Навигација

ЗП310 - Електрохемија

Спецификација предмета
НазивЕлектрохемија
АкронимЗП310
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомН/АОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтуденти стичу основна теориjска и практична знања неопходна за даље изучавање теориjских и инжењерских аспеката електрохемиjе
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли теоријска знања из електрохемиjских система, раствора електролита, електрохемиjске термодинамике и електрохемиjске кинетика и овладали одговарајућим екесперименталним техникама. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет изучава основне теориjске аспекте електрохемиjе кроз поглавља: Електрохемиjски системи, Раствори електролита (јон-јон и јон-дипол интеракције, електрична и моларна проводљивост), Електрохемиjска термодинамика (електрохемијски потенцијал, електродни потенцијал, електромоторна сила, електроде и електрохемијски спрегови) и Електрохемиjска кинетика (пренапетост и брзина електрохемијских реакција, електролиза).
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе, у коjима се студенти упознаjу са основним електрохемиjским методама, техникама и мерењима као и примене теориjских знања у конкретним прорачунима. ; Вежба 1. Бакров кулонометар, електрохемијски препарат, проводљивост електролита или кондуктометријска титрација (алтернативе). ; Вежба 2 из области: Електрохемијска термодинамика (мерење и примена мерења електромоторне силе и потенцијала електрода). ; Вежба 3 из области¬: Електрохемијска кинетика (пренапетост електрохемијске реакције, електролиза, конверзија енергије). ;
  Литература
  1. А. Деспић, ЕЛЕКTРОХЕMИJА 2000, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
  2. С. Ђорђевић, В. Дражић, ФИЗИЧКА ХЕMИJА, TMФ, Београд, 2000. .
  3. К.Попов, M.Mаксимовић, О.Tатић-Jањић, ПРАКTИКУM ИЗ ЕЛЕКTРОХЕMИJЕ, TMФ, Београд, 1993
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  301
  Методе извођења наставеПредавања и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава45Усмени испит55
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари