Навигација

проф. др Марица Ракин

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 73

011/3303775
локал775
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 7. децембар 2016.

Предмети

14Д01514Д015 - Одабрана поглавља технологије микробне биомасе
14МБИП814МБИП8 - Процеси и опрема у прехрамбеној индустрији
ББИ311ББИ311 - Сировине у биотехнологији
ББИ410ББИ410 - Биотехнолошки практикум 2
ББИ482ББИ482 - Прехрамбена биотехнологија
ДИЗ3ДИЗ3 - Одабрани микробиолошки процеси у заштити животне средине
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МБИП03МБИП03 - Аналитика прехрамбених производа

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Александра Ђукић Вуковић, Љиљана Мојовић, Маја Вукашиновић-Секулић, Марица Ракин, Светлана Николић Полигенис, Jelena Pejin и Маја Булатовић, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043
 2. Љиљана Мојовић, Dušanka Pejin, Марица Ракин, Jelena Pejin, Светлана Николић Полигенис и Александра Ђукић Вуковић, How to improve the economy of bioethanol production in Serbia, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16, 8, 2012, pp. 6040-6047

Менторство

Докторске академске студије

 • Функциoнaлнa свojствa и примeнa хидрoлизaтa прoтeинa суруткe дoбиjeних биoтeхнoлoшким путeм, Salem Embiriekah, 16.11.2018.
 • Производња и примена биоактивних протеина и пептида сурутке, Тања Крунић, 29.09.2017.
 • Производња и карактеристике функционалних ферментисаних напитака на бази сурутке, Маја Булатовић, 14.07.2015.

Мастер академске студије

 • Испитивање квалитета ферментисаног производа на бази соје и воћног сока, Тамара Легетић, 30.09.2020.
 • Утицај додатка пробиотика, пребиотика и лиофилизата воћа на технолошка и микробиолошка својства функционалне црне чоколаде, Јелена Николић, 30.09.2020.
 • Стабилност антиоксидативне активности функционалне чоколаде у симулираним гастроинтестиналним условима, Даница Костић, 30.09.2019.
 • Утицај симултане хидролизе и ферментације на функционалност хидролизата протеина сурутке, Сања Димитријевић, 24.09.2019.
 • Утицај симулираних гастроинтестиналних услова на садржај полифенола у функционалној чоколади, Вања Остојин, 15.07.2019.
 • Примена дехидрираног воћа као функционалних додатака за обогаћивање пекарских производа, Милица Ранковић, 28.09.2018.
 • Нова храна - Нови тренд на тржишту хране, Јованка Вранић, 28.09.2018.
 • Унапређење ферментисаног напитка на бази сурутке применом инкапсулиране пробиотске стартер културе, Мирјана Матић, 28.09.2018.
 • Ефикасност процеса симултане хидролизе и ферментације сурутке у производњи пробиотске биомасе, Милош Зарић, 28.09.2018.
 • Антимикробна активност хидролизата протеина сурутке добијених ензимском и микробном хидролизом, Немања Кнежевић, 12.01.2018.
 • Техно-економска анализа производње хидролизата концентрата протеина сурутке, Марина Ђајић, 28.09.2017.
 • Оцена квалитета чоколаде обогаћене протеинима и хидроизолатима сурутке и соје, Тијана Жегарац, 25.09.2017.
 • Примена културе ABY-6 у хидролизи различитих супстрата на бази соје, Анђела Јоковић, 30.09.2016.
 • Карактеристике производа добијених ензимском хидролизом протеина соје, Милана Ђорђевић, 30.09.2016.
 • Карактеристике хидролизата добијених ензимском хидролизом концентрата протеина сурутке, Миљана Ћурић, 30.09.2016.
 • Карактеристике пекарских производа обогаћених спелтом, Јелена Бабић, 30.09.2016.
 • Анализа техноекономске оправданости производње ферментисаних напитака на бази сурутке, Тамара Мијатовић, 27.09.2016.
 • Унапређење ферментисаног напитка од сурутке и млека додатком биоактивних пептида, Јелена Радиновић-Лукић, 30.09.2015.
 • Антихипертензитивна активност пептидних фракција протеина сурутке, Сандра Новаковић, 30.09.2015.
 • Анализа оправданости коришћења сурутке у Србији, Милица Станишић, 30.09.2015.
 • Нутритивне карактеристике функционалног ферментисаног напитка од сурутке и млека, Тамара Комазец, 27.02.2015.
 • Имобилизација пробиотске стартер културе обложене протеинима сурутке, Милана Грба, 14.07.2014.
 • Стабилност пробиотичког напитка од сурутке и воћа, Милена Јовановић, 20.06.2014.
 • Примена калијум-сорбата као адитива у безалкохолним освежавајућим напицима, Маја Тодоровић, 12.02.2014.
 • Карактеристике функционалног ферментисаног напитка од сурутке и млека, Тијана Милошевић, 30.09.2013.
 • Функционалне и реолошке карактеристике ферментисаног напитка од сурутке и млека, Милка Борић, 27.09.2013.
 • Оптимизација процеса производње пробиотског напитка на бази сурутке произведеног млечно-киселом ферментацијом сурутке помоћу соја L.b.johnsonii NRRL B-2178, Драгана Јанковић, 26.03.2013.

Основне академске студије

 • Утицај додатка концентрата протеина сурутке на стабилност антиоксидативног капацитета ферментисаног напитка на бази сурутке током чувања, Миљана Васић, 25.02.2021.
 • Квалитет функционалне чоколаде - оцена сензорног квалитета и ставова потрошача, Вања Обрадовић, 04.02.2021.
 • Функционална својства хидролизата протеина бундеве, Ана Дробњаковић, 30.12.2020.
 • Утицај додатка концентрата протеина сурутке на стабилност ферментисаног напитка на бази сурутке, Иван Стојановић, 30.09.2020.
 • Примена протеина луцерке у прехрамбеним производима, Анђела Вељковић, 30.09.2020.
 • Производња ферментисаног напитка на бази козје сурутке и лиофилизованог воћа, Милица Булатовић, 30.09.2020.
 • Утицај додатка концентрата протеина сурутке на антиоксидативна својства ферментисаног напитка на бази сурутке, Смиља Јанковић, 30.09.2020.
 • Утицај додатка концентрата протеина сурутке на ферментативну активност стартер ABY 6 културе коришћене за ферментацију сурутке, Вања Пандуровић, 08.07.2020.
 • Механичка својства носача на бази хидролизата протеина сурутке и алгината коришћеног за инкапсулацију ABY 6 starter културе, Марта Алексић, 30.09.2019.
 • Механичка својства носача на бази протеина сурутке и алгината коришћеног за инкапсулацију ABY 6 стартер културе, Александар Ристић, 23.09.2019.
 • Технолошки параметри квалитета функционалне чоколаде, Јелена Николић, 19.09.2019.
 • Утицај мешања на производњу биоактивних пептида сурутке високе антиоксидативне активности, Игор Петковић, 15.07.2019.
 • Антиоксидативна својства напитка на бази сурутке добијеног ферментацијом помоћу ABY-6 културе инкапсулиране у матрикс који садржи алгинат и хидролизат протеина сурутке, Александра Савковић, 05.07.2019.
 • Антиоксидативна својства напитка на бази сурутке ферментисаног помоћу ABY-6 јогуртне стартер културе инкапсулиране у носач на бази протеина сурутке, Маја Мајкић, 22.04.2019.
 • Утицај садржаја укупних полифенола у какао маси на антиоксидативни потенцијал чоколаде, Лидија Веселиновић, 28.02.2019.
 • Антиоксидативна својства напитка на бази сурутке ферментисаног помоћу инкапсулиране ABY-6 стартер културе, Кристина Мандић, 27.09.2018.
 • Антиоксидативна активност сировина за производњу чоколаде, Вања Остојин, 30.03.2018.
 • Сензорна анализа чоколаде обогаћене хидролизатима протеина сурутке и соје, Тамара Легетић, 28.02.2018.
 • Антимикробна активност хидролизата протеина сурутке, Сања Димитријевић, 30.09.2017.
 • Антиинфламаторна и антиреуматска активност хидролизата протеина сурутке, Даница Стевић, 28.09.2017.
 • Одређивање антимикробне активности хидролизата протеина сурутке добијеног помоћу протеиназе К, Никола Ковачевић, 26.09.2017.
 • Примена антиоксидативних хидролизата протеина соје, Филип Максимовић, 25.09.2017.
 • Антиоксидативни хидролизати протеина сурутке и њихова примена у пуњеним кондиторским производима, Милош Зарић, 18.09.2017.
 • Физичко-хемијске карактеристике различитих хидролизата протеина соје, Невена Радомировић, 30.09.2016.
 • Стабилност напитка добијеног ферментацијом сурутке помоћу имобилисане стартер културе, Јелена Бабић, 27.02.2015.
 • Антиоксидативна активност напитка добијеног ферментацијом сурутке помоћу комерцијалне ABY-6 културе и Lb.rhamnosus ATCC 7469, Јелена Радиновић-Лукић, 30.09.2014.
 • Примена и димензионисање аутоклава за стерилизацију воћа и поврћа у амбалажи, Катарина Петровић, 30.09.2014.
 • Утицај садржаја млечне масти на сензорна својства и стабилност функционалног ферментисаног напитка на бази сурутке, Сандра Новаковић, 30.09.2014.
 • Антиоксидативна активност напитка добијеног ферментацијом сурутке помоћу комерцијалне ABY-6 културе, Анђела Јоковић, 30.09.2014.
 • Утицај додатих извора витамина на млечно-киселу ферментацију сурутке са Lb. johnsonii NRRL B-2178, Филип Бујас, 28.09.2012.
 • Утицај додатих извора минералних соли на млечно-киселу ферментацију сурутке са Lb. johnsonii NRRL B-2178, Никола Марчић, 28.09.2012.
 • Могућности производње млечне киселине на сурутки, Тијана Милошевић, 01.03.2012.
 • Сурутка као супстрат за производњу млечне киселине, Жаклина Тасић, 15.09.2011.

Основне студије

 • Унапређење сензорних својстава функционалног ферментисаног напитка на бази сурутке применом различитих средстава за угушћивање, Маја Новаковић, 05.11.2015.
 • Утицај додатог млека на квалитет ферментисаног напитка од сурутке, Катарина Ненадовић, 29.05.2013.
 • Стабилност и протеолитичка активност комерцијалне стартер културе (ABY-6) у ферментисаном напитку на бази сурутке, Јасмина Андонов, 24.05.2013.
 • Стабилност и протеолитичка активност комерцијалне стартер културе (ABY-6) и Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 у ферментисаном напитку на бази сурутке, Катарина Христов, 29.03.2013.
 • Утицај инулина као пребиотика на преживљавање ћелија Lb. johnsonii NRRL B-2178 током чувања пробиотског напитка од сурутке, Ана Костић, 06.03.2013.
 • Стабилност напитка на бази сурутке ферментисане мешаном културом Lb.helveticus ATCC 15009 и S.thermophilus S3, Драгана Црномарковић, 07.09.2012.
 • Утицај додатих извора азота на млечно-киселу ферментацију сурутке са Lb. johnsonii NRRL B-2178, Верица Вуколић, 09.07.2012.
 • Утицај додатих пребиотика на млечно-киселу ферментацију сурутке са Lb. johnsonii NRRL B-2178, Милка Борић, 09.07.2012.
 • Оптимизација услова млечно-киселе ферментације сурутке са Lb.johnsonii NRRL B-2178, Марија Живковић, 17.05.2012.
 • Стабилност напитка на бази сурутке ферментисане са мешаном културом Lb.delbrueckii ssp.lactis NRRL B-4525 и S.thermophilus S3, Катарина Васић, 06.04.2012.
 • Течна џибра као супстрат за производњу млечне киселине, Александра Стојановић, 01.12.2011.
 • Утицај сојиног млека на антиоксидативну активност чоколаде, Драгана Живуловић, 10.06.2011.
 • Могућности коришћења дивљег кестена за производњу биоетанола, Ивана Дикић, 21.04.2011.
 • Поступци за коришћење кукурузне џибре-споредног производа након производње биоетанола, Бојана Кунарац, 28.09.2010.
 • Оцена и контрола квалитета полутрајних производа од меса, Тања Крунић, 24.09.2010.
 • Испитивање могућности за примену етарског уља жалфије у вину, Зорица Гроздановић, 06.09.2010.
 • Примена биомасе пивског квасца у функционалним производима, Марија Стојиљковић, 15.06.2010.
 • Поступци за унапређење споредних производа из производње биоетанола, Милена Грубић, 26.03.2010.
 • Поступци за побољшање квалитета џибре након производње биоетанола, Ана Боговац, 08.09.2009.
 • Могућности искоришћења џибре након производње биоетанола, Сунчица Вуковић, 02.07.2009.
 • Испитивање могућности коришћења различитих хибрида кукуруза за производњу биоетанола, Марија Гвозденовић, 20.02.2009.
 • Утицај ултразвука и микроталаса на ток ферментације хидролизата кукурузног брашна за проиузводњу биоетанола, Јасмина Ракић, 30.09.2008.
 • Утицај ултразвучних таласа на квалитет хидролизата кукурузног брашна за производњу биоетанола, Марија Милановић, 04.09.2008.
 • Производња етанола ферментацијом хидролизата кукурузног брашна помоћу имобилисаних ћелија Saccharomyces cerevisiae, Тијана Ивић, 26.10.2007.
 • Производња биоетанола помоћу Saccharomyces ellipsoideus истовременом сахарификацијом и ферентацијом кукурузног брашна, Маја Булатовић, 28.06.2007.
 • Могућности побољшања продуктивности етанола ферментацијом хидролизата кукурузног брашна са Saccharomyces ellipsoideus, Радојка Јахура, 13.06.2007.