Навигација

Д1ИМ - Наука о материјалима и инжењерство материјала

Спецификација предмета
НазивНаука о материјалима и инжењерство материјала
АкронимД1ИМ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти усвоје основне принципе науке о материјалима и инжењерства материјала као мултидисципинарне науке са јасном везом између основних природних наука и инжењерских дисциплина-металургије, технологија керамике, полимера, композитних и функционалних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Cтудент стиче широку и солидну основу интегрисаних знања о материјалима са гледишта структуре материјала, термодинамике равнотеже фаза у материјалима, кинетике процеса фазних трансформација у материјалимам, феноменима преноса при процесирању материјала и свих физичко-механичких својстава материјала.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет представља увод у принципе, методе истраживања и практичне резултате које пружа савремена наука о материјалима кроз корелисање структуре и својстава материјала као и инжењерство материјала кроз корелисање процеса прераде са структуром, односно перформансама материјала. Биће дефинисани основни појмови свих класа материјала кроз проучавање: ; 1. Структура материјала ; 2. Термодинамика чврстог стања ; 3. Кинетика процеса у материјалима ; 4. Феномени преноса у материјалима ; 5. Механика материјала ; 6. Термичка својства материјала ; 7. Оптичка својства материјала ; 8. Електрична својства материјала ; 9. Магнетна својства материјала ; 10. Процесирање материјала ; 11. Принципа избора материјала ;
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. Р. Алексић, Наука о материјалима и инжењерство материјала (виши курс), Белешке са предавања, CD, ТМФ, 2013..
  2. Р. Алексић, Наука о материјалима и инжењерство материјала (виши курс), Збирка задатака, CD, ТМФ, 2013.
  3. 3. B.S. Mitchell, An Introduction to Materials Engineering and Science for Chemical and Materials Engineers, John Willey&Sons, New York, 2004. ISBN 0-471-43623-2.
  4. Shackelford, J.F., Introduction to Materials Science for Engineers, 5th edition, Prantice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2005, ISBN 10: 0131424866
  5. W. F. Hosford, Materials Science An Intermediate Text, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, ISBN-13 978-0-511-26030-8
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.51.5
  Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, семинарски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20