Навигација

др Душица Стојановић

Научни саветник
Катедра за конструкционе и специјалне материјале

ТМФ - велика зграда, канцеларија 108б

011/3303754
локал754
Датум избора у звање 24. фебруар 2021.

Предмети

22Д7222Д72 - Физичко-механичка испитивања метаријала-виши курс
22Д7322Д73 - Биокомпозитни материјали
22МБМ22МБМ - Биокомпозитни материјали
22МККМ22МККМ - Карактерисање композитних материјала

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Стоја Миловановић, Darka Markovic, Ksenija Aksentijevic, Dušica Stojanović, Jasna Ivanović и Irena Žižović, Application of cellulose acetate for controlled release of thymol, CARBOHYDRATE POLYMERS, 147, 2016, pp. 344-353; 10.1016/j.carbpol.2016.03.093
  2. R.M. Dukali, Ivana Radović, Dušica Stojanović, D. Sević, Vesna Radojević, Драган Јоцић и R. Aleksić, Electrospinning of laser dye Rhodamine B-doped poly(methyl methacrylate) nanofibers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 79, 7, 2014, pp. 867-880; 10.2298/JSC131014011D

Менторство

Докторске академске студије

  • Синтeзa и кaрaктeризaциja дeнтaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa ojaчaних нaнoвлaкнимa, Faisal Alzarrug, 01.11.2018.