Навигација

проф. др Петар Ускоковић

Редовни професор
Катедра за графичко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 237

011/3303831
локал831
Научна областИнжењерство материјала
Датум избора у звање 10. новембар 2010.

Област интересовања

 • наночестице, нановлакна, наноцеви и графени у нанокомпозитима, носачима лекова и као адсорбенти за пречишћавање вода
 • контролисано отпуштање активних супстанци енкапсулираних у нановлакнима
 • угљенични наноматеријали, материјали из отпада и биомасе

Предмети

14Д12314Д123 - Биокомпозитни материјали
14ИГИ3614ИГИ36 - Графичка дорада и амбалажа
14ИИМ31014ИИМ310 - Наноматеријали и нанотехнологије
14ИИМ3214ИИМ32 - Композитни материјали
14ИИМ32014ИИМ320 - Нанокомпозитни материјали
14ИИМ41514ИИМ415 - Функционални композитни материјали
14ИИМ4714ИИМ47 - Обрада материјала штампањем
14МННТ14МННТ - Наноматеријали и нанотехнологије
22Д7322Д73 - Биокомпозитни материјали
22Д7622Д76 - Функционални композитни материјали-виши курс
22МБИ22МБИ - Биоматеријали
22МБМ22МБМ - Биокомпозитни материјали
22МНН22МНН - Наноматеријали и нанотехнологије
22МФКМ22МФКМ - Функционални композитни материјали
ББИ310ББИ310 - Биоматеријали
МИМБ3МИМБ3 - Биокомпозитни материјали
МИМФ11МИМФ11 - Биоматеријали
ХФИ49ХФИ49 - Биоматеријали

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Гостујућа професура

2003. године био је гостујући професор на Laboratoire de Mecanique Appliquee (CNRS), Universite de Franche-Comte, Besancon, France.

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Goran Vuković, Ints Steins, Eriks Palcevskis, Petar Uskoković, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Improvement of the mechanical properties of spark plasma sintered HAP bioceramics by decreasing the grain size and by adding multi-walled carbon nanotubes, SCIENCE OF SINTERING, 45, 2013, pp. 233-243; 10.2298/SOS1302233V
 2. Chak Yin Tang, Petar Uskoković, Gary C. P. Tsui, Đorđe Veljović, Rada Petrović и Đorđe Janaćković, Influence of microstructure and phase composition on the nanoindentation characterization of bioceramic materials based on hydroxyapatite, CERAMICS INTERNATIONAL, 35, 2009, pp. 2171-2178; 10.1016/j.ceramint.2008.11.028
 3. Dobrica Stojanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Rada Petrović, Petar Uskoković и Đorđe Janaćković, Bioactive Glass Apatite Coating for Titanium Implant Synthesized by Electrophoretic Deposition, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 27, 2007, pp. 1595-1599; 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.111
 4. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in the production of paper for saving energy, CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 32, 1998, pp. 145-153

Радови са скупова

 1. Milorad Krgović, Nadežda Borna, Predrag Živković, Milun Krgović и Petar Uskoković, Application of modern technology in production of paper in order to save energy, The Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries, 1996, Proceedings of the Third Meeting of Pulp and Paper Industry of the Balkan Countries

Шири списак радова

Руковођење научним пројектима

 • D. Perreux, P.S. Uskokovic (PI’s), Damage detection in filament-wound composite tubes by using embedded optical fibers, Bilateral France-Serbian Project – Pavle Savic, Egide-Ministry of Science and Technology Republic of Serbia, 451-01-1278/2003-01 (2004).
 • Polymer matrix and mineral filler compatibility for the production of industrial articles with improved properties, EUREKA – E!3524-POLY-COMP, Grant No: 401-00-213/2006-01/01. (руководилац домаћег дела међународног пројекта)
 • P.S. Uskokovic (Partner), Assessment of mechanical recycling technologies for plastics, EUREKA – E!4040-Mec-Rec, Grant No: 401-00-58/1/2007-01/09. (руководилац домаћег дела међународног пројекта)
 • FP7 - Regpot - 2009 – 1 NANOTECH FTM, 2010-2012, Grant agreement No: 245916 (руководилац подпројекта -радног пакета)
 • E!5851 FeVal, Sustainable Materials and Products from Poultry Feather Wastes. (руководилац домаћег дела међународног пројекта)
 • QIMSEE project, Quality Improvement of Master programs in Sustainable Energy and Environment - HERD Energy. (руководилац дела пројекта са ТМФ-а)

Учешће у научним пројектима

 • Међународни пројекти:
 • TEMPUS MEM - Development and implementation of an International Joint Master Program and LLL courses on Material and Energy Flow Management
 • C.Y. Tang, K.C. Chan, S.C.L. Lo, M. Wang, P.S. Uskoković, Development of inorganic particle filled UHMWPE biocomposites with enhanced wear resistance, research project granted by The Hong Kong Polytechnic University, G.45.37.YD67 (2003/04).
 • C.Y. Tang, A. Plumtree, P.S. Uskoković, Effects of crazing on polymer matrix biocomposites, research project granted by ‘the collaboration and exchange fund’ between The Hong Kong Polytechnic University and University of Waterloo, Canada, 1.45.37.1A1D (2003).
 • C.P. Tsui (P-I), R.K.Y. Li (Co-I), P.S. Uskokovic (Co-I), In situ forming of biopolymer for programmable degradation properties, The Hong Kong Polytechnic University Internal Research fund, Grant No: G-YG42 (2008-2010).
 • Домаћи пројекти:
 • Синтеза, карактеризација и особине композитних материјала са металном и керамичком основом, Министарство за науку и технологију Србије, 0908 (1991-1995).
 • Синтеза, дизајнирање микроструктуре и особина монолитних и композитних материјала, Министарство за науку и технологију Србије, 02Е16 (1996-2000).
 • Молекуларно дизајнирање монолитних и композитних материјала, Министарство за науку и технологију Србије, 1431 (2002-2005).
 • Пројектовање технологије и опреме за израду хибридних изолационих композитних производа на бази секундарних (рециклираних) стаклених влакана, Министарство науке и заштите животне средине, Технолошки развој, 6744 (2002-2005).
 • Синтеза функционалних материјала са контролисаном структуром на молекуларном и нано нивоу, 142006 (2006-2010).
 • Синтеза, развој технологија и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава III 45019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2010-2016).

Учешће у стручним пројектима

 • Р. Алексић, И. Поповић, Ђ. Јанаћковић, П. Ускоковић, В. Радојевић, Д. Стојановић, Управљање полимерним отпадом на територији Града Београда, град Београд, Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, 2011-2014.
 • Технолошки пројекат (руководилац М. Ристић): Центар за рециклажу отпада, Општина Мајданпек, Уговор бр. 2256/1, 2012.
 • Технолошки пројекат (руководилац М. Ристић): Центар за рециклажу отпада, Општина Трстеник, Уговор бр. 1677/1, 2011.
 • Технолошки пројекат (руководилац М. Ристић): Центар за рециклажу отпада, град Ваљево, Уговор бр. 1572/1, 2011.
 • Технолошки пројекат (руководилац М. Ристић): Центар за рециклажу отпада, град Краљево, Уговор бр. 1941/1, 2011.

Патенти и техничка решења

 • Техничка и развојна решења – Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип (М82):
 • Р. Алексић, Д. Стојановић, П. Ускоковић, П. Живковић, А. Којовић, В. Обрадовић, В. Радојевић, М. Зрилић, Функционално градијентни нанокомпозитни хибридни материјали повећане отпортности на удар, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ULTRATEX, doo, Шабац. Област на коју се техничко и развојно решење односи: материјали и хемијске технологије, 2011.
 • Р. Алексић, В. Обрадовић, Д. Стојановић, И. Живковић, П. Ускоковић, В. Радојевић, Д. Митраковић, Д. Трифуновић, М. Петровић, Балистички хибридни термопластични композити ојачани угљеничним наноцевима, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ULTRATEX, doo, Шабац. Област на коју се техничко и развојно решење односи: материјали и хемијске технологије, 2013.
 • Р. Алексић, Д. Стојановић, В. Обрадовић, И. Живковић, П. Ускоковић, В. Радојевић, Р. Јанчић-Хајнеман, М. Зрилић, Д. Трифуновић, Балистички хибридни термопластични композитни ојачани наночестицама силике, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ULTRATEX, doo, Шабац. Област на коју се техничко и развојно решење односи: материјали и хемијске технологије, 2013.
 • Tехничка и развојна решења - Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (М83):
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Пројектовање и израда линије за екструзију полимерних оптичких влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Рачунарски систем за управљање процесом извлачења оптичких стаклених влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Развој технологије извлачења бандажираних снопова 80 оптичких стаклених влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Машина за извлачење снопова оптичких влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Развој технологије израде композитних оптичких влакана пултрузијом, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2009).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Машина за извлачење стаклених оптичких предформи, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Рачунарски систем за управљање процесом извлачења оптичких стаклених влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Полуиндустријско постројење за пултрузију композитних светловодних каблова, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2008).
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, А. Којовић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, Љ. Брајовић, Ново лабораторијско постројење, Технологија израде светловодних влакана у облику некохерентних снопова полимерних оптичких влакана, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047 (2009).
 • Р. Алексић, Н. Томић, Р. Јанчић-Хајнеман, В. Радојевић, Д. Стојановић, А. Којовић, П. Ускоковић, И. Живковић, Ј. Стајић-Трошић, С. Перишић, Алат за израду композитног препрега стаклено влакно-полимер екструзијом, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2014
 • Р. Алексић, Н. Томић, Р. Јанчић-Хајнеман, В. Радојевић, Д. Стојановић, М. Петровић, П. Ускоковић, И. Живковић, С. Перишић, Развој технологије израде композитних штапова на бази отпадних полимера пултрузијом, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2014
 • Р. Алексић, Д. Стојанови, П. Ускоковић, В. Обрадовић, А. Којовић, В. Радојевић, И. Живковић, Уређај за добијање нанокомпозитних функционалних влакана, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ULTRATEX, doo, Шабац, 2011
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, Д. Стојановић, Ј. Стајић-Трошић, И. Живковић, И. Радовић, Машина за извлачење микролуминисцентних влакана из растопа, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2011
 • Р. Алексић, В. Радојевић, С. Стојановић, П. Ускоковић, Ј. Стајић-Трошић, Д. Трифуновић, Алат за формирање превлаке на луминисцентним композитним влакнима са полимерним слојем, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2011
 • Р. Алексић, П. Ускоковић, В. Радојевић, Ј. Стајић-Трошић, Д. Стојановић, А. Грујић, Д. Трифуновић, И. Живковић, Монолитна дизна за коекструзију модификованих полимерних оптичких влакана, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2011
 • Р. Алексић, Д. Митраковић, В. Радојевић, П. Ускоковић, Ј. Стајић-Трошић, М. Зрилић, Д. Стојановић, П. Стајчић, Д. Трифуновић, А. Којовић, Пројектовање линије и алата за коекструзију полимерних оптичких влакана пречника од 1 до 3 мм, Пројекат МНТР, Евиденциони број 19047, Корисник ППТ Наменска Трстеник, 2010
 • Р. Алексић, Н. Томић, Р. Јанчић-Хајнеман, В. Радојевић, Д. Стојановић, А. Којовић, П. Ускоковић, И. Живковић, М. Димитријевић, Наномодификовани премази оптичких влакана за примене у условима високих температура и великих механичких напрезања, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ППТ Наменска, Трстеник, 2013
 • Техничка и развојна решења – Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (М85):
 • Р. Алексић, И. Живковић, Р. Јанчић-Хајнеман, Д. Митраковић, Д. Стојановић, П. Ускоковић, В. Радојевић, М. Димитријевић, Метода анализе морфологије оштећења балистичких ополимерних композитних материјала, Пројекат МПНРС Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са упапред дефинисаним функционалним својствима, Евиденциони број 34011, Корисник ULTRATEX, doo, Шабац, 2011

Менторство

Докторске академске студије

 • Процесирање и карактеризација полимерних нановлакана са антимикробним ефектом за превенцију инфекција изазваних катетеризацијом уринарног тракта, Анђела Радисављевић, 29.09.2022.
 • Синтeзa и кaрaктeризaциja дeнтaлних кoмпoзитних мaтeриjaлa ojaчaних нaнoвлaкнимa, Faisal Alzarrug, 01.11.2018.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и примeнa aктивних угљeничних мaтeриjaлa дoбиjeних oд плoдa плaтaнa, Владимир Додевски, 20.02.2018.
 • Бaлистички хибридни нaнoкoмпoзитни мaтeриjaли ojaчaни нeoргaнским фулeрeнимa, Даница Симић, 09.11.2017.
 • Примeнa мoдификoвaнe нaнoцeлулoзe зa пoбoљшaњe свojстaвa вишeслojних филмoвa нa бaзи пoлиeтилeнa мaлe густинe, Ненад Ђорђевић, 29.09.2017.
 • Tрaнспaрeнтни нaнoкoмпoзитни филмoви зa примeну у плaстичнoj eлeктрoници, Вук Радмиловић, 09.12.2016.
 • Процесирање и карактеризација хибридних нанокомпозитних материјала повећане отпорности на удар, Вера Обрадовић, 29.02.2016.

Мастер академске студије

 • Анализа својстава нановлакана на бази куркумина за примену код инфламаторних и имунолошких болести, Сара Вујичић, 18.01.2023.
 • Синтеза и функционализација графен оксида са амино киселинама и испитивање оптичких особина уз помоћ емисионе и апсорпционе спектроскопије, Ана Рајковић, 30.09.2017.
 • Дизајнирање структуре поли (лактид-ко-гликолид) нано/микросфера добијених емулзионом методом, Дина Ћемаловић, 24.06.2016.
 • Полимерна нановлакна добијена електропредењем и могућности коришћења у контролисаном достављању лекова, Даниел Мијаиловић, 24.09.2014.
 • Суперкондензатори на бази графенских нанокомпозита, Safa Alhamdi, 24.04.2014.
 • Синтеза магнетно меких нано/микро честица и прерада пластичних честичних композита, Јелена Живановић, 28.09.2012.
 • Наномеханичка карактеризација композита ПММА-силика за стоматолошке примене, Nadia Shibob, 07.07.2011.

Основне академске студије

 • Синтеза и карактеризација антимикробних филмова и нановлакана на бази модификованог графена, Борис Беч, 29.12.2021.
 • Процесирање и импрегнација ресорптивних хируршких конаца са антимикробним својствима, Маја Ћирић, 16.07.2021.
 • Електропредена угљенична нановлакна на бази полиакрилонитрила као електроде суперкондензатора са електричним двојним слојем, Алекса Анђеловић, 30.09.2019.
 • Примена куркумина у нановлакнима за лечење дегенеративних болести, Ивана Цветинић, 30.09.2019.
 • Утицај структуре на термичка својства поли(лактид-ко-гликолид) нановлакана добијених емулзионим електропредењем, Јелена Шћепановић, 20.12.2018.
 • Наномеханичка карактеризација композитних филмова полиетилен оксид/функционализован графен добијених ултразвучним третирањем, Марко Јокановић, 09.07.2014.
 • Добијање и карактеризација активних и пасивних слојева органских соларних ћелија, Даниел Мијаиловић, 25.09.2013.
 • Електрична и морфолошка својства функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви применом Бингелове реакције, Ђорђе Јевтовић, 28.08.2012.
 • Синтеза хибридних угљеничних нано материјала, Милица Иванковић, 19.07.2011.

Основне студије

 • Процесирање и наномеханичка својства филмова на бази хитозана за контролисано отпуштање лекова, Јелена Ђокић, 06.11.2014.
 • Наномеханичка својства биополимерних филмова на бази хитозана и глукоманана ојачаних кератином, Анђела Радисављевић, 14.03.2013.
 • Електрична проводност мастила за папир на бази угљеничних наноцеви, Маја Ђукић, 28.12.2012.
 • Динамичко-механичка својства арамидних композита ојачаних честицама силицијум-карбида и бор-карбида, Снежана Јовановић, 09.02.2012.
 • Функционализација вишеслојнох угљеничних наноцеви применом Бингелове реакције и 1,3-диполарне циклоадиције, Сања Николић, 24.12.2010.
 • Термо-механичка својства нанокомпозитних материјала поли(метил метакрилат)-графен, Вук Радмиловић, 08.07.2010.
 • Припрема и карактеризација угљеничних наноцеви за уклањање јона тешких метала из воде, Бојан Жагар, 13.07.2009.
 • Термичка својства композитних материјала на бази индустријског отпадног полиетилена, Љиљана Балтић, 04.06.2009.
 • Модификација нано-честица силицијум-диоксида везујућим агенсима на бази силана, Ана Танасковић, 21.12.2007.
 • Испитивање утицаја пунила на топлотну проводност и стабилност нанокомпозита силицијум-диоксид/полиетилен високе густине, Јован Милићевић, 11.05.2007.
 • Анализа механичких својстава површине павлаке од биоактивног стакла на титану, Марија Орловић, 13.05.2005.
 • Утицај технолошких својстава сито штампарске форме на квалитет остварених отисака за примену у микроелектроници, Љиљана Драгићевић, 27.12.2002.
 • Компаративна техно/економска анализа израде штампарских ваљака за дубоку штампу, Николета Марјановић, 02.07.2002.

Усавршавања

2003/2004. године као Research аssociate: Department of Industrial and Systems Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, P.R. China

Награде и признања

 • Р. Алексић, И. Поповић, Ђ. Јанаћковић, П. Ускоковић, Д. Трифуновић, В. Радојевић, Н. Трифуновић, Д. Стојановић, Н. Томић, Р. Јанчић Хајнеман, И. Живковић, Г. Кокеза, С. Перишић, Производња композитног материјала у облику унидирекционог термопластичног препрега на бази рециклираног полиетилентерефталата ПЕТ ојачаног стакленим влакнима, Спрецијална награда за најбројнији тим на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2014. године, НТИ 2014, тим ЕКОАРМАТУРА.(http://www.inovacija.org/index.php/cir/component/search/?searchword=%D0%9D%D0%A2%D0%98%202014&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20)
 • Р. Алексић, Д. Стојановић, И. Живковић, А. Којовић, П. Ускоковић, В. Радојевић, Ђ. Јанаћковић, М. Зрилић, А. Маринковић, Д. Митраковић, Р. Јанчић Хајнеман, Д. Трифуновић, Г. Кокеза, В. Обрадовић, Функционално градијентни композитни хибридни материјали повећане отпорности на удар, 2. место на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2011. године, Иновативне идеје, НТИ 2011, тим НАНОФГМ (http://www.inovacija.org/index.php/cir/vesti-rs/177-rezultati-takmicenja-nti-2011)
 • Р. Алексић, З. Обрадовић, В. Радојевић, М. Обрадовић, П. Ускоковић, Д. Стојановић, Нова генерација композитних материјала на бази рециклираних сировина, Пластика Кладово-ТМФ, 28. Изложба Проналазака, Нових Технологија и индустријског Дизајна ’Проналазаштво-Београд 2008’. Сребрна Медаља са ликом Николе Тесле.http://www.inventbg.org.rs/izvestaji.html
 • Р. Алексић, П. Ускоковић, Д. Трифуновић, В. Радојевић, П. Стајчић, Д. Стојановић, Р. Јанчић Хајнеман, И. Живковић, Г. Кокеза, И. Поповић, Ј. Стајић Трошић, Д. Митраковић, А. Којовић, Снопови оптичких влакана и хибридни светловоди за оптоелектронске уређаје и соларне системе, 3 место на такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Србији 2007. Године, НТИ 2007, Тим СВЕТЛОВОДИ. (http://inovacija.org/index.php/sr-rs/?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=5&lang=sr-rs)
 • Р. Алексић, П. Ускоковић, И. Живковић, Љ. Брајовић, Метода за детекцију оштећења ламинарних термопластчних композитних материјала помоћу оптичких влакана као сензора, XXIII Традиционална изложба ’Проналазаштво Београд 2003’ и IV Изложба са међународним учишжем проналазака и нових технологија, 5-9. 05.2003. Златна Плакета жирија.http://www.inventbg.org.rs/Izlozba23c.htm
 • Награда за најбољу докторску дисертацију одбрањену у периоду 1999-2001., по избору Yu-MRS, Конференција YUCOMAT, Херцег Нови, 2001.

Остали значајни подаци

 • Председник Већа групације техничко-технолошких наука Универзитета у Београду (2015-)
 • Председник Скупштине Института за општу и физичку хемију, (2015-)
 • Члан Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду (2014-)
 • Члан Комисије за координацију попуњавања Научно-технолошког парка Звездара (2014-2015)
 • Члан Комисије из области нанотехнологије, KS Z 229, Института за стандардизацију Србије.
 • Члан Управног одбора Центра за целулозу, папир амбалажу и графику
 • Члан Скупштине Иновационог центра ТМФ-а
 • Председавао програмским одборима 3 међународне конференције; гостујући уредник 2 међународна часописа; члан научног или организационог одбора више домаћих и међународних конференција. Одржао је 12 предавања по позиву на конференцијама и научним институцијама. Коаутор је 2 уџбеника, 2 монографије домаћег значаја, и 3 поглавља у монографијама међународног и домаћег значаја.
 • Стални је рецензент за пројектне позиве/комисије: FP7 IDEAS, Horizon 2020, Research Grants Council of The Hong Kong Polytechnic University, the Promotion Committee of The Hong Kong Polytechnic University, The Royal Society - International Exchanges Scheme - 2013/R2 (inc CNRS), Swiss National Science Foundation (SNSF) и Акредитационе Комисије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије.
 • Рецензовао је радове за часописе: Advanced Engineering Materials; Materials Science Forum; Industrial Engineering Research; Materials and Manufacturing Processes; Acta Physica Polonica; Journal of the Serbian Chemical Society; Acta Biomaterialia; Biomedical Materials; Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly; Separation Science and Technology; Journal of Composite Materials; Journal of Hazardous Materials; Applied Surface Science; Journal of the European Ceramic Society; Chemical Engineering Journal; Environmental Technology; Hemijska Industrija; Advances in Applied Ceramics; The Journal of Supercritical fluids; Composites Part B; Composites Science and Technology; Reactive and Functional Polymers; The Korean Journal of Chemical Engineering; Polymer Engineering & Science; Journal of Materials Chemistry B; Arabian Journal of Chemistry; Transactions of Hong Kong Institution of Engineers
 • Продекан за науку и докторске студије ТМФ-а од 2012. године

Лична презентација