Навигација

14ИГИ34 - Технике штампања

Спецификација предмета
НазивТехнике штампања
Акроним14ИГИ34
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОснови графичког инжењерстваОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања о савременим поступцима штампања. Оспособљавање за укључивање у производни процес у штампарији и његово вођење. Оспособљавање за правилан одабир поступка штампања према карактеристикама отиска, односно графичког производа који се штампа. Оспособљавање за решавање проблеме који се јаве током штампања.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је стекао јасну слику о класификацији поступака штампања и могућностима које пружа сваки од њих. У стању је да се укључи у производни процес у некој штампарији и да брзо почне да руководи њиме. Студент је оспособљен да правилно изабере поступак штампања према карактеристикама графичког производа који се производи. Студент је оспособљен да учествује у решавању проблема који се могу јавити у пракси.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФункција притиска у поступку штампања и преношење боје; Типо штампа; Флексо штампа; Табачна офсет штампа; Офсет штампа из ролне; Безводни офсет; Дубока штампа; Тампон штампа; Сито штампа; Дигитална млазна штампа; Дигитална електрофотографска штампа; Дорада и оплемењивање отиска; Карактеристичне грешке на отисцима начињеним разним поступцима штампања; Препознавање грешака, утврђивање узрока настајања, спречавање појављивања узрока грешке и отклањање дефеката на отиску; Избор основног технолошког поступка и његова разрада на операције. Анализа варијанти и избор најповољније варијанте; Материјално техничка припрема графичке производње; Производна моћ машина, нормирање рада; Прорачун: граничних показатеља економичности производње, амортизације, потребног радног времена за израду издања, цене израде издања (калкулација).
  Садржај практичне наставеРачунски задаци; Упознавање са основним поступцима штампања; Решавање практичних проблема.
  Литература
  1. П. Живковић, Технике штампања, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, Београд, 2008
  2. Helmut Kipphan, Handbuch der Printmedien Technologien und Produktionsverfahren, Springer Verlag, 2000.
  3. R. Trajković, P. Živković, Štampanje I, TMF, Beograd, 2000
  4. М. Тодоровић, Машине за дигиталну штампу, ВПШ, Београд, 2006
  5. Peter Müller, Praxisfalle im Offsetdruck, polygraph Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1977
  6. Lehrbuch der Druckindustrie: Band 5 Tiefdruck, Polygraph Verlag, Frankfurt am Main, 1974
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеEx-катедра, рачунске вежбе, самостални рад, обилазак штампарије, израда семинарског рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари5