Навигација

ИЖС313 - Материјали

Спецификација предмета
НазивМатеријали
АкронимИЖС313
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да студенти стекну теоријска и практична знања о инжењерским материјалима како би се оспособили да их адекватно користе за израду процесне опреме, конструкција, алата и амбалаже као и методама за карактеризацију структуре, физичко-механичких својатава и услова прераде.
  Исходи учења (стечена знања)Успешним полагањем испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени да примене принципе науке о материјалима и инжењерства материјала при: ; - карактеризацији структуре и физичко-механичка својстава материјала, ; - анлизи узрока оштећења и лома материјала услед корозије, оксидације, динамичких и статичких механичких напрезања на ниским и повишеним температурама и начина за њихово уклањање ; - оптималном избору материјала и метода обраде ; - принципима рецикаже материјала ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Увод у науку о материјалима и инжењерство материјала ; 2. Структура металних материјала ; 3. Механичка својства металних материјала ; 4. Дијаграми стања и фазне трансформације у легурама ; 5. Поступци прераде металних материјала ; 6. Примена металних материјала ; 7. Керамички материјали-класификација, структура, својства и поступци прераде ; 8. Примена керамичких материјала ; 9. Полимерни материјали-класификација, структура, својства и поступци прераде ; 10. Примена полимерних материјала ; 11. Композитни материјали-класификација, структура, својства и поступци прераде ; 12. Примена композитних материјала; ; 13. Савремени функционални материјали ; 14. Механизми оштећења, лома и заштите материјала ; 15. Принципи оптималног избора инжењерских материјала ;
  Садржај практичне наставе1.Испитивање метала затезањем; 2. Одређивање модула еластичности материјала; 3. Испитивање тврдоће метала; 4. Испитивање жилавости материјала; 5. Технолошка испитивања својстава лимова и жица; 6. Металографија легура железа; 7. Термичка обрада челика и легура алуминијума, испитивање прокаљивости челика; 8.Заваривање и испитивање заварених спојева; 9. Испитивање механичких својстава керамичких материјала; 10. Испитивање механичких својстава полимерних материјала.11. Испитивање механичких својстава композитних материјала,
  Литература
  1. Р. Алексић, Материјали, Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013.;
  2. Р. Алексић, Материјали, Збирка задатака, CD, ТМФ, 2013.;
  3. W.D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch., Materials science and engineering: an introduction, 8-th edition, John Willey&Sons, New York, 2010, ISBN 978-0-470-41997-7.
  4. Ashby, M. F., Materials Selection in Mechanical Design, 4th ed., Elsevier Ltd., Oxford, 2011, ISBN 978-1-85617-663-7
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања са ПП презентацијама са рачунским примерима и видео анимацијама.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари