Навигација

14ИИМ43 - Индустријски дизајн

Спецификација предмета
НазивИндустријски дизајн
Акроним14ИИМ43
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОснови инжењерства материјалаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да упозна студента са методологијом дизајнирања производа полазећи од својстава материјала и могућностима избора материјала, преко избора начина прераде и завршне обраде до коначног облика и функционалности производа. Поред техничко-технолошког приступа студент ће се упознати и са естетским, социјалним и маркетиншким моментима у процесу дизајна производа.
   Исходи учења (стечена знања)Студент је, након усвојених знања о својствима и процесирању материјала као и након прегледа основнох захтева у дизајнирању производа у могућности да изабере материјал, обликује га, споји и завршно обради креирајући производ. Поред тога, биће осособљен за активно учешће и комуникацију у мултидисциплинарном дизајнерско-пројектантском тиму (уметнички дизајн-инжењеринг-менаџмент).
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОснове дизајана: идентитфикација својстава, визуелизација решења адаптацијом и комбинацијом као и пресеком брендова, преглед потенцијалних материјала и избор, материјализација кроз модел и израда прототипа; Функционалност и коришћење производа; Фактори утицаја на дизајн производа; ; Дефинисање асортимана, техничких карактеристика, марке, стила и модних карактеристика производа; Улога материјала и избора материјала у дизајнирању производа; Базе података о својствима материјала и софтверски пакети за оптималан избор материјала према различитим критеријумима; Обликовање, спајање и завршна обрада материјала; Амбалажа, паковање и складиштење производа; Патентна заштита производа; Животни циклус материјала и рециклажа материјала.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Mike Ashby, Kara Johnson, Materials and Design, Butterworth-Heinemann, Elsevier, Oxford, UK, 2006
   2. Mike Ashby, Materials Selection in Mechanical design, Pergamon Press, Oxford, UK, 1992.
   3. Jim Lesko, Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide, John Wiley and Sons, 2008
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПредавања са визуелним демонстрацијама, израда семинарских радова и посете фирмама које се баве дизајнирањем проиѕвода
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари20