Navigacija

ZP44 - Stručna praksa

Specifikacija predmeta
Naziv Stručna praksa
Akronim ZP44
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Ostvarenih 157 poena. Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje praktičnih znanja i iskustava u organizaciji na poslovima koji odgovaraju ciljevima studijskog programa (i studijskog područja) koji je student upisao.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Obavljena stručna praksa i praktičan rad u odgovarajućoj organizaciji van sastava fakulteta. Stečena znanja i iskustvo iz praktičnog rada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave Izvođenje stručne prakse i praktičnog rada sadrži tehničko tehnološke elemente usmerene ka sticanju znanja i iskustva u vezi sa radom privrednih društava, javnih preduzeća i ustanova, naučnoistraživačkih ustanova, inovacionih organizacija itd. kroz upoznavanje tehnoloških procesa i postrojenja, organizacije rada, opreme, instrumenata, sistema upravljanja i sl.
   Literatura
   1. -
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2 0
   Metode izvođenja nastave Boravak i praktičan rad u organizaciji u kojoj se obavlja stručna praksa.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari