Навигација

Д103 - Биохемијска кинетика

Спецификација предмета
НазивБиохемијска кинетика
АкронимД103
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомнемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти стекну низ нових сазнања и академских вештина из области биохемијске кинетке као и да саваладају савремене технике и методе анализе кинетичких података уз помоћ различитих програмских пакета на конкретним примерима преузетим из савремене научне литературе. Исто тако, циљ предмета је да студенти стекну вештине да користе стручна знања за критичку анализу релевантности кинетичких модела у одређеним случајевима и како се они користе за оптимизацију и пројектовање биотехнолошких процеса.
   Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: ; (i) проширили постојеће знање и стекли способност да анализирају сложене проблеме из области кинетике биохемијских реакција што је неопходно за пројектовање и оптимизацију биохемијских процеса; (ii) стекли способност да самостално анализирају и обрађују кинетичке податке и усвајају кинетичке моделе који описују сложене биохемијске реакције у различитим системима; (iii) стекли способност да користе програмске пакете специјализоване за биохемијске реакције (Matematica, EZ-FIT V1.1, ENCORA 1.2); (iv) стекли вештине да користе стручна знања за критичку анализу и вредновање адекватности одговарајућих модела у конкретним случајевима и на основу тога доносе стратешке одлуке; (v) стекли способност да раде у тиму као и да комуницирају у критичком дијалогу са колегама у струци. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУ оквиру предмета разматрају се теоретски и практични аспекти кинетике ензимских и микробних процеса. Предмет прекрива следеће области: биохемијска термодинамика, савремена оруђа и технике кинетичке анализе, кинетика реверзибилних и двосупстратних ензимских реакција, pH и температурна зависност сложених ензимски катализованих реакција, кинетика олигомерних и кооперативних ензима (секвенцијални и симетрични модели), практична примена кинетичких резултата и њихова примена у проучавању односа између структуре и функције протеина. Области из микробне кинетике обухватају кинетику микробног раста у сложеним системима, кинетику раста мешовите популације и микробну компетицију, вишесупстратне системе као и кинетику микробних процеса лимитирану са више нутријената.
   Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата рачунске вежбе и вежбе на рачунару. Рачунски примери из кинетике дво-супстратних ензимских реакција и термодинамике, стехиометрије и кинетике микробног раста у сложеним системима. Кинетички подаци, које ће студенти обрађивати, преузимаће се из научне литературе. Пажња је посвећена стицању искуства у коришћењу биохемијских софтверских пакета за обраду података (Matematica, EZ-FIT V1.1, ENCORA 1.2).
   Литература
   1. R.A. Alberty, Enzyme kinetics: rapid-equilibrium applications of Matematica, Wiley, 2011.
   2. A.G. Marangoni, Enzyme kinetics: a modern approach, John Wiley & Sons, 2003.
   3. Z. Knežević-Jugović, “Enzimsko inženjerstvo”, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2008.
   4. V. Leskovac, Comprehensive enzyme kinetics, Springer, 2003.
   5. D.L. Purich, R.D.Allison, Handbook of biochemical kinetics: a guide to dynamic processes in the molecular life sciences, Academic Press, 1999.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, обрада кинетичких података уз примену софтверских пакета.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари15