Навигација

14ИИМ34 - Испитивање физичко механичких својстава

Спецификација предмета
НазивИспитивање физичко механичких својстава
Акроним14ИИМ34
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОснови инжењерства материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје основне принципе интеракције између структуре, својстава и процесирања материјала који се потврђују кроз испитивања микроструктуре, фазног састава и трансформација као и физичко-механичких својстава појединих класа материјала: метала, керамике, полимера и композитних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се у оквиру овог курса упознају са стандардним методама испитивања физичко-механичких својстава материјала и и овладавају поступцима испитивања. Поред тога, усваја се критички начин рамишљања у правцу избора најпогоднијих метода испитивања како би се евалуирало захтевано (критично) својство конкретног инжењерског материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИспитивање материјала са гледишта структура-својство-процесирање; Хемијска, физичка и механичка својства материјала; основе механичког понашања материјала; утицај структуре на механичка својства материјала; еластична својства материјала, пластична деформација материјала; дијаграм затезања и основна својства отпорности и деформације материјала; тврдоћа, жилавост; замор и лом материјала, испитивање материјала ударом високе енергије; пузање, фрикција, абразија, испитивање материјала на хабање; испитивање материјала током процесирања, утицај процесирања на структуру и својства материјала; испитивање механичких својстава на микро и нано нивоу; наноиондентација; термијске методе испитивања материјала (ДСЦ, ТГА, ДМА).
  Садржај практичне наставеСтандардна метода одређивања модула еластичности екстензиометром-метали; одређивање модула еластичности полимера и композита методом ДМА; одређивање модула смицања ДМА; испитивање материјала затезањем; испитивање материјала на притисак; испитивање савијањем; испитивање тврдоће; испитивање микротврдоће; наноиондентација; испитивање ударне жилавости; испитивање материјала ударом високе енергије; технолошке пробе; одређивање дубине прокаљивости; повећање тврдоће легура термичким таложењем; испитивање материјала на хабање, термијске методе: Одређивање температуре трансформације полимера и композита (ДСЦ и ДМА), фазне трансформације у материјалима (ДСЦ и ТГА).
  Литература
  1. В. Радојевић, Р. Алексић, Физичко-механичка испитивања материјала, Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2012.
  2. Jonathan Awerbuch, Fundamentals of Mechanical Behavior of Materials, Theory and Applications, John Wiley & Sons, USA, 2001
  3. Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, 4/E, Prentice Hall, 2013.
  4. Р. Алексић, В. Радојевић, Материјали, Радна свеска, ТМФ Београд, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања са визуелним демонстрацијама и експериментални лабораторијски рад, предаја обраде експерименталних резултата уз усмену одбрану
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10