Навигација

14МХПИ11 - Полимери у козметичким производима

Спецификација предмета
НазивПолимери у козметичким производима
Акроним14МХПИ11
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте упозна са значајем и применом полимера у козметичким производима. Предмет се бави проучавањем полимера са аспекта примене као компоненте које омогућавају формулацију и стабилност козметичког производа и као активне компоненте са козметолошким деловањем. Студенти се такође упознају са биодеградабилним полимерима који се користе као материјали за инкапсулацију козметички активних супстанци, као и методама инкапсулације.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног предмета студенти су стекли одговарајућа знања о значају и примени полимера у козметичким производима за различите намене (1), способност да одаберу одговарајуће полимере који омогућавају формулацију и стабилност козметичког производа (2), способност да одаберу одговарајући полимер и методу за инкапсулацију козметички активних супстанци (3). На основу раније стечених знања и знања стеченог у оквиру овог курса студенти су способни да самостално решавају једноставније проблеме из области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Основна својства, улога и значај полимера у козметичкој индустрији. 2. Полимерне површински активне материје (ПАМ); интеракције полимера и традиционалних површински активних материја. 3. Улога и избор полимерних ПАМ у формирању и стабилизацији емулзија, пена, микро- и наноемулзија. 4. Синтетски и природни полимери у козметичким производима. 5. Примена полимера у различитим козметичким производима груписаних по намени са освртом на технологију производње: производи за негу и заштиту коже, косе, ноктију, зуба, декоративни козметички производи, тоалетни производи. 6. Биодеградабилни полимери за инкапсулацију козметички активних супстанци. 7. Примери из праксе.
  Садржај практичне наставеПрорачун HLB броја. Избор одговарајућег полимера за израду U/V и V/U емулзија. Израда емулзија према припремљеној рецептури, испитивање типа емулзије, дестабилизација емулзија. Формулисање пена, микро- и наноемулзија.
  Литература
  1. М. Калагасидис Крушић, Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2013.
  2. E.D. Goddard, J.V. Gruber, 'Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care', Allured 2004.
  3. C. Bastioli, 'Handbook of Biodegradable Polymers', RAPRA 2005.
  4. A.O. Barel, M. Paye, H.I. Maibach, ' Handbook of Cosmetic Science and Technology', Marcel Dekker, 2005
  5. P.A. Williams, Handbook of Industrial Watersoluble Polymers', Blackwell, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  211
  Методе извођења наставеПредавања, практична настава, израда семинарског рада, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава10Усмени испит55
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10