Навигација

14ИИМ48 - Адхезиви

Спецификација предмета
НазивАдхезиви
Акроним14ИИМ48
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са науком и инжењерством адхезива и заптивних маса који се примењују у различитим гранама индустрије, и у медицини и стоматологији. Предвиђено је упознавање са најважнијим природним, синтетичким и биолошким адхезивима, начином синтезе, карактеризације и најважнијим применама.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са основним принципима науке о адхезији-теоријама и механизмима адхезије, као и структуром, својствима, методама добијања, технолошким процесима и опремом у производњи адхезива и заптивних маса. На основу ових знања способни су да направе ефикасну селекцију адхезива и заптивних маса за жељену примену, као и да изаберу и примене оптималне поступке добијања адхезива и заптивних маса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у технологију адхезива. Теорија адхезије. Силе код адхезије. Квашење. Рад адхезије. Теорије адхезије. Површински третмани. Промотери адхезије. Адхезиви и заптивне масе-класификација. Састав. Најважнији адхезиви и заптивне масе-цијаноакрилатни, силиконски и епокси. Селекција. Тестирање својстава адхезива. Физичка и термичка својства. Тест јачине. Тест лома. Специјални тестови. Трајност адхезивних веза. Ефекти ниске и високе температуре. Утицај влаге, воде и хемикалија. Ефекти комбинације утицаја температура-влага-механички стрес. Производња. Складиштење. Аспекти заштите животне околине и сигурност. Примена: аеронаутика, авиоиндустрија, аутоиндустрија, грађевинарство и електроиндустрија. Биоадхезија. Биоадхезиви. Адхезиви са наночестицама. Адхезија у медицини. Рециклажа и аспекти животне средине.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. С. Томић, Адхезиви, Интерни материјал, Катедра за ОХТ, ТМФ, Београд, 2013.
   2. L.F.M. da Silva, A. Оchsner, R.D. Adams (Еds.), Handbook of adhesion technology, Springer, 2011.
   3. K. Kendall (Ed.), Molecular Adhesion and Its Applications, Kluwer, 2004.
   4. A.V. Pocius, Adhesives, in Physical Properties of Polymers Handbook, J.E. Mark (Ed.), Springer, 2007., p 479-487.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми10
   Семинари20