Навигација

Д116 - Структура и својства полимерних материјала

Спецификација предмета
НазивСтруктура и својства полимерних материјала
АкронимД116
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са структуром, својствима и добијањем полимерних материјала. Стицање знања о утицају структуре на својства и примену полимерних материјала. Стицање знања о значају и могућностима примене полимера у различитим областима захваљујући њиховој специфичној структури и својствима.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су стекли знања о специфичној структури и својствима полимерних материјала и да направе везу између својства полимерног материјала и његове структуре. Стекли су знања како одговарајући избор полазних сировина и поступка синтезе може утицати на својства и примену крајњег производа. Оспособљени су да предвиде понашање материјала на основу структуре.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Значај и примена полимерних материјала. 2. Дефиниција и номенклатура полимера. 3. Структура полимера-ланчаста структура, нивои структуре полимера, утицај на својства. 4. Својства полимерних материјала: моларна маса и расподела моларних маса; раствори и растопи полимерних материјала; термичка, механичка и реолошка својства. 5. Добијање полимерних материјала, утицај на структуру. 6. Испитивање својстава полимерних материјала.
  Садржај практичне наставеИзрада семинарског рада (у виду презенатције или литературног рада) на задату тему уз претрагу и коришћење актуелне литературе из области.
  Литература
  1. С. Јовановић, Ј. Ђонлагић, 'Хемија макромолекула', ТМФ, Београд 2004.
  2. С. Јовановић, К. Јеремић, 'Карактерисање полимера', ТМФ, Београд 2007.
  3. D.E. Hudgin, 'Handbook of polymer synthesis', Marcel Dekker, 2005.
  4. G. Odian, 'Principles of polymerization', Fourth edition, John Wiley and Sons, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  1.50.5
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски радови, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30