Navigacija

14IGI36 - Grafička dorada i ambalaža

Specifikacija predmeta
Naziv Grafička dorada i ambalaža
Akronim 14IGI36
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Osnovi grafičke proizvodnje Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa postupcima savremene industrijske knjigovezačke dorade. Osposobljavanje studenta da može da vodi i unapređuje odeljenje knjigoveznice. Upoznavanje studenta sa oblicima papirne i kartonske ambalaže. Upoznavanje studenta sa načinom formiranja pojedinih oblika ambalaže od papira i kartona. Upoznavanje studenta sa najvažnijim svojstvima papira i kartona kao ambalažnih materijala. Osposobljavanje studenta da može da vodi i unapređuje odeljenje za izradu papirne i kartonske ambalaže.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je osposobljen da organizuje i vodi postupak knjigovezačke dorade najsloženijih grafičkih proizvoda, kao i da se aktivno uključi u postupak proizvodnje ambalažnih jedinica od papira i kartona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija poveza knjiga i sličnih izdanja. Elementi korica i ukoričene knjige. ; Grafička dorada kao tehnološki proces. Osnovne doradne operacije. Svojstva i primena knjigovezačkih materijala. ; Izrada mekog poveza. Izrada tvrdog poveza. Sistemi poveza. ; Dorada dnevnih novina i ilustrovanih časopisa. ; Klasifikacija ambalažnih papira, kartona i lepenke. Klasifikacija ambalažnih proizvoda od papira kartona i lepenke. ; Svojstva ambalažnih papira, kartona i lepenke, od značaja za njihovu primenu u ambalažnoj industiji. ; Način izrade ambalaže od hromokartona. ; Način izrade ambalaže od talas kartona. ; Način izrade ambalaže od lepenke. ; Način izrade kesa i džakova od papira.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe. ; Demonstracija tehnološkog postupka izrade knjige broširanog i tvrdog poveza. ; Obilazak štamparije u cilju upoznavanja savremenih tehnoloških postupaka dorade štampanih izdanja. ; Obilazak fabrike za proizvodnju papirne i kartonske ambalaže.
  Literatura
  1. Milorad Zrilić, Predrag Živković, Interna skripta Katedre za GI, TMF, 2013.
  2. Nikolić S., Zrilić M., Grafičke mašine, TMF, Beograd, 2006.
  3. Martin A. Finishing Processes in Printing, Focal Press, London, 1984.
  4. Konstantinović V, Tehnologija grafičke dorade, Zavod za izdavanje udžbenika , Beograd, 2004.
  5. Crnčević V.:Ambalaža za životne namirnice, Privredni pregled, Beograd, 1980.
  6. Stričević N.: Suvremena ambalaža I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, demonstracije, obavezna izrada seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 5