Навигација

14ИГИ36 - Графичка дорада и амбалажа

Спецификација предмета
НазивГрафичка дорада и амбалажа
Акроним14ИГИ36
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОснови графичке производњеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са поступцима савремене индустријске књиговезачке дораде. Оспособљавање студента да може да води и унапређује одељење књиговезнице. Упознавање студента са облицима папирне и картонске амбалаже. Упознавање студента са начином формирања појединих облика амбалаже од папира и картона. Упознавање студента са најважнијим својствима папира и картона као амбалажних материјала. Оспособљавање студента да може да води и унапређује одељење за израду папирне и картонске амбалаже.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је оспособљен да организује и води поступак књиговезачке дораде најсложенијих графичких производа, као и да се активно укључи у поступак производње амбалажних јединица од папира и картона.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКласификација повеза књига и сличних издања. Елементи корица и укоричене књиге. ; Графичка дорада као технолошки процес. Основне дорадне операције. Својства и примена књиговезачких материјала. ; Израда меког повеза. Израда тврдог повеза. Системи повеза. ; Дорада дневних новина и илустрованих часописа. ; Класификација амбалажних папира, картона и лепенке. Класификација амбалажних производа од папира картона и лепенке. ; Својства амбалажних папира, картона и лепенке, од значаја за њихову примену у амбалажној индустији. ; Начин израде амбалаже од хромокартона. ; Начин израде амбалаже од талас картона. ; Начин израде амбалаже од лепенке. ; Начин израде кеса и џакова од папира.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе. ; Демонстрација технолошког поступка израде књиге брошираног и тврдог повеза. ; Обилазак штампарије у циљу упознавања савремених технолошких поступака дораде штампаних издања. ; Обилазак фабрике за производњу папирне и картонске амбалаже.
  Литература
  1. Милорад Зрилић, Предраг Живковић, Интерна скрипта Катедре за ГИ, ТМФ, 2013.
  2. Николић С., Зрилић М., Графичке машине, ТMФ, Београд, 2006.
  3. Martin A. Finishing Processes in Printing, Focal Press, London, 1984.
  4. Константиновић В, Технологија графичке дораде, Завод за издавање уџбеника , Београд, 2004.
  5. Црнчевић В.:Амбалажа за животне намирнице, Привредни преглед, Београд, 1980.
  6. Стричевић Н.: Сувремена амбалажа I и II, Школска књига, Загреб, 1982.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, демонстрације, обавезна израда семинарског рада
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари5