Навигација

др Душица Стојановић

Виши научни сарадник
Катедра за конструкционе материјале

ТМФ - велика зграда, канцеларија 108б

011/3303754
локал754
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 24. фебруар 2016.

Библиографија

Радови у часописима

  1. Стоја Миловановић, Darka Markovic, Ksenija Aksentijevic, Dušica Stojanović, Jasna Ivanović и Irena Žižović, Application of cellulose acetate for controlled release of thymol, CARBOHYDRATE POLYMERS, 147, 2016, pp. 344-353; 10.1016/j.carbpol.2016.03.093
  2. R.M. Dukali, Ivana Radović, Dušica Stojanović, D. Sević, Vesna Radojević, Драган Јоцић и R. Aleksić, Electrospinning of laser dye Rhodamine B-doped poly(methyl methacrylate) nanofibers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 79, 7, 2014, pp. 867-880; 10.2298/JSC131014011D

Менторство

Докторске академске студије

  • Синтeзa и кaрaктeризaциja дeнтaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa ojaчaних нaнoвлaкнимa, Faisal Alzarrug, 01.11.2018.