Навигација

14МИМКМ5 - Конструкциони композитни материјали

Спецификација предмета
НазивКонструкциони композитни материјали
Акроним14МИМКМ5
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомКомпозитни материјалиОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стегну знања о узајамности грађе, физичко-механичких својстава, процеса синтезе и прераде свих класа композитних материјала на свим нивоима структуре од нано до макро нивоа у конструкционим композитним материјалима.
  Исходи учења (стечена знања)Успешним полагањем испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени да: ; - пројектују састав и грађу композита као и процес израде композита захтеваних механичких својстава за одређену примену као конструкционих материјала ; - оптимално изаберу композитни материјал и процес израду различитих конструкција ; - компетентно анализирају механизме оштећења композита и предвиде мере за поуздан интегритет конструкција у различитим условима експлоатције. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод у композитне материјале ; 2. Влакна и ојачања у композитним материјалима ; 3. Матрице у композитним материјалима ; 4. Везујући агенси и функционализација међуповршина у композитним материјалима ; 5. Сировине за производњу композитних материјала: препрег, композитни компаунди BMC, SMC и ТМC ; 6. Основи инжењерства полимерних композитних материјала ; 7. Конструкцион композит са термореактивном полимерном матрицом ; 8. Конструкциони композити са термопластичном полимерном матрицом ; 9. Конструкциони компози са керамичком матрицом ; 10. Конструкциони композити са металном матрицом ; 11. Конструкциони угљеник-угљеник композитни материјали ; 12. Спајање и лепљење конструкционих композитних материјали ; 13. Микромеханика композита, примена MATLABA при симулацији ; 14. Оштећење и лом композита, примена MATLABA при симулацији ; 15. Пројектовање, дизајн композита и принципи избора композита
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Р.Алексић, Конструкциони композитни материјали, белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013.
  2. Р. Алексић, Конструкциони композитни материјали, Збирка задатака, CD, ТМФ, 2013.
  3. F.C. Campbell, Structural Composite Materials, ASM International Materials Park, Ohio, 2010, ISBN-13: 978-1-61503-037-8
  4. G. Z. Voyiadjis, P. I. Kattan, Mechanics of Composite Materials with MATLAB, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005., ISBN 978-3-540-27710-1
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20