Навигација

14ИГИ35 - Штампарске форме

Спецификација предмета
НазивШтампарске форме
Акроним14ИГИ35
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОснови графичког инжењерства, Припрема за штампањеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОвладавање поступцима израде штампарске форме за све поступке штампања. Оспособљавање за праћење развоја технике у овој области, контролисање карактеристика квалитета штампарске форме и самог поступка израде. Оспособљавање за унапређивање постојећег поступка израде шампарске форме. Оспособљавање за руковођење комплетним одељењем припреме за штампу, закључно са израдом и контролом штампарских форми.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да управљају поступцима израде штампарске форме за све технике штампања, да прате развој технологије и унапређују постојећу технологију и контролишу квалитет израђених штампарских форми. Студенти могу да организују и воде посао у одељењу припреме за штампање, закључно са израдом и контролом квалитета штампарске форме.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПојам и класификација ЦТП система; Конструкцијаи принцип рада ЦТП уређаја; Ласерски извори зрачења. Конструкција главе за осветљавање; Класификација ЦТП система за офсет штампу. Термални, виолет, УВ ЦТЦП, системи на принципу млазне штампе; Аутоматизација и подешавање ЦТП система за израду форми за офсет штампу; Класификација ЦТП система за високу (флексо и типо) штампу. Аналогни, дигитални, системи са ламинирањем филма, за ласерско гравирање, за директно осветљањање; Подешавање ЦТП система за за израду штампарских форми за високу штампу; Опрема за израду фотополимерних форми за високу штампу; Грађа цилиндара за дубоку штампу; Електрохемијска обрада цилиндара за дубоку штампу; Методе формирања лика на површини цилиндара за дубоку штампу. Електромеханичко и ласерско гравирање, хемијско нагризање; Израда штампарске форме за тампон штампу; Израда штампарске форме за сито штампу; Копирање; Контрола процених параметара и карактеристика квалитета штампарске форме;
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе. Калибрација РИП-а, контролисање квалитета израђених штампарских форми, обилазак штампарија у циљу упознавања са уређајима и организацијом рада.
  Литература
  1. Предраг Живковић, Штампарске форме, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, Београд, 2013.
  2. Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974
  3. Andre Peyskens, Sito štampa - tehnika pripreme matrice, Saati-Sitologika, Beograd, 2002
  4. Miodrag Maksimović, Galvanotehnika, TMF, Beograd
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, практичан рад, обилазак штампарија.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари5