Навигација

14МХЕИ8 - Карактерисање полимера

Спецификација предмета
НазивКарактерисање полимера
Акроним14МХЕИ8
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомФизичка хемијаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са различитим својствима полимера, како у раствору, тако и у чврстом стању, кao и са експерименталним методама за њихово одређивање. Дискутује се и утицај различитих фактора на ова својства.
   Исходи учења (стечена знања); После успешно савладаног предмета, студенти стичу способност да изаберу одговарајуће мерне технике за одређена испитивања, да обраде добијене резултате и повежу својства испитиваног полимера са његовом структуром. ;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПолимери у раствору. Дефиниција моларних маса и расподеле моларних маса. Методе одређивања моларних маса. Методе одређивања расподеле моларних маса. Полимери у чврстом стању. Структура макромолекулских материјала и методе одређивања. Термичка својства полимера и методе одређивања. Механичка својства полимера и методе одређивања. Реолошка својства концентрованих раствора и растопа полимера и методе одређивања. Електрична својства полимера и методе одређивања. Пропустљивост полимера за гасове, паре и течности и методе одређивања. Постојаност полимера и методе процене.
   Садржај практичне наставеОдређивање средње бројне моларне масе осмометријском методом. Вискозиметријско одређивање моларне масе макромолекула. Одређивање расподеле моларне масе гел хроматографијом. Испитивање полимера термогравиметријским анализатором. Одређивање дијаграма напон-истезање. Одређивање вискозности растопа полимера.
   Литература
   1. С. Јовановић, К. Јеремић, Карактерисање полимера, ТМФ, Београд, 2007
   2. .
   3. .
   4. .
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања, експерименталне вежбе, дискусије о резултатима тестова
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава6Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми44
   Семинари