влакана, Драгана Копривица, 26.12.2001.
 • Утицај услова топлог пресовања на механичка својства композита на бази дрвета, Анђела Јањић, 17.09.2001.