Навигација

МИМ3 - Наука о материјалима

Спецификација предмета
НазивНаука о материјалима
АкронимМИМ3
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје принципе науке о материјалима као мултидисципинарне науке у циљу стицања основних знања о зависности између структуре и својстав свих класа инжењерских материјала. .
  Исходи учења (стечена знања)Студент стиче способност да препознаје, повезује и примењује релације које постоје између структуре. термодинамичких и кинетичких параметара и својстава материјала Успешним полагањем испита из овог предмета студенту се обезбеђује теоријска основа о међузависности својстава и структуре свих класа материјалаа за даље студије у области науке о материјалима и инжењерства материјала. .
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Основни принципи науке о материјалима ; 2. Кристална, некристална и аморфна структура материјала, рендгенска дифракција ; 3. Основи кристалографије, енергије кристалне решетке ; 4. Тачкасте несавршености кристалне структуре материјала ; 5. Дифузија у материјалима ; 6. Линијске и површинске несавршености кристалне структуре материјала ; 7. Миккропластичност кристала; ; 8. Дијаграми стања и равнотежа фаза на основу кривих Гибсове слободне енергије ; 9. Фазне трансформације у материјалима: а) хомогена и хетерогена нуклеација б) неравнотежне трансформације ; 10. Механичких својства материјала: еластична својства материјала; вискоеластична својства материјала; пузање материјала; замор материјала ; 11. Топлотних својства материјала ; 12. Електрична и електронска својства материјала ; 13. Оптичка својства материјала ; 14. Магнетна својства материјала
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Р.Алексић, Основи науке о материјалима, Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013..
  2. Р. Алексић, Основи науке о материјалима, Збирка задатака, CD, ТМФ, 2013.
  3. D. R. Askeland, P. P. Fulay, W. J. Wright, The Science and Engeeniring of Materials, 6th edition, Cengage Learning., Stamford, CT, 2011, ISBN-13: 978-0-495-29602-7
  4. W.D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch., Materials Science and Engineering: An Introduction, 8-th edition, John Willey&Sons, New York, 2010, ISBN 978-0-470-41997-7.
  5. S.L. Kakani, A. Kakani, Materials Science, New Age International (P) Limited, Publishers, New Delhi, 2004, ISBN (13) : 978-81-224-2656-4
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања са ПП презентацијама са рачунским примерима и видео анимацијама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари