Navigacija

prof. dr Marica Rakin

Redovni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 73

011/3303775
lokal 775
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 7. decembar 2016.

Predmeti

14D015 14D015 - Odabrana poglavlja tehnologije mikrobne biomase
14MBIP8 14MBIP8 - Procesi i oprema u prehrambenoj industriji
BBI311 BBI311 - Sirovine u biotehnologiji
BBI410 BBI410 - Biotehnološki praktikum 2
BBI482 BBI482 - Prehrambena biotehnologija
DIZ3 DIZ3 - Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIP03 MBIP03 - Analitika prehrambenih proizvoda

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Aleksandra Đukić Vuković, Ljiljana Mojović, Maja Vukašinović-Sekulić, Marica Rakin, Svetlana Nikolić Poligenis, Jelena Pejin i Maja Bulatović, Effect of different fermentation parameters on L- lactic acid production from liquid distillery stillage, FOOD CHEMISTRY, 134, 2, 2012, pp. 1038-1043
 2. Ljiljana Mojović, Dušanka Pejin, Marica Rakin, Jelena Pejin, Svetlana Nikolić Poligenis i Aleksandra Đukić Vuković, How to improve the economy of bioethanol production in Serbia, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 16, 8, 2012, pp. 6040-6047

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Funkcionalna svojstva i primena hidrolizata proteina surutke dobijenih biotehnološkim putem, Salem Embiriekah, 16.11.2018.
 • Proizvodnja i primena bioaktivnih proteina i peptida surutke, Tanja Krunić, 29.09.2017.
 • Proizvodnja i karakteristike funkcionalnih fermentisanih napitaka na bazi surutke, Maja Bulatović, 14.07.2015.

Master akademske studije

 • Ispitivanje kvaliteta fermentisanog proizvoda na bazi soje i voćnog soka, Tamara Legetić, 30.09.2020.
 • Uticaj dodatka probiotika, prebiotika i liofilizata voća na tehnološka i mikrobiološka svojstva funkcionalne crne čokolade, Jelena Nikolić, 30.09.2020.
 • Stabilnost antioksidativne aktivnosti funkcionalne čokolade u simuliranim gastrointestinalnim uslovima, Danica Kostić, 30.09.2019.
 • Uticaj simultane hidrolize i fermentacije na funkcionalnost hidrolizata proteina surutke, Sanja Dimitrijević, 24.09.2019.
 • Uticaj simuliranih gastrointestinalnih uslova na sadržaj polifenola u funkcionalnoj čokoladi, Vanja Ostojin, 15.07.2019.
 • Primena dehidriranog voća kao funkcionalnih dodataka za obogaćivanje pekarskih proizvoda, Milica Ranković, 28.09.2018.
 • Nova hrana - Novi trend na tržištu hrane, Jovanka Vranić, 28.09.2018.
 • Unapređenje fermentisanog napitka na bazi surutke primenom inkapsulirane probiotske starter kulture, Mirjana Matić, 28.09.2018.
 • Efikasnost procesa simultane hidrolize i fermentacije surutke u proizvodnji probiotske biomase, Miloš Zarić, 28.09.2018.
 • Antimikrobna aktivnost hidrolizata proteina surutke dobijenih enzimskom i mikrobnom hidrolizom, Nemanja Knežević, 12.01.2018.
 • Tehno-ekonomska analiza proizvodnje hidrolizata koncentrata proteina surutke, Marina Đajić, 28.09.2017.
 • Ocena kvaliteta čokolade obogaćene proteinima i hidroizolatima surutke i soje, Tijana Žegarac, 25.09.2017.
 • Primena kulture ABY-6 u hidrolizi različitih supstrata na bazi soje, Anđela Joković, 30.09.2016.
 • Karakteristike proizvoda dobijenih enzimskom hidrolizom proteina soje, Milana Đorđević, 30.09.2016.
 • Karakteristike hidrolizata dobijenih enzimskom hidrolizom koncentrata proteina surutke, Miljana Ćurić, 30.09.2016.
 • Karakteristike pekarskih proizvoda obogaćenih speltom, Jelena Babić, 30.09.2016.
 • Analiza tehnoekonomske opravdanosti proizvodnje fermentisanih napitaka na bazi surutke, Tamara Mijatović, 27.09.2016.
 • Unapređenje fermentisanog napitka od surutke i mleka dodatkom bioaktivnih peptida, Jelena Radinović-Lukić, 30.09.2015.
 • Antihipertenzitivna aktivnost peptidnih frakcija proteina surutke, Sandra Novaković, 30.09.2015.
 • Analiza opravdanosti korišćenja surutke u Srbiji, Milica Stanišić, 30.09.2015.
 • Nutritivne karakteristike funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka, Tamara Komazec, 27.02.2015.
 • Imobilizacija probiotske starter kulture obložene proteinima surutke, Milana Grba, 14.07.2014.
 • Stabilnost probiotičkog napitka od surutke i voća, Milena Jovanović, 20.06.2014.
 • Primena kalijum-sorbata kao aditiva u bezalkoholnim osvežavajućim napicima, Maja Todorović, 12.02.2014.
 • Karakteristike funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka, Tijana Milošević, 30.09.2013.
 • Funkcionalne i reološke karakteristike fermentisanog napitka od surutke i mleka, Milka Borić, 27.09.2013.
 • Optimizacija procesa proizvodnje probiotskog napitka na bazi surutke proizvedenog mlečno-kiselom fermentacijom surutke pomoću soja L.b.johnsonii NRRL B-2178, Dragana Janković, 26.03.2013.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj dodatka koncentrata proteina surutke na stabilnost antioksidativnog kapaciteta fermentisanog napitka na bazi surutke tokom čuvanja, Miljana Vasić, 25.02.2021.
 • Kvalitet funkcionalne čokolade - ocena senzornog kvaliteta i stavova potrošača, Vanja Obradović, 04.02.2021.
 • Funkcionalna svojstva hidrolizata proteina bundeve, Ana Drobnjaković, 30.12.2020.
 • Uticaj dodatka koncentrata proteina surutke na stabilnost fermentisanog napitka na bazi surutke, Ivan Stojanović, 30.09.2020.
 • Primena proteina lucerke u prehrambenim proizvodima, Anđela Veljković, 30.09.2020.
 • Proizvodnja fermentisanog napitka na bazi kozje surutke i liofilizovanog voća, Milica Bulatović, 30.09.2020.
 • Uticaj dodatka koncentrata proteina surutke na antioksidativna svojstva fermentisanog napitka na bazi surutke, Smilja Janković, 30.09.2020.
 • Uticaj dodatka koncentrata proteina surutke na fermentativnu aktivnost starter ABY 6 kulture korišćene za fermentaciju surutke, Vanja Pandurović, 08.07.2020.
 • Mehanička svojstva nosača na bazi hidrolizata proteina surutke i alginata korišćenog za inkapsulaciju ABY 6 starter kulture, Marta Aleksić, 30.09.2019.
 • Mehanička svojstva nosača na bazi proteina surutke i alginata korišćenog za inkapsulaciju ABY 6 starter kulture, Aleksandar Ristić, 23.09.2019.
 • Tehnološki parametri kvaliteta funkcionalne čokolade, Jelena Nikolić, 19.09.2019.
 • Uticaj mešanja na proizvodnju bioaktivnih peptida surutke visoke antioksidativne aktivnosti, Igor Petković, 15.07.2019.
 • Antioksidativna svojstva napitka na bazi surutke dobijenog fermentacijom pomoću ABY-6 kulture inkapsulirane u matriks koji sadrži alginat i hidrolizat proteina surutke, Aleksandra Savković, 05.07.2019.
 • Antioksidativna svojstva napitka na bazi surutke fermentisanog pomoću ABY-6 jogurtne starter kulture inkapsulirane u nosač na bazi proteina surutke, Maja Majkić, 22.04.2019.
 • Uticaj sadržaja ukupnih polifenola u kakao masi na antioksidativni potencijal čokolade, Lidija Veselinović, 28.02.2019.
 • Antioksidativna svojstva napitka na bazi surutke fermentisanog pomoću inkapsulirane ABY-6 starter kulture, Kristina Mandić, 27.09.2018.
 • Antioksidativna aktivnost sirovina za proizvodnju čokolade, Vanja Ostojin, 30.03.2018.
 • Senzorna analiza čokolade obogaćene hidrolizatima proteina surutke i soje, Tamara Legetić, 28.02.2018.
 • Antimikrobna aktivnost hidrolizata proteina surutke, Sanja Dimitrijević, 30.09.2017.
 • Antiinflamatorna i antireumatska aktivnost hidrolizata proteina surutke, Danica Stević, 28.09.2017.
 • Određivanje antimikrobne aktivnosti hidrolizata proteina surutke dobijenog pomoću proteinaze K, Nikola Kovačević, 26.09.2017.
 • Primena antioksidativnih hidrolizata proteina soje, Filip Maksimović, 25.09.2017.
 • Antioksidativni hidrolizati proteina surutke i njihova primena u punjenim konditorskim proizvodima, Miloš Zarić, 18.09.2017.
 • Fizičko-hemijske karakteristike različitih hidrolizata proteina soje, Nevena Radomirović, 30.09.2016.
 • Stabilnost napitka dobijenog fermentacijom surutke pomoću imobilisane starter kulture, Jelena Babić, 27.02.2015.
 • Antioksidativna aktivnost napitka dobijenog fermentacijom surutke pomoću komercijalne ABY-6 kulture i Lb.rhamnosus ATCC 7469, Jelena Radinović-Lukić, 30.09.2014.
 • Primena i dimenzionisanje autoklava za sterilizaciju voća i povrća u ambalaži, Katarina Petrović, 30.09.2014.
 • Uticaj sadržaja mlečne masti na senzorna svojstva i stabilnost funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke, Sandra Novaković, 30.09.2014.
 • Antioksidativna aktivnost napitka dobijenog fermentacijom surutke pomoću komercijalne ABY-6 kulture, Anđela Joković, 30.09.2014.
 • Uticaj dodatih izvora vitamina na mlečno-kiselu fermentaciju surutke sa Lb. johnsonii NRRL B-2178, Filip Bujas, 28.09.2012.
 • Uticaj dodatih izvora mineralnih soli na mlečno-kiselu fermentaciju surutke sa Lb. johnsonii NRRL B-2178, Nikola Marčić, 28.09.2012.
 • Mogućnosti proizvodnje mlečne kiseline na surutki, Tijana Milošević, 01.03.2012.
 • Surutka kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline, Žaklina Tasić, 15.09.2011.

Osnovne studije

 • Unapređenje senzornih svojstava funkcionalnog fermentisanog napitka na bazi surutke primenom različitih sredstava za ugušćivanje, Maja Novaković, 05.11.2015.
 • Uticaj dodatog mleka na kvalitet fermentisanog napitka od surutke, Katarina Nenadović, 29.05.2013.
 • Stabilnost i proteolitička aktivnost komercijalne starter kulture (ABY-6) u fermentisanom napitku na bazi surutke, Jasmina Andonov, 24.05.2013.
 • Stabilnost i proteolitička aktivnost komercijalne starter kulture (ABY-6) i Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 u fermentisanom napitku na bazi surutke, Katarina Hristov, 29.03.2013.
 • Uticaj inulina kao prebiotika na preživljavanje ćelija Lb. johnsonii NRRL B-2178 tokom čuvanja probiotskog napitka od surutke, Ana Kostić, 06.03.2013.
 • Stabilnost napitka na bazi surutke fermentisane mešanom kulturom Lb.helveticus ATCC 15009 i S.thermophilus S3, Dragana Crnomarković, 07.09.2012.
 • Uticaj dodatih izvora azota na mlečno-kiselu fermentaciju surutke sa Lb. johnsonii NRRL B-2178, Verica Vukolić, 09.07.2012.
 • Uticaj dodatih prebiotika na mlečno-kiselu fermentaciju surutke sa Lb. johnsonii NRRL B-2178, Milka Borić, 09.07.2012.
 • Optimizacija uslova mlečno-kisele fermentacije surutke sa Lb.johnsonii NRRL B-2178, Marija Živković, 17.05.2012.
 • Stabilnost napitka na bazi surutke fermentisane sa mešanom kulturom Lb.delbrueckii ssp.lactis NRRL B-4525 i S.thermophilus S3, Katarina Vasić, 06.04.2012.
 • Tečna džibra kao supstrat za proizvodnju mlečne kiseline, Aleksandra Stojanović, 01.12.2011.
 • Uticaj sojinog mleka na antioksidativnu aktivnost čokolade, Dragana Živulović, 10.06.2011.
 • Mogućnosti korišćenja divljeg kestena za proizvodnju bioetanola, Ivana Dikić, 21.04.2011.
 • Postupci za korišćenje kukuruzne džibre-sporednog proizvoda nakon proizvodnje bioetanola, Bojana Kunarac, 28.09.2010.
 • Ocena i kontrola kvaliteta polutrajnih proizvoda od mesa, Tanja Krunić, 24.09.2010.
 • Ispitivanje mogućnosti za primenu etarskog ulja žalfije u vinu, Zorica Grozdanović, 06.09.2010.
 • Primena biomase pivskog kvasca u funkcionalnim proizvodima, Marija Stojiljković, 15.06.2010.
 • Postupci za unapređenje sporednih proizvoda iz proizvodnje bioetanola, Milena Grubić, 26.03.2010.
 • Postupci za poboljšanje kvaliteta džibre nakon proizvodnje bioetanola, Ana Bogovac, 08.09.2009.
 • Mogućnosti iskorišćenja džibre nakon proizvodnje bioetanola, Sunčica Vuković, 02.07.2009.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja različitih hibrida kukuruza za proizvodnju bioetanola, Marija Gvozdenović, 20.02.2009.
 • Uticaj ultrazvuka i mikrotalasa na tok fermentacije hidrolizata kukuruznog brašna za proiuzvodnju bioetanola, Jasmina Rakić, 30.09.2008.
 • Uticaj ultrazvučnih talasa na kvalitet hidrolizata kukuruznog brašna za proizvodnju bioetanola, Marija Milanović, 04.09.2008.
 • Proizvodnja etanola fermentacijom hidrolizata kukuruznog brašna pomoću imobilisanih ćelija Saccharomyces cerevisiae, Tijana Ivić, 26.10.2007.
 • Proizvodnja bioetanola pomoću Saccharomyces ellipsoideus istovremenom saharifikacijom i ferentacijom kukuruznog brašna, Maja Bulatović, 28.06.2007.
 • Mogućnosti poboljšanja produktivnosti etanola fermentacijom hidrolizata kukuruznog brašna sa Saccharomyces ellipsoideus, Radojka Jahura, 13.06.2007.