Навигација

14МБИП11 - Примена ензима у прехрамбеној индустрији

Спецификација предмета
НазивПримена ензима у прехрамбеној индустрији
Акроним14МБИП11
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЕнзими се све више примењују у прехрамбеној индустрији укључујући ензиме који се природно налазе у сировинама и оне који се додају током обраде и производње хране. Због тога је неопходно знање о општим хемијским и биокаталитичким својствима ензима, који играју кључну улогу током прераде и складиштења хране. Циљ предмета је да студенти стекну знање о основним принципима и контроли ензимских процеса који су од значаја за прехрамбену индустрију. Разматраће се најважнији ензими у прехрамбеној индустрији, као што су хидролазе и оксидоредуктазе, нарочито њихов утицај на квалитет сировина и/или финалног производа. При томе ће се разматрати са два аспекта: 1) као ендогени ензими већ присутни у сировини и њихов утицај при обради и процесирању и 2) као егзогени ензими који се додају као биокатализатори у току процесирања хране.
   Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: ; - класификују различите ендогене ензиме који су присутни у полазним сировинама (млеко, месо, пшеница и јечам) и да разумеју утицај њихове активности на квалитет финалног производа; - да познају својтва ензима који се највише користе у производњи млечних и месних производа, хлеба, пива и компонената хране (глукозни сируп, модификовани липиди, хидролизати протеина) као и њихову функцију у току производње; - да владају методама за одређивање активности ензима у одређеним сировинама и прехрамбеним намирницама; - да знају да дизајнирају, изводе и анализирају експеримене са ензимима релевантним у прехрамбеној индустрији. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСадржај предмета: ; - Значај и улога ензима у биљним и животињским сировинама за производњу хране; - Основна својства ензима од значаја приликом производње и прераде хране; - Ензимски процеси у сировинама биљног и животињског порекла; - Ензими као индикатори технолошких и квалитативних промена у храни. ; - Ендогени ензими у крављем млеку, воћу, поврћу, месу и другим сировинама биљног и животињског порекла; - Фактори који утичу на активност ензима у природним сировинама; - Утицај прераде сировина на активност ендогених ензима; - Ензими који се користе у прехрамбеној индустрији (пектиназе и њихова примена, ензими у производњи фруктозе и малтозе, лактазе и њихова примена, липазе и њихова примена, оксидоредуктазе и њихова примена, ензими који се користе у пекарској индустрији и производњи воћних сокова); - Примена ензима у производњи биоактивних хидролизата као компонената функционалне хране (протеазе и њихова примена); - Ензими у анализи хране; - Примена ензима у детоксификацији хране; - Законска регулатива и захтеви по питању чистоће ензимских препарата у прехрамбеној технологији. ;
   Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: ; 1) Утицај врсте протеазе на степен хидролизе природних протеина; 2) начини одређивања степена хидролизе (pH стат метода, нинхидринска метода, тринитробензенсулфонска метода); 3) одређивање својстава хидролизата (антиоксидативне активности DPPH методом, одређивање сварљивости дигестијом са трипсином, одређивање функционалних својстава; 4) карактерисање и раздвајање пептида гел филтрационом хроматографијом, раздвајање олигопептида ултрафилтрацијом); 5) производња глукозних и малтозних сирупа на лабораторијском нивоу; 6) изоловање пероксидазе из рена и одређивање њене активности.
   Литература
   1. З. Кнежевић-Југовић, Писани материјал са предавања и лабораторијских вежби.
   2. Enzymes in Food Processing, Ed. Gerald Reed, Academic Press, NY, 1975.
   3. Whitaker, J.R., Voragen, A.G.J. and Wong, D.W.S. Handbook of Food Enzymology, Marcel Dekker, 2002.
   4. R. Rastall, Novel enzyme technology for food applications, Woodhead Publishing, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   1.51.5
   Методе извођења наставеПредавања уз коришћење видео презентација, консултације, лабораторијске вежбе, израда и одбрана семинарског рада која обухвата преглед релевантне литературе и дискусију задате проблематике.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична настава15Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми25
   Семинари10