Навигација

14МХПИ13 - Технологија синтезе полимера

Спецификација предмета
НазивТехнологија синтезе полимера
Акроним14МХПИ13
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомУписане мастер студијеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаКурс упознаје студенте са различитим поступцима синтезе полимера, начином одабира поступка за синтезу полимера и утицајем одабраног начина синтезе на својства крајњег производа. Студенти се упознају са параметрима неопходним за успешно извођење и праћење поступка синтезе и контролу финалног производа. У оквиру курса биће обрађене синтезе индустријских и инжењерских полимера.
  Исходи учења (стечена знања)После успешно савладаног курса студенти су оспособљени да изаберу најповољнији начин синтезе полимера како би се постигла жељена својства материјала; стекли способност да одаберу технолошки поступак синтезе и да контролишу процес и крајњи производ.На основу раније стечених знања и знања стеченог у оквиру овог курса студенти су способни да самостално решавају једноставније проблеме из области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Полимеризација и кополимеризација. 2. Примена и индустријска синтеза најважнијих полимера. 3. Полиолефини-полиетилен ниске и високе густине, полипропилен. 4. Поли(винил хлорид). 5. Полистирен. 6. Кополимери стирена (ABS, SAN). 7. Поликарбонат. 8. Полиетилентерефталат-PET. 9. Политетрафлуороетилен-PTFE.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе: одређивање константи кополимеризације рачунским и графичким путем, применом Q-e шеме; степен конверзије мономера у кополимер, тренутни и средњи састав кополимера. Дијаграм кополимеризације-зависност састава кополимера од састава смеше комономера.
  Литература
  1. М. Калагасидис Крушић, Ј. Филиповић, 'Технологија синтезе полимера', Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2012.
  2. М. Калагасидис Крушић, Ј. Филиповић, 'Збирка решених задатака из Технологије синтезе полимера', Интерна скрипта Катедре за ОХТ, Београд 2012.
  3. D.E. Hudgin, 'Handbook of polymer synthesis', Marcel Dekker, 2005.
  4. G. Odian, 'Principles of polymerization', Fourth edition, John Wiley and Sons, 2004.
  5. J. Scheirs, T.E. Long, 'Chemistry and Technology of polyesters and copolyesters', John Wiley and Sons, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, задаци за самосталан рад, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари