Навигација

Д132 - Електродни материјали

Спецификација предмета
НазивЕлектродни материјали
АкронимД132
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна се теоријским и практичним знањима о савременим електродним материјалима, кроз изучавање њихових врста и њиховој примени у различитим електрохемијским реакцијама, начинима добијања и испитивања материјала савременим површинским техникама, као и избором одговарајућег материјала са становишта стабилности и ефикасности. Предмет укључује самосталну израду семинарског рада.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су: (i) стекли способност да анализирају сложене проблеме, осмисле и конципцирају испитивање електродних материјала, (ii) овладали применом електрохемијских метода и техника у испитивању електродних материјала, (iii) стекли комуникационе и социјалне компетенције потребне за рад у инжењерском тиму, (iv) стекли вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатка, начина решавања и резултата ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са савременим Електродним материјалима, њиховом добијању и карактеризацији савременим површинским техникама, а који се примењују у електролизи, електрокатализи и електрохемијским изворима енергије. Одабрани практични примери су детаљно анализирани у циљу повезивања теоријских знања са практичним проблемима.
  Садржај практичне наставе
  Литература
  1. S. Trasatti, Principles of Electrocatalysis, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006
  2. K. Kinoshita, Electrochemical Oxygen Technology, The Electrochemical Society Series, Pennington, N. J., 1992.
  3. G.A. Somorjai, Chemistry in Two Dimensions: Surfaces, Cornel University Press, London, 1981.
  4. B. Grgur, Anode Catalysts for the Low Temperature fuel Cells, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006.
  5. B. Grgur, Elektrokataliza i elektrodni materijali, Intena Skripta, TMF, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеНастава укључује предавања, израду и одбрану семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50